Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Divá Bára

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (14.77 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Název knížky: Divá Bára

Žánr: Epická povídka z vesnického prostředí

Autor: Božena Němcová (viz. V zámku a v podzámčí)

Místo a doba děje: Vesnické prostředí (dědina Vestec), 18. - 19. Století (1850)

Téma: Upozornění na pokrytectví společnosti a kritika pověrčivosti, kvůli které byla Bára odmítána a stavena na okraj společnosti. Obraz tehdejšího způsobu života a myšlení.

Obsah: Bára je už odmalička považována za podstrčené dítě polednice (proto "divá"). Její matka zemřela v šestinedělí a právě ona tvrdila, že když na chvíli Báru odložila, přišla k ní do domu polednice, tak vznikly dvě teorie - buď je Bára podstrčeným dítětem polednice, nebo ji polednice nějakým způsobem posedla. Po matčině smrti žila Bára pouze se svým otcem - pastevcem Jakubem a psem Lišajem.

Bára měla dva kamarády - malého, slabého Josífka, který do ní byl zamilovaný a Elšku, která byla na tři roky poslána ke své tetě do Prahy, aby získala vzdělání. Když se vrátila, rozhodli se ji panna Pepinka a farář, u kterých bydlela zasnoubit s bohatým správcem. Toho ale Elška nechtěla, jelikož se v Praze zamilovala a zaslíbila se mladému doktorovi Hynkovi.

Bára se jí rozhodne pomoct a v převleku za strašidlo se od ní snaží správce odradit. Její plán je však vesničany odhalen a Bára je odsouzena strávit noc v kostnici. Na druhý den ráno si ji z jejího vězení - k překvapení všech vesničanů - odvádí její nastávající manžel - myslivec ze sousední vesnice, jehož Bára občas zahlédla, když byla Elška pryč.

Hlavní postavy:

Bára - statečná, přímá, silná, svobodomyslná, citlivá a dobrosrdečná, lidé jí říkají "Divá Bára", pomlouvají ji a posmívají se jí, je silnější než většina chlapců ve vesnici, zamiluje se do myslivce.

Jozífek - milý a plachý syn kostelníka, je zamilovaný do Báry, jeho rodiče chtějí, aby se stal páterem.

Elša - milá a laskavá dívka, která má Báru ráda a nedbá na pomlouvačné řeči, zamiluje se do doktora své tety v Praze.

Jakub - hodný a mlčenlivý pastýř, otec Báry, učí dceru všemu potřebnému a podporuje ji.

Myslivec - hodný muž, který se zamiloval do Báry.

Kompozice:

• chronologická

• prvky romantismu (hlavní hrdinka žena, snaha o prosazení žen) a realismu (kritika společnosti ve snaze ji napravit)

• kniha rozdělena do 3. kapitol (oddělování pomocí odstavců a kapitol)

Jazykové prostředky:

• spisovný jazyk, zastaralý slovosled (slovesa na konci věty) a výrazy (např. kravka)

• archaismy (sednice) i historismy

• častá dlouhá souvětí, složitá větná stavba

• er-forma

• Bára Elše vyká - zvláštnost

• přechodníky (řvouc; jsouc), přirovnání (u paty lesa; zůstal jako sloup stát), zdrobněliny (okénečko), personifikace (smutné to musely být myšlenky, které jí hlavou probíhaly), nářeční prvky (kostelníkovic), inverze slov ve větě (světlolisté břízy stály)

Témata, do kterých materiál patří