Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
4.ročník, počátky realismu v Čechách

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (25,82 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

11. POČÁTKY REALISMU V ČESKÉ LITERATUŘE - polovina 19.století, pochází z Francie - snaží se o pravdivý obraz skutečnosti, zrcadlí společnost, snaží se objektivitu - má na něj vliv rozvoj sociologie a přírodních věd Karel Sabina - označován jako ,,zrádcenároda“ – udavačství,spolupracoval s policií - v roce 1848 bojoval proti rakouské armádě – revoluční organizátor - hlásil se k anarchistickému hnutí, revolucionář, novinář, spisovatel -Oživené hroby – vězeňský deník, autobiografické prvky - psallibreta = text v opeře - spolupracoval s Bedřichem Smetanou – opera Prodaná nevěsta - téma: sňatky z rozumu – rodiny se navzájem spojovaly – výhodnější - postavy: Kecal = dohazovač, Jeník a Mařenka - píseň ,,Znám jednu dívku“ Božena Němcová - Ratibořice - zámek – kněžna Kateřina Zaháňská, jezdila na léto do Čech z Vídně - původní jménoBarbora Panklová - byla dcerou panského kočího – Vídeň - dána na vychování do zámku Chvalkovice - v 17 letech se provdala zaJosefa Němce – vlastenec - žila velmi společenský život, měla mnohopřátel a milenců, kterými se netajila -emancipovaná žena - zbytek její rodiny byl velmi odlišný, vzhledově i chováním, typická venkovská rodina - ona měla spíše mravy lidí z vyšších kruhů - říká se, že její matkou je kněžna Zaháňská -navštěvovala zámeckou knihovnu, kterou mohli navštěvovat pouze příslušníci urozených stavů, ale jí to bylo dovoleno - mladší sestra kněžny – Dorothea Zaháňská, říká se, že i ta by mohla být matkou Boženy -záhadný původ, ve skutečnosti byla asi o 3 roky starší, než uvádí vídeňská matrika - už odmalička vynikala svou inteligencí - tížilo ji manželství - přišla o prvorozeného syna Hynka - neměla mnoho peněz -díky svému manželovi se dostala do vlastenecké společnosti - její blízká přítelkyně na ní donášela rakouské policii - v této době napsala svou snad nejznámější knihu –Babičku -etnografická literatura = dokumentární charakter, národopisná literatura, nářeční prvky, psáno uměleckým jazykem - působila naChodsku -Obrazy z okolí Domažlického - J.Š. Baar jí postavil pomník, přátelili se, říkal jí paní komisarka -sběratelka lidové slovesnosti -Potrestaná pýcha (Pyšná princezna) - Chytrá horákyně -chudý člověk zvítězí selským rozumem -pokud se prolnou světy chudých a bohatých, vyřeší se všechny problémy -utopické = pozitivní budoucnost, byla tím velmi ovlivněna - láska vše vyřeší - Sůl nad zlato - Národní báchorky a pověsti - utopické - Slovenské pohádky a pověsti – jsou realističtější BABIČKA -obrazy z venkovského života – život během jednoho roku - ukazujetradice,zvyky(etnografie) - idylka = bezstarostný život, ale přitom ten její byl náročný - vložená epizodapříběh o Viktorce – drama, odráží to, jak sebe samu viděla Němcová, mohlo by to být samostatné dílo - Viktorka měla nemanželské dítě, nikdo kromě babičky jí nepomohl →Babička je literární typdobrého člověka, nemusí být vzdělaný ani vznešený, ale musí být pozorný, milý poctivý – důležitý jeselský rozum - ,,dobrý člověk“ se objevil i v dalších povídkách –Divá Bára, Pan učitel DIVÁ BÁRA - dělá podivné věci – chodí sama do lesa, koupe se v rybníce - od narození je prokletá, matka zemřela po porodu - jedinou kamarádkou je Eliška - kritizuje ji společnost - rodiče Elišce vybrali ženicha, ale ona má už jiného milého, Bára jí chce pomoct → rozhodne se ženicha vystrašit → převlékla se a u hřbitova ho vylekala, ale přišlo se nato a byl ji uložen trest → musela přespat v márnici → objevil ji myslivec a vzali se V ZÁMKU I PODZÁMČÍ - román - život na vesnici, chudoba, hlad - na vrcholu je zámek, ve kterém žije hraběnka s psíkem Žolym - netuší, co se děje pod vrcholem - až díky lékaři pochopí, jaká byla a že myslela pouze na sebe Karel Havlíček Borovský - byl si blízký s Němcovou - rebel - chtěl být knězem a studovat teologickou fakultu - nakonec ho ze školy vyloučili - odjel do Ruska jako vychovatel Obrazy z Rus - první dílo, které ho trochu proslavilo - názor, že na Rusko se nedá spolehnout – carství -kritizoval Tylovo dílo Poslední Čech - napsalKapitolu o kritice - základy české literární kritiky - měl moderní názory na kritiku -nadhled, ironie, nadsázka - kritizuje spisovatele, kteří nejsou dobrými spisovateli –píší vlastenecké texty -dílo by se mělo posuzovat z uměleckého, ne vlasteneckého hlediska - aby se mohla psát kritika, musíme o tom něco vědět, jezaložena na znalosti věci - ne vždy je kritika špatná, může v ní být i něco pozitivního - psal články doPražských novin - založilNárodní noviny s přílohou – ŠOTEK – humor, satira (později byly zakázány) - jeho nejznámějším epigramem jeDemokratský - na jejich konci je vždy vtip - další:Etymologický, Selský - sjednotil je do 5 částí – o církvi, králi, světu, múzám, vlasti - politici jeho satir mají dost → soudy, ale Borovský vždy vyhrál → hrdina, lidé ho měli rádi → vyhoštěn do Brixenu - neshody s rakouskou policií -epigram = krátká báseň s úvodem a satirickým závěrem Tyrolské elegie - zpěv I: - vypadá to jako dětská říkanka - zpěv II: jednoduchý a hovorový jazyk, kancléř se loučí s rodinou, vězení Špilberk a Kufstein - myslel si, že ho vezou do vězení, kočár má po cestě nehodu, kancléř do vězení dojel sám - kritika schovaná do alegorie → rakouská armáda je slabá a stačí málo k jejímu svrhnutí Křest sv. Vladimíra - nenávist a vulgarismy - nejkritičtější báseň - vyšla až 20 let po jeho smrti - námět z ruštiny – Nestorův letopis - obdivoval ruskou kulturu a literaturu - začíná v pohanské Rusi ale je to alegorie na Rakousko -vulgarismy, pesimismus, kritika rakouské vlády -germanismy - dělá si legraci z pověr a naivního zneužívání církevního učení Král Lávra - básnická skladba - pohádka, předehrou je irská pověst - alegorie na Rakousko - král se ke svým poddaným chová hezky, 1x za rok se nechá oholit a ostříhat – poté holiče popraví - na vzpouru by holičů bylo málo - jednoho holiče chtěl popravit, ale udělal z něj královského holiče, pod podmínkou, že neprozradí, co má král na hlavě - holič to zašeptal vrbě - když šli kolem čeští muzikanti, utrhl se jim kolíček na ba

Témata, do kterých materiál patří