Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Drda Jan_Němá barikáda_okupace-osvobození

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (32,95 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Drda Jan – Němá barikáda (Vyšší princip, Hlídač dynamitu, Zákeřník) + Atmosféra doby okupace, Protektorát Čechy a Morava a důsledky atentátu na Reinharda Heydricha (děj díla) + Atmosféra doby po osvobození 1945 a konec války (vznik díla). + Jiní autoři o válce: Julius Fučík – Reportáž psaná na oprátce, Jiří Weil – Život s hvězdou, 50.léta: Norbert Frýd – Krabice živých, Jan Otčenášek – Romeo, Julie a tma, Josef Škvorecký – Zbabělci, 60. léta: opět o válce – Arnošt Lustig, Ladislav Fuks. + Povídka, reportáž, román. Jan Drda (4. dubna1915Příbram –28. listopadu1970Dobříš) byl českýnovinář,politik,spisovatel-prozaik adramatik. Laureát Státní ceny (1949, 1953),zasloužilý umělec (1965 Od mládí psal povídky i hry pro ochotnickédivadlo. Studiumfilologie nedokončil, zato už od roku1932 přispíval do novin ačasopisů. Svojirománovou prvotinuMěstečko na dlani vydal v pouhých 25 letech. V letech1937 až1942 bylredaktoremLidových novin, do kterých přispívalfejetony,črtami areportážemi. Po osvobození přesídlil doSvobodných novin, později do deníkuPráce, aby se v roce1948 vrátil doLidových novin, tentokrát jako jejichšéfredaktor (do roku1952). Roku1945 vstoupil doKomunistické strany Československa, nicméně inklinoval k ní již předdruhou světovou válkou a již tehdy tvrdil, že bude třeba pozavírat některé spisovatele, kteří se stavěli proti komunistickému vidění světa. PoÚnoru 1948 zastával významné kulturní i politické funkce. V roce 1955 obdrželŘád republiky. V letech1949 až1956 byl předsedouSvazu československých spisovatelů. Společně sVáclavem Řezáčem se podíleli na vylučování nekomunistických autorů ze svazu spisovatelů, u některých z nich má podíl i na jejich odsouzení a věznění Drda a Řezáč nevybíravě postupovali zejména protikatolicky orientovaným a ke katolicismu inklinujícím autorům. Významná byla i jeho spolupráce sfilmem, především se uplatnil jakoautor námětů ascénářů. Ke konci života bylšéfredaktorem týdeníkuSvět práce, který v roce1968 sám založil. Postavil se protiInvazi vojsk Varšavské smlouvy roku1968 a následnéokupaciČeskoslovenska, za což byl hned roku1969 z tohoto místa vyhozen. Dne 25. srpna 1968 v Rudém právu vyšel v souvislosti s příchodem sovětských vojáků Drdův článek s názvem „Nezkřivte jim ani vlas, nedejte jim ani kapku vody“. Řada lidí se tímto poselstvím řídila a okupantům, kteří měli problémy se zásobováním, odmítala vodu dávat. Zemřel za volantem svého auta na křižovatce vDobříši a je pohřben na místnímhřbitově. Jeho pohřbu se zúčastnilo na dva tisíce lidí Próza Městečko na dlani, 1940 – obraz městečka Rukapáň (ve skutečnosti autorova rodná Příbram) těsně před 1. sv. válkou; šťastné i smutné osudy města i jednotlivých obyvatel Putování Petra Sedmilháře, 1943 – román, příběh nemanželského chlapce, nyní sirotka a tuláka, který hledá svého neznámého otce a vymýšlí si o něm fantastické příběhy Listy z Norimberka, 1946 – kniha fejetonů, tématemNorimberský proces Němá barikáda, 1946 – soubor povídek, téma 2. sv. války Dětství soudruha Stalina, 1953 – životopisná črta oStalinově životě až do jeho 16 let Jednou v máji, 1958 – román pro mládež o obraně Trojského mostu ve dnech květnového povstání, hrdinství jeho obránců z lidu České pohádky, 1959 – 12 lidových pohádek s ilustracemiJosefa Lady Dramatická tvorba Romance o Oldřichu a Boženě, 1953 – komedie s dobově poplatným tématem – milostný příběh kombajnéra Oldřicha a svazačky Boženy Hrátky s čertem, 1946 – jinotajná báchorka, komedie o 10 obrazech, zfilmována a zpracována jako opera i loutková hra, premiéra ve Stavovském divadle Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert, 1960 – komedie o 8 obrazech, polepšený čert pomůže odhalit ďábla převlečeného za faráře NĚMÁ BARIKÁDA Povídky Třetí fronta Včelař Vyšší princip Hlídač dynamitu Vesnická historie Nenávist Padlý beze jména Pancéřová pěst Zákeřník Až vstanou mrtví Němá barikáda Vyšší princip „Vyšší princip“ je přezdívka středoškolského profesoralatiny ařečtiny, třídního učitele septimy. Příběh se odehrává běhemdruhé světové války, krátce po atentátu na říšského protektoraReinharda Heydricha. Tři septimáni z gymnázia (František Havelka, Karel Moučka a Vlastimil Ryšánek) byli spolužákem udáni gestapu a pro údajné schvalování atentátu zastřeleni. Profesor latiny při hovoru s třídou nejen odmítne jejich vraždu, ale naopak souhlasí s atentátem – „z hlediska vyššího principu mravního… vražda na tyranu není zločinem“; třída mu spontánně vzdá čest povstáním. Na motivy Drdovy povídky natočil v roce1960 režisérJiří Krejčíkstejnojmenný film. Vyšší princip 2Přední postavou je učitel latiny, který se zdá studentům komický. Každou hodinu začíná slovy:“ Z vyššího principu mravního ….“. O dění kolem sebe se učitel moc nezajímá. Jednou do jeho hodiny latiny vstoupí ředitel školy a vyvolá tři studenty: Havelku, Moučku a Ryšánka. Jsou zatčeni pro schvalování atentátu na říšského protektora a popraveni. Profesoři se sejdou ve sborovně a domlouvají se, kdo předstoupí před třídu a uvede událost na pravou míru. Odhodlá se k tomu učitel latiny. Místo odsouzení prohlásí, že i on schvaluje atentát: „ Z hlediska vyššího principu mravního vražda na tyranu není zločinem“. Učitel se stává pro studenty hrdinou a celá třída mlčky povstane. Hlídač dynamitu Hlavním hrdinou povídky je starý havíř František Milec, hlídač důlního dynamitového skladiště, jenž spolu s pěti svými kolegy vyhodí do povětří během krátké doby za okupace 4německé vojenské vlaky. Když ho kamarádi varují, před blížícím se gestapem utíká František Milec domů, kde má schovaný další dynamit. Jeho žena, o které si myslel, že o dynamitu nic neví, mu pomáhá dát všechen dynamit do hrnce. Ten chce jít vysypat do rybníka, ale už je pozdě. Příslušníci gestapa se blíží. Statečná žena pokládá hrnec na zrovna rozpálenou plotnu. Tím dodává odvahu muži. Když je bijí, křičí jim František do očí, že další vlaky vyletí do povětří. V tom dům zaplaví ohlušující výbuch. Zákeřník Někdo z okna bytu zastřelí pětiletou Helenku a její čtyřletou kamarádku Vlastičku. Mart

Témata, do kterých materiál patří