Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Historická próza, realistické drama

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (60,08 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

Historická próza! Alois Jirásek - přední tvůrce české historické prózy$ - učil na střední škole v Litomyšli a poté v Praze$ - za nejslavnější dobu považoval dobu husitskou$ - próza z nejstaršího období dějin:$ • STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - beletristické zpracování nejstaršího období českých dějin$ - próza z doby husitské:$ • MEZI PROUDY - trilogie o vzniku předpokladů pro husitské hnutí v době vlády Václava IV.$ • PROTI VŠEM - román zachycuje vrchol husitského hnutí$ • BRATRSTVO - děj románu se odehrává na Slovensku v 50.letech 15. stol.$ • HUSITSKÝ KRÁL $ - próza z doby pobělohorské:$ • TEMNO - román, jedno z vrcholných děl autora$ • PSOHLAVCI - zobrazen konflikt mezi Chody bojujícími za svá stará práva, a panstvem$ - próza z období národního obrození:$ • F. L. VĚK - románová kronika o životních osudech venkovana$ • U NÁS - románová kronika$ • FILOZOFSKÁ HISTORIE - povídka$ - divadelní hry:$ • historická látka - trilogie JAN HUS, JAN ŽIŽKA, JAN ROHÁČ$ • pohádkové prvky - LUCERNA$ Zikmund Winter - prozaik a historik$ - autor řady odborných publikací o české historii 16. a 17. stol.$ - NEZBEDNÝ BAKALÁŘ$ - KRÁTKÝ JEHO SVĚT$ - ROZINA SEBRANEC - rozsáhlá novela, příběh zmaru zhrzeného děvčete, které se mstí za nešťastnou lásku a ponížení$ - MISTR KAMPANUS - román, vypráví o Janu Campanu Vodňanském$ Josef Svátek - k obsáhlým románům si vybíral dobu rudolfínskou a pobělohorskou$ - PRAŽSKÉ POVĚSTI A LEGENDY$ - PAMĚTI KATOVSKÉ RODINY MYDLÁŘŮ V PRAZE$ Václav Beneš Třebízský - líčí nejčastěji husitství, selské vzpoury nebo dobu rudolfinskou$ - BLUDNÉ DUŠE - román o selském povstání$ - V ZÁŘI KALICHA - období husitské a pobělohorské$ $ Venkovská próza! Teréza Nováková - zachytila ve většině svých románů východočeský venkov, nejčastěji monografickou formou$ - děj soustředila kolem jedné postavy a snažila se o postižení lidových náboženských proudů$ - JAN JÍLEK - román o českobratrském emigrantovi$ - JIŘÍ ŠMATLÁN - román o tkalci$ - DĚTI ČISTÉHO ŽIVÉHO - román o náboženské sektě abrahamitů$ - DRAŠAR - román o tragickém osudu vlastneckého katolického kněze$ $$ $$ Antal Stašek - vl. jm. Antonín Zeman, básník, prozaik, otec spisovatele I. Olbrachta$ - zobrazoval ve svém díle Podkrkonoší$ - BLOUZNIVCI NAŠICH HOR - trojdílný cyklus novel$ - O ŠEVCI MATOUŠOVI A JEHO PŘÁTELÍCH - román$ Josef Holeček - žurnalista, prozaik, překladatel$ - NAŠI - desetidílná románová kronika z jižních Čech, pracoval na ní dvacet let$ Karel Klostermann - prozaik píšící německy i česky - zobrazil se svých románech a povídkách život lesníků, dřevorubců, sklářů a pytláků na Šumavě$ - MLHY NA BLATECH$ - ZE SVĚTA LESNÍCH SAMOT$ $ K. V. Rais, J. Š. Baar! Karel Václav Rais - prozaik, novinář$ - ZAPADLÍ VLASTENCI - román z doby národního obrození z oblasti Podkrkonoší$ - VÝMINKÁŘI - povídky vykreslující tragické osudy starých lidí, odkázaných na dobročinnost potomků$ - PANTÁTA BEZOUŠEK - povídka zobrazující humorným způsobem vztah svérázného venkovana k městu$ - KALIBŮV ZLOČIN - román o tragédii nešťastného manželství naivního muže a nenasytné ženy$ Jindřich Šimon Baar - PANÍ KOMISARKA, OSMAČTYŘICÁTNÍCI, LŮSY - historická trilogie věnovaná rodnému Chodsku$ $ Realistické drama! Ladislav Stroupežnický - dramatik a úspěšný dramaturg Národního divadla$ - NAŠI FURIANTI - realistická komedie z prostředí jihočeské vesnice$ Gabriela Preissová - situovala příběhy svých her a národopisných próz na Slovácko$ - GAZDINA ROBA - tragédie venkovské švadleny$ - JEJÍ PASTORKYŇA $ Vilém a Alois Mrštíkové - nejvýznamnější představitelé českého realistického dramatu$ - MARYŠA - realistická tragédie - sociální drama o 5 dějstvích$ - ROK NA VSI - próza, románový cyklus$ - POHÁDKA MÁJE - román, milostný příběh Helenky a pražského studenta Ríši$ - SANTA LUCIA - román, o studentovi umírajícím v Praze bídou$ $ J. K. Šlejhar, I. Herrmann! Josef Karel Šlejhar - KUŘE MELANCHOLIK - významné dílo pro českou literaturu$ Ignát Herrmann - OTEC KONDELÍK A ŽENICH VEJVARA - humoristický román

Témata, do kterých materiál patří