Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Dumas-Tři mušketýři

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,05 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

rozbor díla Tři mušketýři od Alexandra Dumase
ALEXANDRE DUMAS – TŘI MUŠKETÝŘI O AUTOROVI Francouzský spisovatel – dramatik, prozaik Alexandre Dumas starší se narodil 24. července roku 1802 jako syn generála z velké francouzské revoluce. Byl kreolského původu. Už jako mladý napsal několik her. Poté se přestěhoval se do Paříže, kde pracoval jako písař vévody Orleánského. V dramatické tvorbě se Dumas inspiroval hodně Williamem Shakespearem, významněji ho ale ovlivnilo setkání s historikem Augustem Maquetem. Ten pro Dumase vybíral témata a navrhoval základní dějovou linii, kterou pak autor dále rozvíjel. I s tím mu ale pomáhali další spolupracovníci, což mu bylo také často vytýkáno. Vytvořil asi 300 děl, mezi kterými jsou dramata, komedie, romány, novely, paměti ale i historická pojednání. Nejznámější z nich jsou Tři mušketýři, nebo Hrabě Monte Christo. Dumas nicméně spolupráci s Maquetem v roce 1857 ukončil, poté, co se nepohodli. Ačkoli můžeme říct, že Dumas ve svých dílech čerpal ze skutečných historických událostí, svá díla zakládal spíše na dobrodružnosti, napínavosti a za účelem pobavit čtenáře. Vyhýbal se dlouhým popisům krajiny, prostředí a postav, které by zbrzďovaly děj. Důraz kladl především na děj a dramatické zvraty. I díky tomu se stal velmi oblíbeným autorem, svou popularitu navíc podporoval ještě tím, že většinu románů vydával na pokračování do časopisů jako romány fejetony. Dumas svým psaním značně zbohatl, ale kvůli špatným investicím žil většinu života na pokraji chudoby. Na sklonku života se Dumas již téměř bez peněz přestěhoval ke svému synovi, Alexandru Dumasovi ml., kde také 5. prosince 1870 zemřel. O DÍLE Historický román Tři mušketýři z roku 1844 je pravděpodobně nejznámějším příběhem tohoto autora, které je dodnes velmi čtené a oblíbené. I na něm se velkou měrou podílel historik Maquet. Román byl vydáván na pokračování v pařížském listu Le Siecle, hodně je to vidět i na samotných kapitolách, které jsou uzavřené. Ve stejném roce pak román vyšel i jako kniha. Dílo mělo již tehdy obrovský úspěch, což vedlo Dumase k napsání dalších dvou pokračování – Tři mušketýři po dvaceti letech (1845) a Tři mušketýři ještě po deseti letech (1850), ve které je děj doveden až do d’Artagnanovi smrti. Děj knihy se odehrává ve Francii za vlády krále Ludvíka XIII. Mladý gaskoňský šlechtic se s dopisem od svého otce vydává do Paříže za panem de Tréville, aby se stal mušketýrem. Dopis mu tuto výsadu zaručuje. Po cestě se nicméně dostane do potyčky s hrabětem Rochefortem, poskokem kardinála, který mu ukradne nejen jeho malé jmění, ale i onen dopis. Bez dopisu a bez peněz se mladík vydává do Paříže. Mušketýrem se sice nestane ale pan de Tréville mu slíbí, že až prokáže, že je hoden, budou mu dveře do sboru mušketýrů otevřené. V Paříži se pak d’Artagnan poznává se třemi mušketýry, Athosem, Aramisem a Porthosem, se kterými se stane nerozlučnými přáteli. Celý děj první části knihy se točí kolem románku mezi Annou Rakouskou a lordem Buckinghamem, který se snaží lstivý a nebezpečný kardinál Richelieu různými způsoby odhalit. Anna Rakouská vévodu z Buckinghamu velmi miluje a svou lásku mu dokazuje darování náhrdelníku se 14 démantovými přívěsky. Richelieu se tuto informaci samozřejmě dozví a snaží se královnu kompromitovat. Proto Ludvíka přesvědčí, aby uspořádal slavnost a požádal královnu, aby si tento šperk navlékla. Constance Bonacieuxová, komorná královny, kterou miluje d’Artagnan, požádá d’Artagnana a tři mušketýry, aby přivezli šperky zpět z Anglie. Ti se hned vydávají na cestu, nicméně do Anglie dorazí pouze d’Artagnan, protože jeho přátele potkají na cestě různá úskalí. Když dorazí za vévodou, zjistí, že dva ze 14 démantů chybí. Ty ukradla hraběnka de Winter, další spojenkyně kardinála. Vévoda ale nechá vyrobit dvě kopie démantů, d’Artagnan se vrátí s celým náhrdelníkem a královna je zachráněna. Druhá část knihy se věnuje hlavně vojenskému tažení na La Rochelle. Vévoda z Buckinghamu v Anglii sbírá vojsko, aby přispěchalo na pomoc. Richelieu proto posílá mylady, aby tomu zabránila a zneškodnila Buckinghama. U sebe má dopis s prohlášením, že vše co dělá je z vůle kardinála a pro dobro Francie. Dopisu se zmocní Athos a zároveň v mylady pozná svou bývalou ženu, o které si myslel, že ji zabil. Mylady přesto odjíždí do Anglie, vévodu zabije a vrací se do Francie, kde se chce pomstít. D’Artagnana se pokusí dokonce otrávit. Mušketýři mezitím ukryjí Constance v klášteře, protože správně tuší, že i jí hrozí nebezpečí. Shodou okolností se tam ale potká s mylady, která se tam chtěla poté, co zabila vévodu také ukrýt. Mylady Constance otráví a dívka nakonec umře d’Artagnanovi v náručí. Ten společně s mušketýry mylady vypátrá a nechá ji popravit. Richelieu je chce za vraždu potrestat, ale Athos má u sebe onen list, který opravňuje všechny činy svého nositele. Richelieu je tedy musí ocenit a d’Artagnanovi svěří pozici poručíka mušketýrů. Jeho tři přátelé mušketýrský sbor opustí. Ačkoli je kniha prezentována jako historický román a některé postavy mají reálný historický základ, autor se nezabývá souvislostmi a poměry tehdejší doby. Lepší by tak bylo říct, že Dumas napsal nějaký zajímavý příběh, který zasadil do historického kontextu a tím ten příběh učinil ještě zajímavějším. Hlavními tématy příběhu je láska, přátelství, pomsta, nenávist a intriky. Samotná kniha je rozdělena na dva díly, je členěná do kapitol, kterých je dohromady 68 – 30 v prvním díle a 38 ve druhém. Jazyk je spisovný, v textu se občas vyskytují archaismy. Děj je chronologický a je psán v er-formě. Dílo spadá do romantismu, můžeme si všimnout, že autor u některých postav využil kontrastů. Nejvíce to je asi vidět na postavě mylady, která je sice krásná jako anděl, ale uvnitř je zlá a podlá. V díle se také objevuje osudová, nešťastná láska, která je pro romantismus také typická – d’Artagnan nade vše miluje Constance, ale ta mu nakonec zemře v náručí. Děj knihy se odehrává mezi lety 1625-1628 ve Francii na vlády krále Ludvíka XIII. A jeho manželky královny Anny Rakouské. Příběh se odeh

Témata, do kterých materiál patří