Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


ČJ-Audience

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (224,08 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Audience SPOLEČENSKO-HISTORICKÉ POZADÍ (Česká lit. 1968-1969) politická a společenská situacekonsolidace a normalizacepolitické čistkyupálení Jana Palacha a Jana Zajíce1. 1. 1977Charta 77 (hlavní mluvčí – Václav Havel, Jan Patočka, Jiří Hájek) →AntichartamanifestNěkolik větpocity zklamání a rezignace → emigracekontext dalších druhů umění - malířství – oficiální (sociální realismus) x neoficiální (abstraktní malba) - sochařství – pomníky funkcionářů - architektura – úpadek, paneláky - hudba – písničkář Jaromír Nohavica literaturapostižena normalizacízakázání dosavadních literárních časopisů, rozpuštění Svazu československých spisovatelůlit. rozštěpena na tři proudy – oficiálně publikovaná, samizdatová, zahraniční (exilová) někteří autoři neoficiálně i oficiálně (po cenzurních úpravách) –Hohumil Hrabal,Jaroslav Seifert(Maminka, Morový sloup, Všecky krásy světa, Býti básníkem)ve velkém vycházeli prorežimní básníci –Jiří Žáček(Slabikář, Blues pro kravatu)omezeně směli publikovat významní autoři z 60. let (po ideových ústupcích či veřejné sebekritice) Bohumil Hrabal Ladislav Fuks –Oslovení z tmy, Spalovač mrtvol, Pan Theodor Mundstock Vladimír Páral –Soukromá vichřice, Mladý muž a bílá velrybakvůli ideologickému tlaku volena úniková témata, aby autoři nemuseli psát angažovaně – příroda, rodinné problémy, erotikav samizdatu edice Petice (vedl Ludvík Vaculík) – do 1989 410 svazků;edice Expedice (založili Václav Havel a Jan Lopatka))mnoho autorů emigrovalo Josef Škvorecký –Zbabělci, Mirákl Arnošt Lustig –Modlitba pro Kateřinu Horowitzovou, Noc a naděje, Démanty noci, Dita Saxová Milan Kundera –Žert, Nesnesitelná lehkost bytí, Směšné lásky, Nesmrtelnost písničkářKarel Krylbytové divadlo – zakázaní herci (Pavel Landovský)ve světě ABSURDNÍ DRAMA Eugene Ionesco– Plešatá zpěvačka, Lekce, Židle Samuel Beckett– Čekání na Godota v ČecháchLadislav Smoček –Podivné odpoledne dr. Zvonka Burdeho VÁCLAV HAVEL (1936-2011) - dramatik (absurdní drama), esejista, publicista - česko-slovenský a český prezident, obhájce lidských práv (oceněn řadou vyznamenání) - narozen ve známé podnikatelské rodině v Praze (děda postavil Lucernu, otec vilovou čtvrť Barrandov, strýc barrandovské ateliéry) - střední škola vystudována s obtížemi (kvůli třídnímu původu), studia ekonomie nedokončil - DAMU (obor dramaturgie) - v divadle nejdříve jako jevištní technik – Divadlo ABC, Divadlo Na Zábradlí (v době jeho největšího rozkvětu – šéf činohry Jan Grossman pozdvihl divadlo na evropskou úroveň → proniká k nám absurdní drama – hraje seČekání na Godota či KafkůvProces) - asistent režie u Alfréda Radoka - od roku 1970 zákaz publikovat - spolu s Janem Lopatkou založil samizdatovou ediciExpedice - pomocný dělník v trutnovském pivovaru - 1977 – jeden z prvních tří mluvčíchCharty 77 - opakovaně vyšetřován, vězněn za politickou činnost x režimu - hlavní postava sametové revoluce → 29. 12. 1989 jednohlasně zvolen čs. prezidentem - ústřední témata jeho her: téma lidské identityschopnost zachovat si integritu tváří v tvář totalitní mociodkrývání souvislostí mezi degenerací jazykaporuchy komunikacekrize mezilidských vztahů - na začátku 60. let se prosadil absurdními hrami (úřednické prostředí plné bezobsažných frází) -Zahradní slavnost paroduje fráze, strnulost a neživost systému, jenž se snaží řídit celou společnost a který je nebezpečný v tom, že se snaží (a mnohdy s úspěchem) rozbít lidskou identituabsurdita – potlačení dorozumívací fce jazyka (opakování stejných floskulí, užívání nesmyslných variant lidových přísloví)hl. postava – Hugo Pludek – rodiči poslán na zahradní slavnost Likvidačního úřadu, aby si získal lepší místo → dostane se do světa zdánlivě logických, ale nicneříkajících frází → strmý růst kariéry na úkor ztráty vlastní identity -Vyrozumění zachycuje rozklad osobnostio zneužívání člověka a zneužívání jazyka -Ztížená možnost soustředění - poté aktovky z disidentského života Audience, Vernisáž, Protestvýrazné dobové dokumentární a autentické rysyhl. hrdina Ferdinand Vaněk – autobiografický, spíše pasivní, konfrontován s lidmi loajálními k režimuukazuje pokřivenost znormalizované společnosti - otázka existence osobní svobody v nesvobodném systému Largo desolato, Pokušení, Asanace - po dlouhé odmlce hraOdcházení – o odchodu významného politika z funkce - eseje např.Moc bezmocných, Dopisy Olzeanalyzují vztah člověka a moci v totalitním státě - disidentské i prezidentské projevy - 2007 dokumentární filmObčan Havel (rež. Pavel Koutecký a Miroslav janek) AUDIENCE - 1975, původně jen pro pobavení autorových přátel - jednoaktovka (děj rozdělen pouze několika sládkovými odchody na záchod) - hl. téma – morálka - inspirovaná Havlovým půlročním zaměstnáním v trutnovském pivovaru, kde přikuloval sudy - názevAudience – ironie (audiencí rozumíme přijetí u někoho významného – zde je přijat vzdělaný člověk u člověka nevzdělaného a nemorálního, který je však jeho nadřízeným) - jen 2 postavy, ale zmiňovány i osobnosti tehdejší doby (Bohdalová, Gott, Kohout – sládek se přeřekne a řekne mu Holub) - dialog sládka a disidentského spisovatele Vaňka - Ferdinant Vaněk spíše pasivní, nechává sládka, aby k němu zaujal nějaké stanovisko – ukazuje sládkův strach, zoufalství a absenci morálky - Ferdinand Vaněk velmi vzdělaný, intelektuál, spisovatel (z politických důvodů nesmí psát → poslán do pivovaru)mluví spisovně, je až přehnaně korektní, odpovídá pár slovy či jednoslovněplachý, rezignovaný – uvědomuje si, že nic nezmůže – přesto se snaží získat výhody (povýšení na skladníka), ale ne za cenu morálních ústupkůctí zásadu do ničeho se moc neplést, ale využít situace - sládek nevzdělaný, hrubý, neustále opilýpřesto, že je mu nadřízený, vidí ve Vaňkovi autoritu a snaží se mu podlézat a svěřovatnespisovný jazyk, vulgarismy, často se opakuje - zachycení absurdity života v normalizované společnosti Vaněk vzdělaný – podřízený nevzdělanému a vulgárnímu člověku – přesto si udržuje nadhledkdyž Vaněk váhá, sládek mu podsouvá, že jím pohrdákdyž Vaněk odmítne donášet sá

Témata, do kterých materiál patří