Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Erben Kytice

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (57,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Autor: KAREL JAROMÍR ERBEN Název díla: KYTICE (Kytice z pověstí národních) Autor: Karel Jaromír Erben (1811–1870) - básník, historik, sběratel lidové slovesnosti (písně, pověsti, pohádky, říkadla), vydavatel staročeských literárních památek, překladatel, novinář - studoval práva a filozofii, seznámil se s Fr. Palackým, s nímž pak spolupracoval - těžkou ránu znamenalo pro Erbena úmrtí jeho manželky 20. srpna 1857. O rok později se rozhodl, že se znovu ožení. Svatbu slavil uprostřed února 1859 se čtyřiadvacetiletou Žofií Mastnou, dcerou kupce z Lomnice n. Popelkou. - v jeho básních se opakují témata viny a trestu ● zařazení autora do uměleckého směru působil v době národního obrození: dělí se na 4 etapy: 1. fáze, „obranná“: 80. léta 18. st.-1805, J. Dobrovský - převládá klasicismus, utvářejí se základy obrozenské literatury 2. fáze: 1806-1830, J. Jungmann, Fr. Palacký - doba napoleonských válek, vytváří se jazykový program, v literatuře se uplatňuje preromantismus 3. fáze: 1830-1848, J. K. Tyl, K. H. Mácha,K. J. Erben - doba mezi revolucemi, literatura se sbližuje se životem, proniká romantismus 4. fáze: 1848 - 50. léta, K. H. Borovský, B. Němcová - demokratická orientace literatury, směřování k realismu ●určení století, v němž autor tvořil 19. století, konkrétně ve třetí a čtvrté etapě NO (1830-1848 a v 50. letech) i po NO ●určení dalších autorů stejného um. směru Josef Kajetán Tyl (1808-1856) - prozaik, básník, kritik, novinář -Dekret Kutnohorský, Strakonický Dudák aneb Hody divých žen Karel Hynek Mácha (1810–1836) -básník a prozaik, nejvýznamnější představitel českého romantismu - 6. listopadu 1836 náhle zemřel v Litoměřicích po vleklém onemocnění po hašení požáru -Máj ●názvy (případně obsahy) dalších autorových děl Prostonárodní písně a říkadla (1864) Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečí původních (1865) Charakteristika uměleckého textu jako celku: ●literární druh a žánr lyricko-epické dílo, balady ●literární forma poezie ●dominantní slohový postup vyprávěcí ● typ vypravěče er-forma ● vysvětlení názvu díla Kytice – symbolizuje jednolitost, ale také soubor více jednotlivin (ne květů, ale básní) ●určení místa a času textu místo: děje se odehrávají například v chaloupce, u jezera, v lese, ve skále plné zlata, na hřbitově, v pekle,…(symbolické), čas je cyklický ●stručné nastínění děje Kytice: Mrtvá matka ztělesňuje matku vlast. Její děti na ni nikdy nezapomenou a zůstanou jí věrné. Děti hledaly svou matku a nalezly prostý kvítek, který nazvaly mateřídouškou. Vůně kvítku jim připomínala jejich nejdražší matku. Jako každý miluje svou matku, tak by měl milovat svou vlast. Proto se kvítek v druhé části básně stává symbolem vlasti. Poklad:Matka jde se svým synkem na Velký pátek do kostela, ale když běží podle skály, uvidí u kostela veliký kámen, který byl otevřený, proto žena viděla jasno. Čím víc je uvnitř skály, tím víc se šíří záře. Poté uvidí samé zlato, stříbro, rubínový strop, mramorové dveře. Rozhodne se, že položí synka na zem, a bere si co nejvíc zlata a odchází. Synek na ni křičí, ale ona odchází a říká, že hned bude zas nazpět,ještě 2 x přiběhne a odběhne až nakonec je ve skále jen kamení a synek nikde. Celý rok čeká u skály a po roce na Velký pátek slyší synka, jak křičí.Vezme ho do náručí a utíká s ním domů, po zlatě se ani neohlédne. Svatební košile: Dívka čeká na svého milého, který je na vojně. Každý den se za něho modlí, až jednoho dne ji Panna Marie splní její přání. Její milý zaklepe na okno její světničky, ona utíká za ním a běží spolu na jeho panství. Po cestě se jí vyptává, co si vzala s sebou, a dívenka danou věc (náboženské předměty) musí zahodit, aby byli rychlejší. Když se blíží k cíli, vidí dívenka kostel, což je milého hrad, a hřbitov, což je jeho sad. Dívenka chce domů, ale on ji zavře do komory, kde je mrtvý muž. Její milý ho budí a chce, aby ji zabil, ale ona se modlí k Marii a ta jí vždy pomůže. Pak slyší kohouty a mrtvý muž už se nepohnul, venku bylo ticho. Dívenka udělala dobře, že věřila v Boha. Polednice: Matka v poledne vaří oběd pro svého muže, ale její synek neustále pláče, ani hračky ho neumlčí. Matka je zoufalá a přivolá na něho polednici. Polednice vchází do dveří a matka svého synka tiskne k sobě takovou silou, že ho udusí. Když přijde manžel z práce na oběd, vidí mrtvého syna a manželku v mdlobách. Zlatý kolovrat: Král jede lesem a zabloudí, zaklepe na chalupu a žádá trochu vody, otevře mu Dornička. Chce si ji vzít a udělat ji královnou.To se ale nelíbí její nevlastní matce, proto se svou vlastní dcerou vymyslí past. Jdou lesem s Dorničkou a uříznou jí obě nohy a ruce a vypíchnou jí oči. Dívenky nevlastní sestra se vdá za krále, protože si byly podobné a král nepoznal, že si nebere Doru. Jednoho dne vykoukla nevlastní sestra z okna a viděla chlapce s kolovrátkem, prodal by ho za dvě nohy. Další den chlapec nabízel přesličku za dvě ruce a poslední den zlatý kužel za oči. Nevlastní sestra si všechny části kolovratu koupila. Když král přijede z vojny, chce, aby mu milá zahrála na kolovrat, a ten vyzradí lest, kterou vymyslely nevlastní sestra a její matka. Král si tedy přijel pro Dorničku, kterou dědeček vzkřísil živou vodou. Dornička se stala královnou a její macecha a sestra byly potrestány za to, co jí způsobily. Štědrý den: Na Štědrý den chtějí dvě dívky znát svou budoucnost. Hana si přála svatbu a vyplnilo se jí to, do roka se vdala. Kdežto Marie viděla smrt a opravdu do roka umřela. Holoubek: Žena, která otrávila svého manžela, si bere za muže jiného. Když jde svatební průvod okolo hřbitova, usedá na hrob jejího prvního manžela holoubek a vrkáním jí připomíná vinu. Žena nakonec spáchá sebevraždu. Záhořovo lože: Záhoř je vrah, který zabíjí pocestné. Jednou potkal poutníka, který mu řekl, že jde do pekla pro úpis se svou duší. Záhoř ho nechá jít pod podmínkou, že až se bude z pekla vracet, poví mu, jak to v pekle vypadá. Při cestě zpátky poutník Záhořovi líčí, jaké je peklo, že tam mají již pro něho přichystáno mučící lože - „Z

Témata, do kterých materiál patří