Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Literární žánry, Umělecké směry

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (55,66 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Literární žánry Epika (próza) Má děj (příběhVypráví o lidechČasová a příčinná návaznost Formy epiky: a) veršovaná (epos) b) prozaická Román – rozsáhlý, větší množství postav (charaktery), hl.děj + vedlejší děj Povídka – krátký útvar, minimum postav, jeden hl.děj Novela – krátký až střední rozsah, nečekaný závěr c) veršovaná a prozaická (báje, pohádka, bajka, pověst Lyrika (poezie) Nemá děj (příběh)Rým, city, pocity, nálady, dojmy, …Přírodní, vlastenecká, intimní, milostná, reflexivní, …Veršovaná (báseň, píseň) = zvuková shoda na konci veršů Obkročný rým V obkročném rýmu se rýmuje první verš se čtvrtým a druhý se třetím (schémaabba).houf sirén, jenž si ztropil šprým. Postupný rým Obdoba střídavého rýmu, schématem jeabc abc.jež do oken se dívá? Přerývaný rým V přerývaném rýmu se shodují pouze sudé verše, liché se nerýmují, schématem jeabcb (případně téžabca).ve příbytek lásky. Sdružený rým Jako sdružený rým se označuje shoda slabik na konci dvou sousedníchveršů, odpovídajícím schématem jeaabbcc.jak vás dnes to slunko zlatí! Střídavý rým Střídavý rým používá shodu slabik na konci prvního a třetího a druhého a čtvrtéhoverše, takže mu odpovídá schémaabab.Banální výhry. Krásné omyly. Tirádový rým Tirádový rým vytrvale opakuje stejnou shodu slabik, schématem jeaaaa.ve své výřečnosti Formy lyriky: Óda, hymnus = oslavné písněElegie = žalozpěv Drama Slouží k jevištnímu předváděníDivadelní hra: skládá se z aktů (jednání) 3-5 aktů, prolog (předehra), epilog (dohra, doslov) Premiéra (první vystoupení), Derniéra (poslední vystoupení Dramatik – tvůrce divadelní hry Adaptace – přizpůsobení divadelní hry Dramaturg – zodpovědný za skladbu programu Formy dramatu: Tragédie – smutný děj, tragický konec Komedie – humorná, slouží k pobavení Lyricko-epické žánry Balada – pochmurný děj, špatný konec Romance – veselá Poema – básnická povídka Umělecké směry Renesance a humanismus Vznik 13.stol. Itálie-Florencie, Benátky (dále Anglie, Španělsko, Německo, Francie a střední Evropa)Města mohla být bohatá díky vzkvětajícímu obchoduObchodníci a bankéři z Florencie se stali mecenáši a podporovali řecké a římské studiumJe podmíněna mnohými přírodními a astronomickými objevy (heliocentrismus a nekonečnost vesmíru otřásly autoritou církve)Důvěra ve vědecké zkoumání a v lidský rozum posílily sebevědomí člověkaObjev knihtisku (Johann Gutenberg)svoboda myšlení a tvorby bez ohledu na náboženstvíInspirace antickou kulturou, lidé se obracejí k anticeEtapa ve vývoji lidské společnostiRenesance otřásla církví- sloupy, trojúhelníkový štít, půdorys čtverce a obdelníku, sgrafito (zdobené omítky), sdružená okna Humanismus Umožnil rozkvět renesanční literaturysoustava názorů či životní programzájem obracen od Boha k člověku (svobodné myšlení a jednání = zodpovědnost)rovnost lidí před Bohem Itálie –Giovanni Boccacio(Díla: Dekameron, Život Dantův) Francie –Francois Villon (Francoá Vijó)(Díla: Odkaz, Závěť) Španělsko –Lope de Vega(Díla: Ovčí pramen) Anglie –William Shakespeare narozen ve Stratfordu nad Avonouprvní hry přepisoval, poté tvořil sám37 div.her : většinu přeložil Josef Václav SládekSpolumajitel divadla Globe v Londýně Charakteristika her: - čerpal z antické dramatické tvorby (italská, řecká jména) Není určeno místo a časZobrazuje kladné i záporné lidské vlastnosti (žárlivost, vášeň, přátelství, věrnost, touha po moci, majetku, nenávist, apod…)Hry jsou nadčasové (dají se zařadit do jakéhokoli období)Příčinou tragédie bývá vášeň nebo náhoda Charakteristika ženských postav: - soběstačné, sebevědomé, chytré, vzdělané, nepodřízené, Romeo a Julie – Itálie – Verona (severní Itálie, oblast Benátska), boj o právo člověka na život, lásku, samostatné určení osudu Další díla: Hamlet, Othello, Zimní pohádka (zmiňuje Čechy), Zkrocení zlé ženy, Sen noci svatojánské Klasicismus Vznik 17. a 18.stoletíNávrat k antice a k jejím etickým (zabývá se mravy) a estetickým (nauka o krásnu) normámVrcholná fáze jeempírProsazuje se především dramatická formaZásada 3.jednot (děj, místo, čas)Důraz kladen na rozum a racionalismus (vášně a city jdou stranou) a) nižší styl - určen širší veřejnosti, postavy neurozené (komedie, fraška, bajka, satira) - Př.:Moliére (Dílo: Lakomec, Tartuffe nebo-li Podvodník, Zdravý nemocný) - zesměšňoval špatné lidské vlastnosti a kvůli stížnostem musel některé hry předělat b) vyšší styl -o životě vyšších vrstev př.: vladařů, vojevůdců, rýmovaný verš, (óda, epos, tragédie) - Př.:Jean Racine (Dílo: Faidra),Pierre Corneille (Dílo: Cid) Osvícenství Vznik 18.stoletíČlověk se má řídit rozumem, ne vírouVyznávání racionalismu (kult rozumu)Kritizace církve a absolutistické monarchieVyznání svobody a rovnoprávnosti všech občanů Voltaire (Dílo:Candide neboli Optimismus) Daniel Defoe(Dílo: Robinson Crusoe) Jonathan Swift(Dílo: Gulliverovy cesty), a další … Denis Diderot Hnacím impulsem v jeho tvorbě byla víra ve vědu a sílu lidského rozumu Jeptiška – Francie – Paříž (klášter Longchamp (dnes hipodrom – dostihové závodiště) jihozápadní část Bouloňského lesíka– západní okraj Paříže) (Arpajon – francouzské město 30 kilometrů jihozápadně odPaříže) Další díla: Encyklopedie, Jakub fatalista Preromantismus 18.stoletíDůraz kladen na prožívání cituProstředí: lesy, jezera, hřbitovy, noc (poezie jezerní, hřbitovní)Typy postav: poustevník, tulák, mnich, vězeňSvět má být neporušen civilizacíPocity: smutek, zklamání, deprese, deziluze (rozčarování, zklamání), nešťastná láska Johann Wolfgang Goethe (Dílo: Faust, Utrpení mladého Werthera) Friedrich Schiller (Dílo: Loupežníci) Romantismus Vznik mezi revolucí ve Francii (1789) a v Evropě (1848)Literární směr ve všech evropských literaturáchJedná se v něm o životní pocit a postoj člověkaNaděje na nové společenské uspořádání (rovnost, volnost, bratrství) nesplněny zcela (revoluční zvraty, napoleonské války, policejní režimy), proto nespokojenost člověka, buřičstvísubjektivní pohled autora - nezobrazuje celou skutečnost, vrací se do minulosti Znaky: - důraz kladen na city a fantazii Protiklad snu a skutečnostiPoc

Témata, do kterých materiál patří