Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
7. Noční let - A. de Saint Éxupery

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,47 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Noční let – Antoinette de Saint-Exupéry Charakteristika uměleckého textu Literárněhistorický kontext Literární / obecně kulturní kontext Zařazení autora do uměleckého směru Francouzská próza mezi válkami – 1. pol. 20. století FRANCOUZSKÁ MEZIVÁLEČNÁ LITERATURA - vliv 1. světové války - přibývá prvků absurdity, negativní postoj ke společnosti - poezie více subjektivní, autoři experimentují s jazykem - existencionální otázky a jejich řešení SVĚTOVÁ MEZIVÁLEČNÁ LITERATURA Historický kontext: -celosvětový válečný konflikt(napjaté diplomatické vztahy) - zákopové války – na řece Sommě, u Verdunu(velké ztráty na životech) - bleskové války Opozice: Státy Trojdohody – Velká Británie, Francie, Rusko Centrální mocnosti – Rakousko-Uhersko, Německo + další země 1917: - vstup USA do válka(ke straně Dohody) - převrat bolševiků v Rusku(výstup z války) 1918 – příměří – zánik Rakouska-Uherska Poválečná společnost: - psychické nemoci / zranění, ztráta blízkých / morální šok(radikalizace myšlení – fašismus, komunismus) Literární kontext: SVĚTOVÁ MEZIVÁLEČNÁ PRÓZA - ve velké části reflektuje 1SV - vznikají 2 proudy lit.: 1. Moderní (experimentální) 2. Realistický I. MODERNÍ PROUD - proud vědomí, ubývá dějovosti - většinou jen 1 hl. postava - experimenty, popis vnitřních stavů v postavě - podtext, upozorňuje na problémy - Marcel Proust, James Joyce, Franz Kafka – Proces; Virginie Woolfová II. REALISTICKÝ PROUD - dějová linie, logika, časová posloupnost, psychika, city - román řeka = jednotlivé příběhy se na sebe vrství USA – Ztracená generace - sk. autorů reagujících na 1SV, nikdy se s těmito zážitky nevyrovnali/kritika am. snu -Ernest Hemingway – Sbohem armádo, Stříbrný vítr, Stařec a moře -Francis Scott Fitzgerald – Velký Gatsby Francie - Romain Rolland – Petr a Lucie Německo 1) 1SV –Erich Maria Remarque – Na západní frontě klid 2) Hrozba fašismu a 2SV –Thomas a Heinrich Mannovi; Lion Feuchtwanger Velká Británie - odlišná, nezaměřovala se na válku, ale na společnost - 2 typy lit.:1. Experimentální proud 2. Tradiční proud –John Galsworthy – Sága rodu Forsytů Rusko 2 proudy: 1. Oficiální lit. -Maxim Gorkij, Michail Šolochov 2. Neoficiální lit. –Boris Pasternak – Dotor Živago; Michail Bulgakov – Mistr a Markéta Pražská německá literatura - pol. 30. let 20. století - pražští Němci - témata: židovství, pražská tématika, vykořeněnost Trojí ghetto = g. původu, g. jazyka (žili v Praze, psali něm.), g. Majetku - Egon Erwin Kisch – Pražský pitaval ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ LITERATURA Historický kontext: - Nová mapa Evropy po roce 1918 důsledkem 1. SV - Vyhlášení samostatného Československa - nové demokratické poměry - hospodářská krize - nástup komunismu, fašismu - Mnichovská zrada - Španělská občanská válka Rysy: - dosud nevídaná různorodost a roztříštěnost literatury(legionářská, demokratická, psychologická, socialisticko-realistická, imaginativní, venkovská, katolická, expresionistická) - navázání na předválečné tendence - narůstá obliba krátkých žánrů a zábavné literatury - próza dominuje nad poezií - nejednotné a složité dělení na skupiny či linie - autoři:Jaroslav Hašek – Osudy dobrého vojáka Švejka; Vladislav Vančura – Rozmarné léto; Karel Čapek – R.U.R. Kontext autorovy tvorby Autor: Antoine de Saint-Exupéry (1900 – 1944) - francouzský spisovatel, letec, filozof, humanista - syn hraběte - říkali mu„Král Sluníčko“ pro jeho modré oči a blonďaté vlasy - psal prózu pro dospělé - vojenskou službu nastoupil roku 1921 - navlastní žádost přidělen k letectvu - bylcivilním letcem v severní Africe a Jižní Americe - vyslán jakoreportér do Španělska, kde zuřila občanská válka - pokusil se odálkový let New York – Ohňová země, ale v Guatemale došlo k havárii a Exupéry utrpěl četné zlomeniny - za 2. světové války zahynul při průzkumném letu, pravděpodobně nad Středozemním mořem nedaleko Korsiky Rysy děl: - tematicky v dílech vycházel ze svého života - zaměřuje se na jednostranné vnímání světa - snaha objevit, co je smyslem života Další díla: Malý princ Země lidí Autorovy soudobí autoři Romain Rolland (1866-1944) Anatole France (1884-1924) Henri Barbusse (1873-1935) Autoři jiných národností: - představitel "ztracené generace" - Nobelova cena za literaturu román řeka = rozsáhlé románové dílo, chronologický sled, úzký základ a děj postupně vzrůstá - nejvýznamnější autor tohoto typu románu - nositel Nobelovy ceny - aktivní v politice - začínal poezií, poté psal romány – filozofické reflexe, kritika společnosti, silná ironie - dobrovolník v SV - popisuje přímo život v zákopech, přímý konflikt s válkou =reportážní román - realita USA – E. Hemingway, W. Faulkner, F. S. Fitzgerald, J. Steinbeck Německo – H. a T. Mannovi, E. M. Remarque, Anglie – J. Galsworthy, G. B. Shaw Jan Kryštof, Petr a Lucie Ostrov tučňáků Oheň Analýza uměleckého textu I. Část Druh: epika Forma:próza Žánr: filozofická pohádka Témata Motivy Děj Časoprostor Kompoziční výstavba II. část Vypravěč Postavy Slohový postup Typy promluv III. část Úryvek k rozboru: Jazykové prostředky Ich – forma dialog malého prince a pilota Metafora Metonymie (beránek je kresba)– výměna části za celek Deminutivum Vysvětlení názvu díla Posouzení aktuálnosti díla Určení smyslu díla Pravděpodobný adresát Zařazení knihy do kontextu celého autorova díla

Témata, do kterých materiál patří