Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Máj - Karel Hynek Mácha

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (61 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Máj Karel Hynek Mácha Hlavní postavy Vilém - loupežník, zamilovaný do Jarmily; žárlivý, pomstychtivý, nešťastný, smutný, otcovrah, viní společnost, cítí se být nevinný. Ve vězení myslí na Jarmilu a vzpomíná na své mládí. Dochází k závěru, že po smrti ho již nic nečeká. Jarmila - krásná, nešťastná; zamilovaná do Viléma; poctivá, oddaně čeká na Viléma; svedena otcem Viléma, páchá kvůli lásce sebevraždu. otec Viléma - nečestný; svůdce Jarmily poutník Hynek - vystupuje ve 4. zpěvu, sám autor; zamyšlený, vrací se k Vilémovu popravišti, srovnává svůj osud s osudem Viléma. Mluví o sobě, o svém mládí a poznává, že mládí je již ztracené. Farář a matka Hlavní myšlenka Zobrazit soudy a nevolnost lidí v tehdejší době. Lidé by se měli zamyslet nad možnostmi svobody a nezahazovat zbytečně svůj osud. Taky láska dvou lidí, která na nesvobodu doplatila. Oslavuje se zde také krása májové přírody. Vztah autora k textu postoj autora v díle je subjektivní; psáno er-formou Jazykové prostředky, jazyk, verš Útvary jazyka: Spisovná čeština. Jazyk archaický, knižní, básnický. slova jak stylově neutrální, tak stylově zabarvená. časté opakování slov máj, láska, den a noc. epiteton konstans- "bělavé páry, bledá tvář luny" epiteton ornans- "růžový večer, večerní břeh, jezero hladké" přirovnání - "co slzy lásky" metafora a personifikace- "jezero zvučelo tajný bol" oxymorón - "mrtvé milenky cit", "zbortěné harfy tón" metonymie - "hrdliččin zval ku lásce hlas" pleonasmus - "modrý blankyt" apostrofa - vězňův poslední pozdrav země gradace - "temná je noc, temnější mně nastává" kontrasty (tma x světlo) lexikální prostředky: archaismy (Ach - ona, ona! Anjel můj!) hovorové (Vstříc mu běží, zaplesá...) syntaktické prostředky (A větru ranního - co zpěvu - líbé vání) zvukomalba: libozvučné (Byl pozdní večer - první máj - večerní máj - byl lásky čas.) nelibozvučné (řinčí řetězů hřmot) epiteta (bělavé páry hynou) inverze (v tiché se slzy celí rozplýváte) gradace (Ó krásný - krásný věk!) gramatické zvláštnosti - autor neustále požívá pomlčky, ať už k vsuvce, ke zvýraznění nebo gradaci apod. (Zdaleka spěchá lid - vždy větší zástup ten - vždy větší - větší jest) řečnická otázka (Kdo srdci takému útěchy jaké dá?) Slohové postupy v úryvku slohový postup vyprávěcí, popisný dialogy, monology, řeč postav přímá. typ verše: na začátku - jednoslabičná plnovýznamová slova na konci řádku (máj, hlas, ...) = jamb → zdůraznění; sylabotonický verš netypické prvky: rozdělení částí hudební terminologií Kompozice jambický verš - verš začíná nepřízvučnou dobou - jednoslabičnými slovy (byl, o, a a dalšími) dílo je psáno jak chronologicky, tak retrospektivně (v mezizpěvech) Skladba: dedikace - předmluva, autor vysvětluje smysl díla 4 zpěvů 2 mezizpěvů (intermezz) Paralely obraz májové přírody X láska (první zpěv) nepravidelnost jak ve verších (délka verše dána myšlenkou), tak v rýmech Žánr, umělecký směr, jeho znaky v díle a charakteristika směru lyricko-epická balada Znaky romantismu moderní básnická řeč, obraz přírody, nenaplněná láska, tajemství (nadpřirozenost) subjektivismus - splynutí autora s dílem (postava Hynka) individualita - postava Viléma tajemné motivy - lesní duchové, popraviště motiv poutníka - Hynek putuje, seznámí se s Vilémovým příběhem; zastaví se i u jeho popraviště ostrákritika společnosti, lhostejnosti, bezcitnosti kontrast k lidské krutosti tvoří krása májové přírody touha po svobodě, pesimismus Autor český básník a prozaik, nejvýznamnější představitel českého romantismu zakladatel moderní české poezie studoval gymnázium, vynikal v matematice byl to podivín, samotář, hodně cestoval › nejčastěji pěšky (až do Itálie) psal si deník, některé pasáže zašifrované (vlastní abeceda) › převládají zde erotické pasáže působil v Kajetánském divadle – poznal Lori Šomkovou (hodná, naivní, jednoduchá dívka), Lori Máchu obdivovala Hasil pořár, při hašení měl obrovskou žízeň › pil splaškovou vodu v úmrtním listě napsáno, že umřel na zápal plic (spíše asi cholera nebo salmonelóza) pochován v Litoměřicích v den plánované svatby s Lori, ostatky později převezeny na Slavín v roce 1939 nový pohřeb Máchy, který byl spojen s demonstrací DÍLO: povídka "Křivoklad" básně "Romance; Svatý Ivan; Čech; Budoucí vlasť; Ohlas písní národních; Těžkomyslnost" deník "Deník na cestě do Itálie" próza "Cikáni (vydáno posmrtně); Pouť krkonošská" lyrickoepická skladba "Máj" Kontext vydáno 1836, u nás doba národního obrození → proto nebyl Máj příliš ceněn ve své době 1830: revoluce ve spoustě evropských zemích, u nás: Metternich tehdejší česká společnost zaměřena na sentimentální vlastenecké hry cíle výchovné převládají nad uměleckými literatura si nekladla vyšší cíle než bavit čtenáře ani soudobí umělci si Máchy moc necenili (Tyl: posměšná povídka „Rozervanec“) Národní obrození Josef Jungmann – Slovník česko-německý František Ladislav Čelakovský – Ohlas písní českých, Ohlas písní ruských Český romantismus Karel Jaromír Erben – Kytice Josef Kajetán Tyl – Rozervanec, Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka Karel Sabina – Úvod povahopisný – obhajoba Máchy, Hrobník Světový romantismus Victor Hugo – Chrám Matky boží v Paříži Georgie Sandová - Indiana Alexandr Sergejevič Puškin – Evžen Obětin, Kapitánská dcerka Michail Jurjevič Lermontov – Maškaráda, Hrdina naší doby

Témata, do kterých materiál patří