Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Guy de Maupassant - Kulička

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (27,49 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Guy de Maupassant - Kulička O autorovi: *1850, Dieppe, Francie, + 1893, Passy, Francie francouzský spisovatel, povídkář, dramatik a novinář studoval práva, které přerušil, když odešel dobrovolně do Prusko-francouzské války představitel literárního realismu a naturalismu (spolu se Zolou) patřil do medanské skupiny (=skupina romanopisců okolo Émila Zoly) mistr povídek – napsal jich přes 300 a na popud Flauberta napsal eseje s erotickým podtextem,tvůrce naturalistické povídky spolupracoval s ostatními naturalisty na kolektivní sbírce Les Soiréers de Médan, kam přispěl svou Kuličkou velmi ho zasáhla smrt Gustava Flauberta (inspiroval G. de M. a dostal ho k literatuře) psal také cestopisy byl nakažen syfilisem, trpěl halucinacemi, pokusil se o sebevraždu, později umírá na následky nemoci v ústavu pro choromyslné typické jsou pro jeho tvorbu deprese, šílenství, paranoia, pesimismus a postava ženyjako oběti = zabýval se psychologickými prvky,psychologií jedince ostatní témata v dílech: Normandie (rodný kraj Maupassanta, který hraje velmi důležitou úlohu v jeho díle, ať už jde o krajinu, města nebo jeho obyvatele), válka 1870 a německá okupace Dílo: Maupassant je autorem šesti románů a několika desítek novel a povídek zaměření na měšťanskou a aristokratickou vrstvu Slečna Fifi – povídka, z prusko-francouzské války, zobrazuje barbarské chování pruských vojáků Příběh jednoho života – 1883 – příběh ženy, která se nakonec vyrovná se svým smutným osudem, je zasazen do prostředí normandského venkova Miláček – 1885 –společensko-kritický román, v němž si mladý novinář za pomoci své přitažlivosti buduje kariéru využíváním žen, nakonec se cílevědomý mladík dostává až do pařížských šlechtických kruhů, nadčasový popis kariérismu Mont-Oriol – 1887 – román, popisuje na pozadí intimního milostného příběhu dravé podnikatelské aktivity související s objevem léčebného pramenu Petr a Jan -naturalistický či realisticko-psychologický krátký román Silná jako smrt – popisujemilostný vztah mezi umělcem a ženou z vysokých poměrů Literární kontext: REALISMUS: - z latinskéhorealis = věcný - snaha (tendence) člověka správně, co nejvěrněji zachytit realitu, od jeho počátku///(pravěk) -2. polovina 19. st. – snaha převládá do podoby uměleckého směru - vývoj společnosti, obrovský vědecký rozvoj, filozofie, základy sociologie,///psychologie (jednotlivých postav v dílech), dialektický materialismus, dělnická třída - ,co není pravdivé, nemůže být krásné‘ - pravdivost, věcnost, skutečnost → snižuje se rychlost děje - snaha zachytit skutečnost ve velké šíři, v celku; náměty ze současnosti -vytvářítypizaci – typické prostředí, typická postava (nese určité vlastnostiurčitého///okruhu lidí) X romantismus (výjimečnost); hrdina – postava ze současnosti, jsou///v něm obecné vlastnosti dané vrstvy lidí; prostředí – městské, typické, ničím///výjimečné, detailní popis - detailní, dlouhé popisy – zpomaluje děj - většinou er-forma, autor není ztotožněn s dílem, autor – výběr prostředí -jazyk = typizační, charakterizační prostředek, užití nářečí -formy: próza, žánry: povídky, romány (rozsáhlé románové cykly, epopeje) -podoby realismu:popisný (Němcová) →kritický (Borovský) →naturalismus (Zola) -kritický realismus: nesouhlas s realitou, zájem o dění ve společnosti, o/////zákonitosti společenského uspořádání, sociální rozvrstvení, snaží se o konkrétní/////vyjádření společenského problému -český naturalismus: nebyl tak výrazný jako ve FR, podrobný popis sociálního/////prostředí, výběr postav – ztroskotanci, chamtivci, opilci, popisy drastických scén/////– odpovídá tomu jazyk (expresivní), dílo je dokumentem té určité doby – autor je/////zapisovatelem; Vilém Mrštík (Santa Lucia), Ignát Herrmann (U Snědeného/////krámu), Josef Karel Šlejhar(Kuře melancholik) -RUS:carismus, do r. 1861 – nevolnictví, opožděný vývoj (zaostalost oproti západní///Evropě), mužici – obyčejní lidé, nic neznamenali;Fjodor Michajlovič Dostojevskij///(zakladatel moderního románu, rozvoj psychologického románu, rozvoj tzv.///prouduvědomí – podle tzv. vnitřního monologu, postavy v krajních životních///situacích,Zločin atrest,Idiot,Bratři Karamazovi),Lev Nikolajevič Tolstoj/////////(Sevastopolské povídky;Dětství, chlapectví, jinošství;Anna Karenina; románová///epopejVojna a mír),Anton Pavlovič Čechov (psychologie postav, lyrické drama –///monologizace dialogu, děj potlačen do pozadí,Višňový sad),Nikolaj Vasiljevič///Gogol (časově romantik,Revizor) -FR: lit. - zábavná, estetická funkce;Honoré de Balzac (černé romány – o pirátech a///korzárech, přepisoval díla klasiků, nepřátelský ke šlechtě, psychologie postav,///Lidská komedie – soubor románů, chtěl zachytit celou FR společnost ve všech///jejích podobách, jejich úpadek, nadčasové, části:Otec Goriot,Ztracené iluze,Lesk a///bída Kurtizán);Gustav Flaubert (zabývá se jedincem a jeho psychologií,Paní///Bovaryová) -naturalismus – z lat.natura = příroda, vychází z teorií o silné přírodní stránce;/////vystupňovaná podoba realismu, líčení drastických a odpudivých scén, založena/////nadeterminaci (předurčení) –biologická – co jsmezdědili, geny,sociální –/////v jakém prostředí se narodíme a žijeme; bráno fatálně, nelze z toho uniknout - determinace:u Kuličky to znamenalo to, že i kdyby se jakkoli „rozkrájela“, tak/////////jí nikdo nebude brát jinak než prostitutku -hrdinové z okraje společnosti, týrané ženy a děti, opilci -autoři: Emile Zola (vytvořil teorii naturalistického románu –tzv. experimentální//////román,Břicho Paříže,Zabiják,Nana,Germinal),Guy de Maupassant -ANG:Charles Dickens (představitel velmi kritického realismu,Kronika Pickwickova///klubu –jediný humoristický román,Oliver Twist – sociální podtext,David///Copperfield – román s autobiografickými prvky,Nadějné vyhlídky,Malá Dorritka),///Charlotte Brontëová(Jana Eyrová),Emily Brontëová(Na větrné hůlce) -POLSKO:Henryk Sienkiewicz (zakladatel polské realistické prózy, věnuje se///historické próze, vychází z folkloru, prosazuje nadnárodní podtext, his. román///Křižáci, trilogieOhně

Témata, do kterých materiál patří