Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


George Orwell- Farma zvířat

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (61,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

George Orwell: Farma zvířat 1.Představení knihy: Byla napsána v letech 1943 až 1944 Je kritikou totalitní politiky Zvířecí bajka se skrytým významem Téma zaměřeno na rozbor komunismu a jeho způsobu vlády 2. Žánr a forma kniny: SatirickáFarma zvířat je napsána formou zvířecí bajky. Bajka = jinotajný příběh se skrytým významem, v němž zvířata jsou nositeli lidských vlastností, z bajky vždy vyplývá pro čtenáře ponaučení Kniha působí jako utopický román Je varováním před chimérou třídního boje a stalinistické hrůzovlády v Rusku první poloviny 20. století. 3.Obsah knihy: Na Panské farmě, kterou vlastní nepříliš vstřícný pan Jones, žijí dosud zvířata smířená se svým osudem – sloužit lidem. Starý a těžce nemocný Major svolá všechna zvířata a vypráví jim o svém snu, o revoluci. Nabádá je, aby se snažila zbavit nadvlády člověka a poté umírá. Zpočátku jde všechno podle představ zvířat. Tehdejší Panskou farmu přejmenují na Farmu zvířat a na zeď stodoly napíší sedm pravidel, která, jak se usnesou, nebudou už nikdy porušovat. Mezi zvířaty se chopí velení dvě prasata – Kuliš a Napoleon, kteří mají za úkol především zprostředkovávat kontakty s okolním světem a farmu bránit před útoky zvenčí. Zvířata pracují ještě tvrději než za pana Jonese, avšak s pocitem, že všechno, co dělají, dělají pro sebe a už se těš,í až budou sklízet plody své vlastní práce. Tato idylka bohužel nevydrží navěky. V hlavním velení nastávají spory, Kuliš nesouhlasí s Napoleonovými praktikami, a tak je jím nakonec vyhnán. Od té doby má Napoleon se svou smečkou (psi, které si sám vychoval) absolutní moc a pro sebe a ostatní prasata získává veškeré výhody.Prasata se nakonec přestěhují do domu pana Jonese, nosí šaty lidí, pijí alkohol, obchodují s lidmi a dokonce začnou chodit po dvou. Tím porušují pravidla,která si zvířata vytvořilaVše vrcholí návštěvou sousedních statkářů na farmě, kteří konstatují: "My máme své podřazené třídy, vy máte své podřazené druhy," a "nikdy nebylo vykořisťování tak efektivní jako zde, máme se co učit." Na konci hrají prasata s lidmi poker (všichni podvádějí) a najednou není poznat, kdo je člověk a kdo prase, protože prasata se pozvolna začínají měnit na lidi. Obyčejná zvířata byla tedy opět zotročena. 4.Práce s ukázkou: 5.Charakteristika postav: Hlavní postavy: Hlavními postavami jsou téměř všechna zvířata. Major, Kuliš, Napoleon – prasata Boxer, Lupina (tažní koně) – velmi pracovití, trochu hloupí a naivní Majka (koza) – hodná, milá, chytrá Benjamin (osel) – rozvážný, do ničeho se však nepletl Bára, Janina, Haryk - psi Molina (klisna) – chtěla být krásná a nechtěla pracovat pan Jones (majitel farmy) 6.Informace o autorovi: GeorgeOrwell (25.06.1903 - 21.01.1950) vlastním jménem Eric Arthur Blair narodil v Motihari v Indii v rodině koloniálního úředníka, v typické anglické střední vrstvě vyrůstal v Anglii v Oxfordshiru, kde plyne také říčka Orwell, podle níž si Blair zvolil svůj pseudonym vystudoval soukromou střední školu, Poté do svých 25 let sloužil v Indické imperiální policii v Barmě. V roce 1927 se vrací do Anglie a začíná se živit jako novinář a esejista. Nějakou dobu žije také jako tulák v těch nejchudších vrstvách v Paříži a Londýně (zpracováno v knize Na dně v Paříži a Londýně). Intenzivní politické a sociální vření, které smýká Evropou, ho vtahuje, a tak se stává Georgem Orwellem, vášnivým socialistou, odpůrcem fašismu a zastáncem rovnosti. ve 30. letech se zapojuje jako dobrovolník do španělské občanské v álky 2. světové války se neúčastní kvůlivleklé tuberkulóze, ale spolupracuje s BBC, také pilně přispívá do předních anglických novin a časopisů Téměř těsně před svou smrtí (umírá 21. ledna 1950 v Londýně) píše dvě svá nejznámější díla: Farmu zvířat a román1984. Obě tyto knihy jsou kritikou totalitních systémů. 7.Historické souvislosti: Komunismus= politická ideologie vzniklá v 19. Století Zakladateli: Karel Marx němečtí filozofové Bedřich Engels Podstata:1) všichni lidé jsou si rovni 2) majetek je společný pro všechny 3) neexistují třídní rozdíly mezi lidmi 4) boj proti všem odpůrcům komunismu – tzv. diktatura proletariátu Komunismus v Rusku Nástup: r.1917–tzv. Velká říjnová socialistická revoluce vedená Vladimírem Iljičem Leninem svržen car Mikuláš II. a zemi ovládla komunistická strana – diktatura a teror Leninovým spolupracovníkemJosif Vissarionovič STALIN r. 1922 Lenin umírá a ve své závětiupozorňuje na negativní jevy Stalinovy osobnosti, přesto Stalin zvolen Leninovým nástupcem životopisné údaje: (1878 -1953) gruzínská národnost občanským jménemJ. V. Džugašvili přezdívka Stalin = “muž z oceli“ narodil se v gruzínském městě Gori studoval na kněze, ze semináře ale vyloučen za propagaci marxismu carskou policií veden jako zločinec a bandita (přepadl ostrahu banky v Tbilisi při transportu peněz – výsledkem 50 mrtvých) několikrát vězněn na Sibiři 2x ženatý podlehl kultu osobnosti – pro sebe vymyslel nejvyšší armádní hodnost generalissimus Krutost a rafinovanost jeho vlády: po nástupu do funkce generálního tajemníka strany postupně zlikvididoval své dosavadní spolupracovníky (Kameněv, Tuchačevský, Trocký – ten emigroval do Mexika, kde byl na něho spáchán atentát, Nikolaj Bucharin,…) jeho nejbližší osobouLavrentij Berija =šéf státní tajné policie NKVD, později KGB politicky nepohodlné osoby likvidoval Stalin v pracovních táborech –tzv. gulagy (Glavnoje Upravlenije Ispravitelno-trudovych Lagerej) označující Hlavní správu nápravně pracovních táborů. preferoval těžký průmysl, spotřební průmysl zaostával provedl násilnou kolektivizaci venkova pro veřejnost zahraniční si vytvářel image člověka zachránce a spasitele, jeho autorita vzrostla vítězstvím Rudé armády nad německým fašismem má na svědomí nejméně 10 miliónů lidských životů v roce 1944 byl na Stalina chystán atentát, ale nezdařil se, jeho aktér zatčen a popraven 5. března 1953 Stalin umírá na mozkovou mrtvici –Berija záměrně nepřivolal lékařskou pomoc včas po Stalinově smrti se ujímá vlády triumvirát ve složeníMalenkov, Berija, Chruščov Berija

Témata, do kterých materiál patří