Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Významné osobnosti světové literatury 2. poloviny 20. století_ odraz druhé světové války ve světové literatuře

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (162 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

23. VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI SVĚTOVÉ LITERATURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ; ODRAZ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY VE SVĚTOVÉ LITERATUŘE V literatuře najdeme mnoho výrazných individualit (samostatně stojících autorů), které nelze přiřadit k žádné z vyhraněných literárních tendencí. Další významnou část literatury představují nejrůznější reakce na druhou světovou válku. Celková situace ve světě vede ke katastrofickým vizím. Hojně se rozvíjí sci-fi literatura. Obrovský rozmach nenáročné literatury řemeslně zvládnuté – bez větších ambicí po stránce umělecké, filozofické apod., spěch doby takové nenáročné literatuře napomáhá. ODRAZ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY VE SVĚTOVÉ LITERATUŘE Zpočátku velký rozdíl mezi literaturou západní a východní (zejména sovětskou) –východní (oficiální): oslavováno zejména hrdinství, statečnost, obětavost sovětských vojáků – hlavně velitelů. Významná role komunistů, ukazují morální převahu socialistického člověka (ať už vojáka, partyzána nebo mladého člověka). Zaměřeno na široké záběry, vrcholné a pompézní scény (velké bitvy), násilný patos, politicky uvědomělé, schématické, černobílé vidění, propagační cíle, metoda socialistického realismu. -západní: zaměřuje se více na lidskou psychiku ve válce, např. jak může člověka degradovat a co s ním může válka udělat, až jedná podle nejnižších živočišných pudů. líčení je střízlivé, nepatetické – tím je to působivější, drastičtější, dojemnější. Objevuje se i satirický a humoristický pohled na válku – neútočí jen na nepřítele, ale i do vlastních řad. SOVĚTSKÁ LITERATURA Výše uvedené platí pro oficiálně vydávanou, podporovanou literaturu. Objevují se i díla kvalitní, ale nemohou vyjít (vychází později) např.: VASILIJ GROSSMAN Život a osud (zabaveno KGB a vydáno až v 80. letech) - románová epopej; obrazy z fronty, zákopů, zázemí; německé i sovětské koncentráky, obrovské i zbytečné oběti; stalinské zločiny, omyly velitelů Od poloviny 50. let politické uvolnění – i v literatuře, v dílech přichází prohloubení, analytičnost, etické otázky, zaměření i na jednotlivce, objeví se i postava dezertéra. MICHAIL ALEXANDROVIČ ŠOLOCHOV Osud člověka - Hl. postava v německém zajetí, několikrát na prahu smrti, ale vždy se mu podaří uniknout a přitom si zachovat svou lidskou důstojnost. Na konci se ujímá malého chlapce, který je jeho jedinou radostí a smyslem života. - intimní, důvěrné, poklidné vyprávění, bez patosu a drastičnosti, prostý, hluboce lidský příběh - jeden z pokusů o rehabilitaci sovětských válečných zajatců (totiž zajatci, kteří přežili, jako podezřelí posíláni do gulagu) BULAT OKUDŽAVA - písničkář a básník Ahoj študente - novela, místo heroického patosu obecně humanistický postoj - Mladý člověk (vlastenecky neuvědomělý) nechce být zabit, chce žít! ZÁPADNÍ LITERATURA Anglie JAMES CLAVELL Král Krysa - Uzavřený svět japonského zajateckého tábora v Tichomoří. Zajatci jsou zde američtí, angličtí aj. Americký desátník King = prototyp amerického byznysmena, dostal přídomek krysa (znamená pro Američany chytrost, sílu, štěstí, pro nás spíš amorálnost). Získal si výjimečné postavení mezi spoluvězni. Zřídil krysí farmu a prodává krysí stehýnka jako lahůdku za vysokou cenu důstojníkům, kteří se vyvyšují (napětí mezi šaržemi), pomstil se, vydělal si. Potlačena tradiční morálka, hodnoty – vystřídány zákonem silnějšího. Ale i v demoralizovaném prostředí může vzniknout hodnota jako mužné přátelství. Anglický poručík letectva Petr, původem aristokrat, Kinga obdivuje, chápe, co z lidí dělá válka, jak se mění měřítka, hodnoty… Přichází konec války, osvobození. Jeden z osvoboditelů se diví, co se to s nimi stalo – degradované lidství. Zajatce čeká návrat do normálního života, kde zase budou jinak zvrácené zásady, kšeftování podle jiných pravidel. -Dramatizace J. Hubač, u nás často hráno v divadlech PATRICK RYAN Jak jsem vyhrál válku - humorné vyprávění, ironie, parodie, satira; postmoderní rysy; autor říká: „Abychom neplakali, raději smích“ Francie PIERRE BOULLE Most přes řeku Kwai - Otřesné svědectví z japonského zajateckého tábora. Hl. hrdina anglický důstojník, kterému je vojenská disciplína nade vše. Když musejí stavět Japoncům most, zabrání svým spoluvězňům most zničit. Planeta opic - sci-fi román ROBER MERLE Smrt je mým řemeslem - Obraz zrodu nacisty, velitele koncentračního tábora v Osvětimi Rudolfa Hösse. Malevil - sci-fi, vize světa po výbuchu atomové bomby USA WILLIAM STYRON– díla vysokých kvalit, často otázky svědomí a viny Sophiina volba (1979) - psychologický román, osobitým způsobem ukazuje, čeho se nacistická ideologie dopouštěla na psychice člověka, čím lidé trpěli (i když ty hrůzy samé už dávno skončily) mnohdy až do smrti. Nejde jen o „obvyklé“ válečné zážitky, ale o takové, které právě vinou nacistické ideologie jsou mnohem hrůznější. - 2 roviny: Současný příběh odehrávající se v USA (částečně autobiografický) vypráví mladý vypravěč Stingo. Seznámil se s mileneckým párem, Sophií a Nathanem. Postupně nám i sobě odkrývá záhady jejich vztahu a tragické momenty jejich života. Nathan je narkoman a schizofrenik. Sophie je Polka, která přijela po válce do USA, aby se pokusila najít rovnováhu po životním otřesu, který prodělala v Osvětimi – musela se vzdát jednoho ze svých dětí, vlastně rozhodnout o jeho životě a smrti. Minulost Sophie je 2. rovinou románu – psychicky vyhrocených životních situací, v nichž stojí před nějakou volbou, bylo v jejím životě víc, ale ta volba, které dítě nechat poslat do plynové komory, je nejtragičtější – nebylo správné volby, každá by byla špatná, ať by udělala cokoli. A v tom je ta zrůdnost nacistů – dali jí možnost volby jakoby nějakou výsadu coby Polce (ne židovce) a přitom to pro ni bylo mnohem horší, než kdyby jí tu volbu nedali. - I nový život v USA s Nathanem je bezperspektivní, Sophie nenachází žádný důvod k dalšímu žití, není schopna se psychicky vzchopit, „dát dohromady“, a tak příběh končí společnou sebevraždou obou milenců. JOSEPH HELLER– vždy kritický, satirický, ironický ke všemu, nejen k válce Hlava XXII (1961) - román, př

Témata, do kterých materiál patří