Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Erich Maria Remarque - Na západní frontě klid

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (111,45 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

☞ Vybrané a zakoupené materiály není povoleno dále šířit prostřednictvím sítě Internet ☜ ERICH MARIA REMARQUE - NA ZÁPADNÍ FRONTĚ KLID LITERÁRNÍ TEORIE Literární druh a žánr: válečný román (próza, epika) Literární směr: knižně poprvé vydáno r. 1929; ztracená generace; světová meziválečná próza; dílo patří do raného období autorovy tvorby Slovní zásoba: naturalistické výrazy (popisy zranění, mrtvých vojáků, apod.); popisy do nejmenších detailů; armádní slang (profesní mluva); jinak spisovný jazyk Stylistická charakteristika textu: novinářská precizita vyprávění; převažují monology vypravěče, občas dialogy; naturalistické líčení válečných scén Vypravěč: vypravěčem je samotný hl. hrdina a přímý účastník děje Pavel Baumer (-ich forma) Postavy: PAVEL BAUMER: hl.hrdina; naivní mladík plný ideálů o válce; brzy procitne, když rychle přichází o zastřelené kamarády; psychické problémy; symbolická smrt; ALBERT KROPP; MÜLLER; LEER; FRANTIŠEK KEMMERICH (Pavlovi přátelé a spolužáci; také plní ideálů; naivní; jeden po druhém umírají); STANISLAV KATCZINSKI: zkušený čtyřicetiletý polský voják; pomáhá skupině kolem Pavla Baumera při jejich prvním příchodu na frontu; HIMMELSTOSS: velitel výcvikového tábora; tvrdý; šikanuje skupinu; později degradován → na frontě se ukazuje, že je ve skutečnosti zbabělý Děj: příběh vypráví osudy pruského studenta a vojáka Pavla Baumera a jeho přátel během 1.svět.války → Pavel Baumer a jeho spolužáci předčasně ukončují školní docházku na gymnáziu → dobrovolně se přihlašují k tvrdému výcviku → šikana od velícího jménem Himmelstoss → při příchodu na frontu se jich ujme zkušený Polák Katczinski → pomáhá jim v získání prvních zkušeností → krušný život v kasárnách a zákopech → brzy je zabit Kemmerich (jeden z přátel z dětství) → vzpomínky → ostatní ztrácejí původní válečné nadšení → Pavel Baumer získává dvoutýdenní propustku → odjíždí domů (matka má rakovinu) → zjišťuje, že je zcela odtržen od normálního života → začíná mít psychické problémy a válku již bere jako samozřejmost → vrací se na frontu → při zajišťování vesnice zraněn přítel Kropp i sám Pavel → nemocnice → Kroppovi amputují nohu → Pavel jde zpět na frontu → znovu se zde setkává s přítelem Katczinským, který je postřelen → Pavel ho odnáší do nemocnice, ale K. po cestě umírá → Pavla to silně zasáhne → na podzim r. 1918 získává znovu volno → přemýšlí → vrací se do zákopů → umírá posledním výstřelem války (symbolický konec) Kompozice: většina děje je chronologická (děj na sebe časově navazuje), místy retrospektivní (vzpomínky) Prostor: západní fronta 1. svět. války; Pavlovo rodné město Čas: 1. světová válka (1914-1918) Význam sdělení (hlavní myšlenky díla): naturalistický popis kruté válečné reality; kontrast mezi naivitou a následným krutým procitnutím nezkušených mladíků; kritika způsobu vykreslování války jako heroického snažení vojáků; zdůraznění nesmyslnosti a tragických následků války (smrt, těžká zranění, psychické problémy, atd.) LITERÁRNÍ HISTORIE - společensko-historické pozadí vzniku Politická situace (mocenské konflikty, aj.): probíhá 1.světová válka (1914-1918); vznik Společnosti národů (1920); založena NSDAP – fašistická strana v Německu (1920); Adolf Hitler se stává předsedou NSDAP (1921); Adolf Hitler se v Německu neúspěšně pokusil o převrat (1923) Kontext dalších druhů umění: MALBA: Claude Monet (1840-1926); Henri Matisse (1869-1954); Auguste Renoir (1841-1919); SOCHAŘSTVÍ: Auguste Rodin (1840-1917); HUDBA: Igor Stravinski (1882-1971) Kontext literárního vývoje: světová meziválečná próza AUTOR Život autora: Erich Maria Remarque (1898-1970) – byl německý spisovatel a novinář, jeden z nejvýznamnějších autorů své doby; nar.v Osnabrucku (otec byl vazačem knih), měl 2 bratry a 2 sestry; studia v Munsteru – r. 1916 narukoval do 1.svět.války, ale brzy vážně zraněn – zbytek války v lazaretu v Duisburgu – při návratu problémy se začleněním do běžného života (různá povolání - hudebník, malíř, učitel, automobilový závodník, atd.) - v letech 1923-1934 redaktorem v Berlíně a Hannoveru – začal cestovat po Evropě – r. 1925 se oženil (po 7 letech rozvod) – emigrace do Švýcarska – vydává své první povídky a je nominován na Nobelovu cenu míru – r. 1929 zažil 1.velký (okamžitý) úspěch s knihou Na západní frontě klid + další protiválečná tvorba – r. 1933 (po nástupu nacistů) se v Německu dostává na seznam zakázaných autorů – r. 1938 zbaven něm.občanství a poté zdiskreditován propagandou + veřejné pálení jeho knih – r. 1939 se přestěhoval do New Yorku, kde získal amer.občanství – po 2.svět.válce žil střídavě v USA a ve Švýcarsku – r. 1958 se znovu oženil s amer.film.hvězdou Paulette Goddart (bývalá manželka Charlieho Chaplina) – umírá na srdeční chorobu r. 1970 ve švýcarském Locarnu; ZAJÍMAVOSTI: román Na západní frontě klid (prodej 3, 5 milionu výtisků za první 3 roky) byl poprvé zfilmován hned rok po vydání knihy – po nástupu nacistů byla jeho promítání v Německu sabotována tajnou policií (např.údajně vháněním krys do kinosálu, apod.); jeho díla jsou značně autobiografická; Remarque byl nacistickou propagandou zcela vymyšleně označen za Žida (Paula Kramera = Remark pozpátku) a byl nazván “literárním zrádcem”; po 2. svět. válce se už nikdy do své vlasti nevrátil Vlivy na dané dílo: účast a zranění v 1.svět.válce - odpor k válčení Vlivy na jeho tvorbu: smrt jeho sestry v koncentračním táboře – odpor k nacismu; záliba v automobilových závodech; účast a zranění v 1.svět.válce - odpor k válčení Další autorova tvorba: tvořil zejména díla s protiválečnou tematikou; PRÓZA: Jiskra života (koncentráčnická próza; po 2.svět.válce); Stanice na obzoru a Nebe nezná vyvolených (díla s prvky automobilového závodního prostředí); Tři kamarádi; Vítězný oblouk; Černý obelisk; Noc v Lisabonu; Cesta zpátky (volné pokračování díla Na západní frontě klid); Miluj bližního svého Inspirace daným literárním dílem (film, dramatizace, aj.): FILM: dílo bylo dvakrát zfilmováno v letech 1930 a 1979; Na západní frontě klid (TV film USA/VB; 1979) – hrají: Ri

Témata, do kterých materiál patří