Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Erich Maria Remarque - Na západní front_ klid

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (35 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Erich Maria Remarque – Na západní frontě klid CHARAKTERISTIKA HLAVNÍ POSTAVY:Pavel - válka ho naprosto změnila, stal se tvrdším, necitelným, přátelé na frontě mu byli více než rodina, často vzpomíná na své mládí ve škole. Silná povaha. Pomáhá mladším chlapcům, kteří přijdou na frontu. V roli vypravěče (ich forma,často se vyskytuje přímá řeč.). Stanislav Katzinsky "Katza" - jeden z nejlepších Pavlových přátel na frontě. Pavel ho v knize popisuje:"Hlava naší skupiny, houževnatý, mazaný chlapík s tváří jak z hlíny a modrýma očima." "Tato kniha nechce být ani obžalobou ani vyznáním. Chce se pokusit vydat svědectví o generaci, která byla válkou rozbita - i když unikla jejím granátům." Tento slavný světový válečný román se odehrává na západní frontě v oblasti Francie během první světové války, částečně retrospektivně. Jako hlavní postava se představuje Pavel Bäumer, devatenáctiletý německý mladík, který je obětavý, statečný, ale válkou velmi zničený. Válku prožil se svými kamarády - malým Albertem Kroppem, kterému to výborně myslí, Müllerem, snílkem o válečné maturitě, a Kemmerichem. Tito tři, a ještě další z čety, chodili s Pavlem do stejné třídy na gymnázium, tudíž jsou stejně staří. Jejich učitel na gymnáziu Kantorek se v nich snažil vzbudit vlastenecké pocity a odvahu k boji, mladíci (celkem 20) se tedy dobrovolně přihlásí do boje. Počáteční nadšení je opouští během desetitýdenního výcviku plného šikanování. Kemmerich, Kropp, Müller a Pavel jsou přiřazeni do devátého družstva. Jejich velitel, desátník Himmelstoss, se snaží dokázat si nad nimi svoji převahu, šikanuje převážně Pavla, např. ho nechá v noci běhat bosého po chodbě… Ale chlapci mu potom vše vrátí, jednou si na něj počkají a při cestě z hospody mu namlátí. Dalšími jeho přáteli jsou: hubený ale přesto největší jedlík roty, zámečník Tjaden; Haie Westhus, s ním je o zábavu postaráno; Deterding, sedlák se vzpomínkami na domov; a nakonec Stanislav Katczinský, hlava jejich skupiny, houževnatý čtyřicátník, který vymýšlí všechny nápady. Měl i svého kamaráda Kemmericha, ten ovšem zahynul na začátku knihy. Byl zraněn v boji a byla mu amputována noha. Zjistil to až po probuzení v nemocnici, řekl chlapcům, ať si vezmou jeho boty hned, nebo by je vzal někdo z nemocničního personálu. Během krutých bojů, při kterých zakusili v zákopech nezapomenutelné a nepředstavitelné zážitky, zahynulo nesčetně lidí na obou válečných stranách. Do čety přichází nezkušení nováčci. Při kopání zákopů dojde k bitvě (na počátku knihy) jsou zraněni koně, což velmi špatně nese Deterding, sedlák. Poté se vrací do baráků, ale když prochází podél hřbitova octnou se pod palbou. Pavel je zraněn do paže, přesto se snaží pomoci mladému rekrutovi s nasazením plynové masky jako ochranu před nebezpečným plynem. Musí se schovat do vyhloubeného trychtýře, protože nad ním zuří palba. Náhle do jejich trychtýře vletí rakev a mladíkovi spadne na ruku, ten naštěstí omdlí. Po palbě se vydají znovu na cestu, potkají dalšího mladého rekruta, ten ale zanedlouho zemře. Na počátku páté kapitoly se k jednotce přidá Himmelstoss, šikanoval syna státního úředníka a byl poslán na frontu. Po chvíli si uvědomí, že chlapce zná, poté se ale diví, že se k němu nechovají pěkně, zvláště Tjaden. Ten je potom povolán do kanceláře, ale skryje se. Dojde k vyšetřování, které nakonec dopadne špatně pro Himmelstosse – vyjde najevo jeho šikana. Tjaden se přesto na krátkou dobu dostane do basy. Jídla je nedostatek, proto se druhý den vydají chytit husu. Se zavřenými se samozřejmě podělí. V šesté kapitole nás autor seznamuje s útrapami války. Nejprve popisuje náhodu, která rozhoduje o životě a smrti; poté o lovech na krysy. Pak nastává další bitva, která je velmi kritická – vojáci musí zůstat několik dnů v krytu, což se negativně projeví na jejich psychice. Dojde k obratu a vojáci musí vyrazit do boje, pak se zase musí stáhnout… A pořád dokola. Jeden z rekrutů se ztratí a nemůžou ho najít. Leží na zemi na břiše a nemůže se otočit a volá směrem do země, proto je těžké určit, kde přesně je. Bohužel ho nenajdou. Boje pokračují. Jednou se Pavel ocitá vedle Himmelstosse, který nechce opustit bezpečí krytu. Pavel mu vynadá, tím ho vyprovokuje. Dlouhá bitva končí a vojáci jsou vystřídáni. Přitom se zjistí, že ze 150 mužů zbylo 32… Rota je doplněna nováčky. Ostřílení vojáci si užívají klidu. Jednoho večera plavou v řece a na druhé straně uvidí dívky. Domluví se s nimi a v noci je navštíví. Přinesou jim jídlo, dívky jim za to dají poznat lásku… Po dlouhé době dostal Pavel dovolenou. Ve svém rodném městě Pavel přebýval čtrnáct dní. Svoji maminku najde umírat na rakovinu. Přestože nemají sami skoro co jíst, dávají Pavlovi to nejlepší jídlo. Pavel zatajuje před rodiči všechny hrůzy, které zažil a viděl, a tvrdí, že válka není nic hrozného, protože nikdo, kdo válku sám nezažil, ji nemůže pochopit. Pavel se setkává s lidmi, kteří mu vůbec nerozumí, a chtějí slyšet o hrdinských činech a skutcích ve jménu vlasti. Pavel je znechucen. Pavel ví, že už by se mu nikdy nemohlo podařit znovu se zařadit do běžného života. Přestože byl doma, cítil se od všech odcizen, procházel známá místa, ale neměl už z drobných věcí takovou radost jako dřív. Pavel navštěvuje matku zesnulého Kemmericha a oznamuje jí, že její syn zemřel. Hysterická matka ho nutí přísahat na vlastní život, že František zemřel okamžitě a bez bolestí. Pavel jí lže, protože pravda už nikomu nepomůže. Když se Pavel vrátil, nešel ovšem zpět na frontu, ale byl přemístěn do výcvikového tábora, kde hlídá zatčené Rusy. Dokonce jim někdy i pomáhá a nosí jim například jídlo. V neděli ho navštíví sestra s otcem a poví mu, že matka je v nemocnici s rakovinou. Další den se Pavel opět shledá s Katczou a Kroppem. Dostanou nové uniformy a chystají se do Ruska, nakonec odejdou jen zase na frontu. Pavel je vyslán na průzkum terénu. Málem je dopaden Francouzi. Musí být dlouhou dobu schovaný v trychtýři. Zabíjí tam člověka. Pak svého činu velmi lituje, protože muž má ženu a děti atd. Opíš

Témata, do kterých materiál patří