Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Homér - Ilias

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,99 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Homér - Ilias Starověká řecká literatura. 1. Část Zasazení do kontextu díla: Zasazení části ukázky do díla (kde se část nachází, děj ukázky, co je před a co za ní) Téma: Válka mezi Trojskými a Řeckými vojsky o město Trója. Motiv: Hněv Achillea. Časoprostor: Řecko (Trója), před 3000 lety. Kompoziční výstavba: Byl napsán časoměrným daktylským hexametrem, má 24 zpěvů a přes 15 tisíc veršů. Druh: Epika s milostnými pasážemi. Žánr: Hrdinský Epos, rozsáhlé veršované dílo, s rozsáhlým dějem. 2. Část Vypravěč/lyrický subjekt = myšlenky vypravěče: Vypravěčem je sám autor. Postavy: ŘEKOVÉAgamemnón - řecký král.Achilles - největší řecký hrdina, tvrdohlavý, polobůh, bojovný, odvážný, proslulý bojovností, citlivý, Achillova pata.Meneláos – vůdce řecké armády, měl přízeň bohů – Héra, Athéna; král Sparty, manžel Heleny, bratr mikenského krále Agamemnóna, vyzval trojany k boji, protože mu ukradli manželku = trojská válka.Patroklos - nejlepší a oddaný přítel Achillův, zemřel v Achillovi zbroji (zbroj mu rozepnul Apolon (bůh) = zásah bohů).Odysseus - chytrý ithacký král; velitel Řeků, manžel Penelopy, odvážný, bojovný, vymyslel lest – Trojský kůň, po zničení Trójy se vracel 10 let domů.Helena – dcera boha Dyja, nejkrásnější žena světa, manželka Menelaa (král sparty) unesl ji trojský princ Paris – příčina trojské války, záletná.Pomáhá Héra a Poseidon. TRÓJANÉPriamos – trojský král, měl 2 syny (Paris, Hektor), hodný, moudrý, patriod – raději město něž rodinu, město je nadevše, pokorný (prosí o tělo syna).Hektor - největší trojský hrdina, nejstarší syn, udatný, moudrý hrdina, šlechetný, krásný – symbol krásy a moudrosti, oblíbený.Paris – mladší syn, proroctví říkalo, že zaviní zkázu města Trója a proto byl z rodiny odebrán a dali ho na vychování pastýři; ve sporu bohyň o jablko rozhodl, že nejkrásnější je Afrodita a ta mu pomohla zpět do královské rodiny; lehkomyslný, zbabělec, unesl Helenu zavinil začátek války, bezohledný, nečestné chování.Pomoc Dia. BOHOVÉřečtí bohové - moudří, ale rozzuření; polovina podporuje Řeky, polovina TrójanyZeus – vládce bohů, nejvyššíHéra – bohyně manželstvíAfrodita – bohyně krásy a láskyAthéna – spravedlivé války, moudrostiApollón – bůh sluncePosejdón – bůh moře Bohové řídí osudy lidí, mají lidské vlastnosti (hádají se). Vyprávěcí způsoby: Er forma, častá přímá řeč. Typy promluv: Dialogy, věty oznamovací a rozkazovací. Veršová výstavba: Daktylský hexametr – střídá se krátký a dlouhý rým. 3. Část Jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku: Archaismy, epiteton, metafora, metonymie, heroizace hrdiny.Psán daktylským hexametrem, chronologicky, i když není začátek ani konec.Spád děje je zpomalován rozsáhlými popisy a výčty.Zachycuje pouze 51 dní.Často líčeno velmi emotivně.Častá přímá řeč, jedná se ale většinou o proslov nějakého vůdce. Tropy a figury a jejich funkce ve výňatku: Přirovnání nejvíce k přírodním jevům, zvířatům- jako když rozdrtí lev, rychlé laně, mohutné šelmy.Epiteton (básnický přívlastek) – překrásnou hřívou, na mořském břehu, po širém hřbetě, přečetné ohně…Enumerace (zpomalení děje, k ohromení čtenáře) – výčet řeckého vojska.Jména jsou většinou přesná (v originále složitější např. Agamemnón je nazýván jako syn Átreúv) ale i docela složitá (Medón, áiantův bratr, byl božského Oilea krále z vedlejší manželky syn…..).Přímá řeč (většinou nějakého vůdce).Metafora – statečné duše, seslal mrtvoly, tvrdé a bezcitné srdce, vznešená matka.Personifikace - jasné moře tě zrodilo, božský Achilleus. Literárně historický kontext: Homér je nejstarší řecký básník, jemuž jsou připsány epické básně Ílias a Odyssea.a nejstarší eposy, které vznikly v rozmezí 50 let.V roce 1795 německý filolog Fridrich August Wolf napsal spis Prolegomena ad Homerum, kde uvádí, že autorů známých eposů bylo více. Dodneška se neví, jak to bylo, a tak Homér autorem slavných eposů zůstal.O Homérově životě není známo nic určitého, dokonce i nad jeho rodným městem jsou dohady. Historie uvádí mnoho míst jako Athény, Pylos, Argos, ale nejčastěji zaznívá město Smyrna nebo ostrov Chios.Homérem se zabýval v 5. století před Kristem Hérodotos. Zapsal, že Homér se narodil jako nemanželské dítě u řeky Meles, a to blízko města Smyrna. Dostal jméno Melésigenés (narozený u Melesu). Údajně zemřel na ostrově Íos. Můžeme říci, že jeho matka se jmenovala Keistheis. Záznamy o otci se neschodují, a tak se s přesností nedá určit.Dokonce i nad rokem jeho života je velký otazník. Nejčastěji se udává počátek 8. století před Kristem. Ale lze říci, že mohl žít v rozmezí let 1200 až 700 před Kristem.v některých místech avšak shodují. Například většina líčí Homéra jako slepého starce a potulujícího se pěvce.Další díla: Kromě dvou eposů je Homérovi připisováno i autorstvíeposu Žabomyší války, a také jsou mu připisovány básně zvanéHomérské hymny, kde opěvuje bohy. Mezi nejznámější patří napříkladHymnus na Afroditu. O těchto dílech se vedou spory, ale k oběma eposům mají stylistikou velmi blízko, a proto by Homér mohl být jejich autorem.Odyseaz trojské války domů do rodné Ithaky, kde na něho čeká věrná manželka Penelope. Hrdina se musí potýkat s mnoha problémy a zákeřnostmi bohů, ale nakonec dorazí domů, kde pobije nápadníky své ženy.Další představitelé tohoto období:Ezop – bajky, Sofokles – král Oipidus. Obsah: a Achilles každý den vláčí tělo zapřažené za jeho válečný vůz kolem Patroklovy mohyly. Jednou v noci přijde k Achilleovi Priamos s výkupným za Hektora, oba pak pláčí na utrpením lidského života. Achilles vydává tělo a Ílias končí popisem Hektorova phřbu.

Témata, do kterých materiál patří