Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


ČJ-Máj

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21,62 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Máj SPOLEČENSKO-HISTORICKÉ POZADÍ (Romantismus v české literatuře – 30’s-40’s 19. st.) politická situace - řada revolucí v Evropě → růst politického uvědomění, otázka národní svobody - protiruské povstání v Polsku → starší generace (Jungmann, V. Hanka) proti → mladš í generace (Mácha, K. Sabina) pro - hodně ovlivnilo Máchu – pomáhal polským radikálům, učil se polštinu, přejímal jejich myšlenky základní principy fungování společnosti (každodenní život) - rozšíření kultury i do měšťáckých vrstev - zvýšení poptávky po knihách a spotřebním zboží - čeština (dosud spíš v domácnostech) jazykem veřejného života a projevem národního cítění - založena Matice česká (osvětové přednášky, překlad cizích autorů) - rozvoj divadla (Stavovské divadlo, Kajetánské divadlo) - české časopisy (Časopis Českého muzea, Česká včela, Květy) kontext dalších druhů umění - malířství – hlavně krajinářství – Antonín a Josef Mánesové - sochařství – Václav Levý - architektura – inspirace renesancí a gotikou – neogotická přestavba zámku Hluboká - hudba – součást měšťanského života, vyjadřuje rozervanost a individualitu jedince literatura – ROMANTISMUS - 30’s pozvolný přechod od osvícenství k romantismu - vznik v období mezi revolucemi - touha člověka po svobodě - důraz nacity a fantazii (x osvícenství a klasicismus – rozum) - individualismus – jedinec stojí na okraji společnosti – pocitosamění a odcizení - únik do vlastního nitra, do přírody - autor se ztotožňuje s hrdinou –neschopnost či nezájem přizpůsobit se společnosti → typy hrdinů např. loupežník, kat, vrah, cikán - časté témanešťastné lásky - subjektivní vztah ke skutečnosti, kontrast,zvukomalba (onomatopoie), smysl pro barevnost, lidová mluva, hudebnost, onomatopoie (zvukomalebnost), ironie (vzniká z rozporu mezi ideálem a skutečností) - rozvoj lyricko-epické balady, pohádky (Němcová –Slovenské pohádky a pověsti), historické povídky - v české literatuře – pomalejší vývoj, nikdy plně rozvinut (jen Mácha) - otázka, zda lit. má mít fci především didaktickou, či estetickou (Mácha s ezaměřuje na est., což mu vytýká Tyl) - vychází z lidové poezie – princip ideálu národa a národní kultury (vlastenectví) - 30. léta – spor o Máchovu tvorbu - 40. léta – zvýšení umělecké náročnosti literatury, polemika mezi Tylem a Borovským kvůli správné podobě vlastenectví další autoři -Karel Jaromír Erben (Kytice z pověstí národních) – přiklání se k národu, lid = jediná pozitivní hodnota, vychází ze studia lidové tvorby a přetváří ji -Josef Kajetán Tyl(Strakonický dudák aneb Hody divých žen, Jiříkovo vidění, Tvrdohlavá žena, Lesní panna aneb Cesta do Ameriky, Fidlovačka (František Škroup)) – východisko v principu lásky, jež je mocnější než všechny těžkosti světa -Božena Němcová (Babička, Divá Bára, V zámku a v podzámčí) – idylické líčení jejího dětství, sen o lepším světě s harmonickými vztahy -Karel Havlíček Borovský (Tyrolské elegie, Král Lávra, Křest svatého Vladimíra) - Máchu inspirovali:George Gordon Byron (Childe Haroldova pouť, Manfréd, Don Juan),Adam Mickiewicz, A. S. Puškin, Michail Jurjevič Lermontov (Maškaráda) KAREL HYNEK MÁCHA (1810-1836) jediný náš čistý romantikliterárním kritikem Františkem Xaverem Šaldou nazván otcem moderní české poezie1. český básník, jenž vystupoval proti společnosti – otřásal církevními dogmaty a pobuřoval svými postavami (utíkají před společností do samoty, poutníci, poustevníci, bouří se, zoufají si, ale nekají se)narozen v chudé rodině (rodiče měli krupařský krám) → často se stěhovali (→ neměl moc pěkné dětství)studoval na gymnáziu (nebavilo ho studium, jen četba → průměrný žák)charakteristika Máchy (jeho spolužáky):energický, vůdčí typ, rozvážný, v čele studentů, zvláštní, nápadný, ctižádostivý, zasmušilý, ješitný, samolibý, není změklývýstředně se oblékal (→ když se objevil v Terezíně, vojáci si mysleli, že je arcivévoda)na UK práva (zdála se mu pregnantní a čistá)nepovinné Jungmannovy přednášky češtiny – vzájemně si předváděli lit. tvorbu → tam poprvé četl svou báseňSvatý Michal → byl tam redaktor novin a vydal jipůvodně Ignác Mácha → změnil na Hynek a po strýci přijal Karelhodně cestoval (v deníku píše, že spatříl 90 hradů a zámků), se svými spolužáky, ale většinou je předehnal (byl lepší chodec a samotář)Praha → MB → Michalovice → Zvířetice → MH → Krkonoše (cca 70 km za 1 den)vydal se i do Itálie s kamarádem Štrobachem (→ později pražský primátor) – podle Máchova deníku cca 60 km denně → příhody s děvčaty, čemuž se nevyhýbal měl hodně známostí (i zároveň s Lori) – jedna z nich Marinka 1 z okolí MB – pravděpodobně ji dlouhá léta navštěvoval → možná 2 dětičasto prožíval svá dílaEleonora Šomková (Lori) – také z chudé rodiny (5 sourozenců) – Mácha se s ní seznámil, když jí bylo 17 a hrála v divadle U Kajetánů (pak jí to zakázal) drobná, křehká, krásná, podobala se Marince, česky uměla jen málo často hádky (žárlil) → vyhrožoval, že od ní odejde nebo že se zabijeamatérský herec (Stavovské, U Kajetánů) – nikdy nebyl na plakátech, protože studenti měli zakázáno hrátU Kajetánů hrál i Tyl (trochu jeho sokem → u paní Šomkové Máchu pomluvil), Polár, Sabina a Jablonský1. soukromé představení navštívili Hanka, Čelakovský, Jungmann a PalackýTyl mu vytýkal málo vlastenectví (nepomáhá obrozeneckému procesu, užívá málo výchovnýcch motivů)1834 začal psát Máj a 1836 ho vydal (Hindl (?) ho sponzoroval, ale Máj se nerozprodal)“ten strašný lesů pán” – o zklamání (“ach ona, ona anděl můj, proč klesla dřív, než jsem ji znal) – ve 36tém se mu splnily verše z Máje – zjistil, že nebyl Lorin prvnícholera (zemřel po zápalu plic v den své svatby) – zajímavost: v den své svatby měl v kondiciogramu vše na nulek hrobu ho doprovázel jen bratr a sousedé, kteří nesli rakev (Lori syn Ludvík → nemohla přijet (Ludvík asi po 2 letech zemřel → žádní oficiální potomci))po obsazení pohraničí 1938 Máchovy ostatky převezeny do Phy na Vyšehrad → považováno za demonstraci proti fašismu, přestože to mělo jiný podtextrukopis Máje 1916 objeven v Katusicích na půdě a předán Národnímu muzeuMácha

Témata, do kterých materiál patří