Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Revizor - Nikolaj Vasiljevič Gogol

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (20,53 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Revizor - Gogol Zasazení výňatku do kontextu díla Dějství první - Hejtman obdrží varovný dopis od svého přítele z Petrohradu, že do hejtmanova města je poslán revizor. Této zprávy se zhrozí všichni vysocí funkcionáři. Ve městě bují korupce, lže se a krade. Vykresleny jsou postavy všech důležitých funkcionářů města. Dva statkáři Dobčinskij a Bobčinskij jsou přesvědčeni, že revizorem je Chelstakov, který se právě ubytoval v hostinci. Dějství druhé - Chlestakov ale nepřijel na revizi. Prohrál všechny peníze a teď nemá ani na jídlo. Hostinský ho už nechce dále obsluhovat. Chlestakov ale při své nabubřelosti a impulzivnosti vzbudí povyk. Do hospody přichází hejtman, který si chce nějak naklonit domnělého revizora. Chlestakov nechápe, proč se mu dostává této pozornosti. Je přesvědčen, že je to jeho vlastní důležitost. Stejně tak si hejtman myslí, že se mu daří působit na tak vlivnou návštěvu. Dějství třetí - Chlestakov si užívá pozornosti, které se mu dostává ze všech stran. Je na prohlídce v místním ústavu a škole a cítí se při tom velmi významně. Píše o všem svému příteli dopis. Mezitím se hejtmanova žena s dcerou pečlivě připravují na přivítání vzácné návštěvy u nich doma. Chlestakov pak v této dámské společnosti zcela ztrácí kontrolu nad svými výmysly. Představuje se jako autor nejrůznějších uměleckých děl a také jako světaznalý státník. Hejtmanova manželka s ním vesele koketuje. Věří všem jeho historkám a pokládá ho za dobrou partii. Sám Chlestakov totiž zcela přijal tuto svou představu o sobě. Prospěchář Osip mezitím lišácky využívá bláhové náklonnosti hejtmanovy rodiny a nechává si podstrojovat. Dějství čtvrté - Před pokojem, v němž je Chlestakov ubytovaný, se střídají se tu úředníci, inspektoři, radové, zemanové. Každý mu ochotně nabízí „půjčky“ a může se přetrhnout, aby s ním byl zadobře. Chlestakov peníze i lichotky ochotně přijímá Hejtman tomu jen přihlíží, cítí z toho svůj prospěch. Osipovi se nakonec podaří přesvědčit svého pána, aby už raději odjeli, že vše musí každou chvíli prasknout. Chlestakov si to konečně uvědomuje a s výmluvou, že si jede pro požehnání k sňatku, opouští městečko. Dějství páté - Hejtman už se vidí v Petrohradě jako generál. Vyhrožuje všem, kteří si na něj stěžovali. Chystá se velká sláva. Tu však přeruší poštmistr. Právě otevřel dopis, který Chlestakov nechal poslat svému příteli a v němž je posměšně vylíčen snad každý z města. Navíc přijíždí skutečný revizor. Téma a motiv Pojednává a úsměvným způsobem popisuje zkorumpovanost úředníku v Rusku. Naráží na úplatkářství a kritizuje vyšší společenské vrstvy. Časoprostor Děj se odehrává se v ruském zkorumpovaném městečku na počátku 30. let 19.st. Celý příběh proběhne v jednom dni. Kompozice 5 aktů Literární druh a žánr Literární druh = próza. divadelní hra, starická komedie. Vyprávěč/lyrický subjekt Bez vyprávěče, pouze scénické poznámky Hlavní postavy Chlestakov - člověk sám o sobě zcela bezvýznamný a s náramnou libostí využívá všeho, co je mu nabízeno; zprvu nemůže pochopit, proč mu všichni tak podlézají, ale když to zjistí, náramně si to užívá Hejtman - asi nejváženější postava v celém díle; nekompromisně vládne městu a poměrně hodně lidí se ho bojí, ale zároveň spoustu obyvatel si na něj stěžuje - využívá jich; je to totiž starý podvodník a úplatkář; ve chvíli, kdy do města dorazil revizor, se z něho stává ustaraný, podlézavý člověk Osip - sluha Chlestakova, který o sobě ví, že je chytřejší než jeho pán; rád se na něj dívá shora Dobčinskij a Bobčinskij - statkáři; roznášejí po městě (většinou nepodložené) zprávy Vyprávěcí způsob jednoduchý jazyk, občas nespisovný Typy promluv Dialogy, monology Jazykové prostředky (aplikovat na výňatek) spíše hovorový jazyk; občas nespisovné až vulgární prvky Tropy a figury (aplikovat na výňatek) místo krve v žilách oheň - metafora zavřu tě, až budeš černý - přirovnání Další tvorba autora V Petrohradě pracoval jako úředník a věnoval se historii Petrohradské povídky /1842/ - povídky, hl. postavy úředníci a umělci. Humorné i realistické vylíčení ruského způsobu života Mrtvé duše /1842/ -román, ve kterém se Čičikov rozhodne zbohatnout. Za své peníze chce koupit „mrtvé duše“ sedláků. Statkáři museli odvádět daň i za poplatníky, kteří zemřeli mezi dvěma sčítáními lidu. Vliv doby na tvorbu, ostatní autoři Realismus - realismus odvozen od slova reálný (realis) = skutečný, opravdový - realismus = „škola upřímnosti v umění“ - od 2. po. 19. stol. - předchůdci realismu: H. de Balzac, Stendhal, Flaubert - snaží se zachytit skutečnou podstatu věcí, opravdovost, pravdivost v celé její složitosti, hledat vzájemné vztahy, příčiny, důsledky nějakého jevu → nejčastějším žánrem román - realistický hrdina: typický hrdina, vyvíjí se jeho myšlenky a názory - nově se uplatňují hovorové výrazy, archaismy, dialekty - vliv na realismus měl filozofický směrpozitivismus (spojen s A. Comtem, zobrazuje fakta, skutečné je to, co lze dokázat smysly) amaterialismus (dialektický, sledoval vývoj společnosti jako tříd, přednost má hmota před duchovnem) - rozvinutá fáze realismu soustředěná na kritiku poměrů = kritický realismus 19.století Rusko Tolstoj – Anna Karenina Anglie de Balzac – Otec Goriot Dickens – Oliver Twist Autor Nikolaj Vasiljevič Gogol (1809–1852) - Gogol je poruštělé jméno, vlastním jménem byl Mykola Hohol - narodil se 1. dubna 1809 v Soročinci u Poltavy (Ukrajina) - pocházel z rodiny drobného, národně uvědomělého šlechtice, který psal ukrajinsky básně a komedie - v Petrohradě pracoval jako úředník a věnoval se historii - v té době už Gogol slavil první úspěchy, svým nadáním literárně zachytil to, co prožil a o čem slýchával ve svém rodném kraji. - od roku 1831 začal psát své osobité prózy. Spojením grotesknosti a ironičnosti s osudovou tragikou hrdinů povídek navázal Gogol na Puškina a ovlivnil Dostojevského - odsuzoval společnost složenou z chladných, malicherných , všedních povah. Jeho ideálem byla mravně dokonalá společnost. - byl to mistr satiry - psal komedie, romány, povídky - považován

Témata, do kterých materiál patří