Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


flaubert-pani_bovaryova

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (45,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Gustave Flaubert – Paní Bovaryová Podtitul této knihy je nazván "Mravy francouzského venkova". Jedná se o francouzský kriticko-realistický psychologický román, je rozdělen na tři části, odehrává se asi v polovině 19. století. Charakteristika postav: Ema Bovaryová - dcera bohatého sedláka, vychovávaná v klášteře, krásná, pyšná, hledá smysl života mimo všední situacemi touží po přepychu, vášnivé lásce, ale nedokáže si o tom promluvit se svým muže Karlem a tak trpí v šedivém maloměstě. Karel Bovary - venkovský lékař, sice dobrý člověk, ale nesmírně omezený, jednoduchý, prostý, obětavý, po celodenních cestách za svými pacienty bývá velice často nesmírně unavený a nečinný, tudíž se nevěnuje své ženě Emě dostatečně. pan Homais - lékárník, soused Bovaryových, je velmi vlezlý a vypočítavý, na druhou stranu je má oba rád a je svědomitý Rudolf - milenec paní Bovaryové, velký proutník, nakonec se zalekl Eminy lásky a odmítl s ní utéci Leon - student notářství, Emina velká láska, zpočátku jen platonická Lhereux - obchodník, nutil podepisovat Bovaryovy směnky, které je dovedly až na dno a byly jedním z důvodů Eminy sebevraždy Podrobný obsah: Kniha začíná životem Karla Bovaryho, lékaře v Tostes, který školu vystudoval na přání své matky. Ta kdysi bývala veselá, sdílná, něžná. Jak ale stárla, stávala se hašteřivou a nervózní. Jeho otec, bývalý plukovní lékař, se zase zapletl do vojenské aféry, pak nic nedělal, jen se povaloval, užíval si, běhal za venkovskými poběhlicemi a všechnu starost o domácnost nechal na své ženě. Když se jim narodil syn, byl zprvu rozmazlován, otec ho ale chtěl vychovávat tvrdě, po spartánsku, to se mu ale nikdy nepovedlo, chlapec byl totiž od přírody mírné povahy. Dítě se toulalo po vesnici a když mu bylo dvanáct, matka si vymohla, aby šel studovat. Počátky byly marné, první lekce s panem farářem byly konány ve spěchu, a proto celkem zbytečné. Po roce a půl, opět na naléhání matky, šel studovat do Rouenu. Vytrvalou pílí se držel mezi průměrnými žáky. Rodiče rozhodli, že půjde studovat medicínu. Karel se pustil do práce, všechny otázky se naučil předem nazpaměť. Zkoušky udělal napodruhé. Další část života mu znovu určila matka. Našla mu město, kde zahájí svou lékařskou praxi, tj. v Tostes. Našla mu dokonce i manželku, starou bohatou vdovu, paní Dubucovou - byla ošklivá a Karla hlídala na každém kroku. Brzy po svatbě se zjistilo, že nevlastní žádný majetek. Karel ji přesto neopustil. Převrat v jeho životě nastal, když musel zajet do Bertovky, aby tam ošetřil zlomenou nohu jistému sedlákovi - panu Rouaultovi. Tam poprvé spatřil krásnou Emu, dceru pana Rouaulta,. Od té doby Bertovku často navštěvoval. Jeho ženě to bylo velmi podezřelé, brzy zjistila, že tam jezdí za Emou a zavrhla mu to. Pak najednou z čistého nebe přišla velká rána, paní Dubucová zemřela. Karel byl smutný, měla ho přece jen ráda a starala se o něj. Po roce mu smutek vypršel. Jednoho dne se přemohl a poprosil pana Rouaulta o ruku jeho dcery. Tak se Ema přestěhovala s manželem do Tostes. Karel byl štasten, ale Ema ne. Byla dobře vychována v klášteře, uměla tančit, vyšívat a hrát na klavír, navíc hodně četla romány, byly o krásných princích a urozených pánech, kteří se šťastně oženili a o svoji manželku se vzorně starali. Po něčem takovém toužila i Ema. Byla krásná, mladá, finančně zajištěná, ale bohužel očekávala od svého života příliš mnoho. Karel Emu velmi miloval, ale právě sňatkem začíná pro ni psychické strádání. Manžel připadal Emě příliš jednoduchý, až nudný. Karel byl stále jen mladým venkovským lékařem, nemohl dát Emě to, co potřebovala. Přes den se staral o své pacienty, pozdě večer se vracel domů, kde nacházel teplou večeři, ustrojený dům a elegantní manželku. Jenže Karel Emu nepřitahoval, zpočátku ho aspoň trošku milovala, později jím opovrhovala. Jednou je pozval na ples do svého sídla Vaubyessardu markýz d'Andervilliers. Ema si uvědomila, že kdyby si ji Karel nevzal, určitě by měla lepší život a oženila by se s někým docela jiným a vedla by hlučný život, plný přepychu a plesů. Nikdy pak nezapomněla na mladíka, se kterým celý večer tančila – mladého vikomta. Když neměla co na práci, často vzpomínala na čtverylky, róby, víno a hlavně na něj. V Karlovi nenalézala romantickou lásku, po níž toužila, ačkoli ten ji upřímně miloval. Když už to doma nemohla vydržet, chodila na procházky se svým psem Džali. Předplatila si různé časopisy, dovídala se v nich o nejnovější módě, snila o Paříži, o rušném městském životě, všechno si v hlavě idylicky představovala. Pak trpěla, když se v jejím šedém životě nic nedělo. Očekávala od svého života příliš mnoho. Banální svět maloměsta ji nudil, propadla sebelítosti a nehledala řešení. Karel ji omlouval nervovou chorobou, která se údajně vázala na místo jejich bydliště. Nakonec se odstěhovali do Yonville l' Abbaye. Nějaký čas žili spokojeně a pak se jim narodilo dítě. Ema si vysnila syna - krásného a silného muže, jenž bude její pýchou. Porodila však dcerku – Bertu. Karel měl navíc finanční problémy, protože v novém působišti nevydělával mnoho peněz. Protože si nemohli dovolit tu nejlepší výbavu pro malou, Ema nakoupila levně na nejbližším místě. Když už si nemohla dovolit to nejlepší, bylo jí už jedno, co bude mít. Protože nepracovala a její manžel nebyl po celý den doma, přemýšlela o tom, jak se její představa o životě nenaplňuje. Společnost jí dělali sousedé – lékárník, pan Homais se ženu a čtyřmi dětmi (Napoleona, Franklina, Athalii a Irmu), taky pomocník a sluha Justýn, kterého si vzal pan Homais na starost, když mu zemřeli rodiče (byl na něho přísný a často mu nadával). Další obyvatelé obce: paní Lefrancoisová - vdova a majtelka hostince "U Zlatého lva", pan Lheureux - obchodník s látkami, pan Guillaumin - notář, pan Binet - účetní, abbé Bournisien - farář, Lestiboudois - kostelník, Tuvache - starosta, Hivert - obstarával nákupy pro celou obec. Ale pro Emu se stal nejhlavnějším obyvatelem Leon Dupuis, mladý písař, který se do Emy zamiloval. Dělal jí společnost, recitov

Témata, do kterých materiál patří