Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


E. M. Remarque - Na západní frontě klid

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (28,53 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Erich Maria Remarque – Na západní frontě klid O autorovi: vlastním jménemErich Paul Remark *1898, Osnabrück, Německo, +1970, Locarno, Švýcarsko německý prozaik, dramatik, scenárista (Hollywoodské filmy), jeden z nejlepších spisovatelů své doby, i přes těžkosti života dokázal napsat spoustu skvělých knih a otevřeně popisoval hrůzy války jeho otec byl vazač knih v roce 1916 odešel jako dobrovolník do 1. světové války, tam byl raněn po 1. světové válce vystřídal různá zaměstnání (redaktor, obchodní cestující, automobilový závodník, účetní, varhaník) blížil se autorům tzv.ztracené generace • skupina spisovatelů narozených kolem r. 1900, kteří zažili 1. světovou válku a tuto//skutečnost zobrazovali ve svých dílech - pocity vojáku po válce, duševní zmrzačení;//problémy se zařazením se do společnosti • pojem vzniklý v Evropě, zakladatelka:Gertruda Steinová (prozaička, měla v Paříži//lit. salon) – všimla si, že jsou lidé marní, poznamenáni válkou, ztracení v normálním//životě.. •Francis Scott Fitzgerald,Ernest Hemingway (USA) po nástupu fašismu se dostal na listinu zakázaných autorů (byl proti válce) – jeho knihy byly páleny hodně cestoval (Švýcarsko, emigrace do New Yorku – po 2. sv. válce návrat do ŠV), avšak do vlasti se po válce nikdy nevrátil (byl zbaven německého občanství) ve 2. světové válce mu zemřela jedna ze sester v koncentračním táboře, což ho vedlo k napsání knihyJiskra života Dílo: protiválečné romány, antifašisticky zaměřené tematika nástupu fašismu, koncentrační tábory, 1. a 2. světová válka v románech líčí ztrátu životních ideálů, osudy emigrantů a neschopnost vojáků vrátit se po válce do normálního života (viz ztracená generace) jeho díla nesou autobiografické prvky téma automobilových závodů (Stanice na obzoru,Nebe nezná vyvolených) Jiskra života;Čas žít, čas umírat – nástup fašismu Cesta zpátky – navazuje naNa západní frontě klid – příběh vojáka po návratu domů Tři kamarádi – přátelství a láska na pozadí poválečného desetiletí v Německu Miluj bližního svého -příběh mladého hocha, který utíká před nacismem Černý obelisk – román o osudech vojáků za 1. sv. války a jejich začlenění do života po jejím skončení Literární kontext: Světová literatura mezi válkami: - 1. pol. 20. st. - mnoho změn ve společnosti: 1. světová válka, Velká říjnová socialistická revoluce//(1917, Rusko), rozpad Rakouska-Uherska, vznik Sovětského Ruska, Světová//hospodářská krize, nástup fašismu, počátek 2. sv. války - 3 základní proudy (které se vyvíjely): •realistický – autoři dodržovali základní schéma, základní dějovou linii (prvotní děj);////////////////logická, následná, chronologická souvislost - zabývají se citovou, psychologickou stránkou postav -John Galsworthy (Sága rodu Forsytů) •experimentální literatura – je potřeba zavéstmoderní prostředky: děj do pozadí;///experiment v čase - prolínání časových rovin, bezčasí; není dodržován přesný žánr;///encyklopedické poznatky; ANG -Virginia Woolf (Maják, Paní Dallowayová),James///Joyce(Odysseus), FR –Marcel Proust (Hledání ztraceného času) •detabuizační literatura: popisy erotických scén, intimita atd., nebylo to schváleno///společností, vitalismus (oslava lidského těla) -David Herbert Lawrence (Milenec Lady Chatterleyové) -základní rysy daného směru: - ubývá dějovosti (destrukce děje, metoda proudu vědomí) - literatura je subjektivnější, osobitější (vnitřní osobní zážitky autora) - proměny ve vnímání času (není nutná časová posloupnost) - konfrontace vnitřního světa autora s okolím, prožitek jedince X společnosti - vznikají romány zachycující vývoj hlavní postavy - prvky absurdity - využívá tzv.podtextu – předpokládá spolupráci čtenáře – domýšlení, hodnocení - nejčastěji se objevuje téma 1. světové války - FRANCIE:Henri Barbusse (Oheň),Antoine de Saint-Exupéry (Malý princ),Romain//Rolland (Petr a Lucie) - NĚMECKY PÍŠÍCÍ AUTOŘI:Lion Feuchtwanger (Židovka z Toleda, Žid Süss),Thomas a//HeinrichMannové (Doktor Faustus,Smrt v Benátkách),Erich Maria Remarque (Na//západnífrontě klid),Franz Werfel (Verdi,40 dnů),Rainer Maria Rilke (Sonety//Orfeovy),Gustav Meyrink (Golem),Franz Kafka (Proces,Proměna) - RUSKO: probolševická literatura, socialistický realismus –Maxim Gorkij (Matka);//Michail Šolochov (Tichý Don,Osud člověka),Isaak Babel (Rudá jízda),Michail//Zoščenko (Lázně,Dobrodružství opice),A. N. Ostrovskij (Jak se kalila ocel) - USA: - multikulturní země (od počátku 1. pol. 19. st.), ,,země snů“ – obrovské množství///přistěhovalců, přinášejí s sebou kulturu (opera, zábava), vidí tam možnost obživy - významní američtí autoři se stěhují do Evropy (20., 30. léta, hledání identity, sami///se tam dobrovolně přihlásili), po návratu – už to není onen člověk, poznamenán///válkou →ztracená generace -základní témata: zklamání a skepse, rozklad lidských a společenských hodnot, zpracování tzv.amerického snu (o něm píší hlavně autoři, kteří se v USA narodili) -Ernest Hemingway (Komu zvoní hrana,Stařec a moře),Theodore Dreiser///(Americká tragédie),William Faulkner (jižanský autor – potomci jižanského obyv.,///které vlastnilo otroky, →jižanská vina,Když jsem umírala),John Steinbeck(Hrozny///hněvu,O myších a lidech),Francis Scott Fitzgerald (Velký Gatsby) -Avantgarda: - etapa ve vývoji moderního umění, nové umělecké směry, snaží se přinést něco///nového, experiment -fauvismus – 1. avantgardní směr, projevil se ve výtvarném umění, Henri Matisse -expresionismus – zaměření na člověka zevnitř, vyjádření pocitu člověka ze///současného stavu a vztahu ke společnosti, pojí se se stavem lidské psychiky///(pesimistická, deprese), v N – skupinaDie Brücke, hudba (2. vídeňská škola) -kubismus – analytický, syntetický, výtvarné umění (Pablo Picasso, George Braque,///Bohumil Kubišta, Emil Filla) -futurismus – dynamika textu, snaha maximálně zrychlit text (ruší interpunkci,///slovesa v infinitivu), krása je v pokroku, IT –Filippo Tommaso Marinetti///(Osvobozená slova), RUS –Velemir Chlebnikov (Křidélkuje zlatopisem) – zaumný///jazyk, palindromy;Vladimir Majakovskij (150000000) -kubofuturis

Témata, do kterých materiál patří