Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Jaroslav Vrchlický - Noc na Karlštejně

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22,46 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Jaroslav Vrchlický – Noc na Karlštejně Knihu, kterou jsem si půjčila ze školní knihovny, vydalo v roce 2010 nakladatelství Arthur. Druh:drama Žánr: komedie s historickým motivem Lit. Forma: er Celkové téma:Život bohatých lidí za vlády Karla IV., postavení žen ve středověké společnosti Hlavní téma:Láska i hory přenáší – nezná hranice→ může rušit i zákony Vedlejší téma: „Za vším hledej ženu“→ ženská odvaha a žárlivost Myšlenky a motivy: láska x povinnostiláska a touha x čest a smysl pro spravedlnost Kompozice: chronologickáKniha rozdělena do 3 dějství (jednání), každé má několik výstupůHra nemá jednotnou dramatickou linii – složena z digresí (= literární odbočka od hl. dějové linie) a epizod→ střídání různých motivů (císař x císařovna; Pešek x Alena; Petr x Štěpán)Na začátku každého jednání odstavec s popisem místa a postav, které zde budou vystupovat + scénické poznámky pro herce Časoprostor:na Karlštejně a v jeho okolí, v červnu roku 1363 Postavy: Karel IV. - císař římský a král český – spravedlivý a moudrý, upřímně miluje svoji ženu – dokáže se tedy povznést nad prohřeškyAlžběta - jeho manželka – obdařena fyzickou silou, zamilovaná, toužící po společnosti svého muže, který je neustále na cestáchŠtěpán - vévoda bavorský – přijel za císařem z politických důvodůPetr - král kyperský a jeruzalémský – na návštěvě, zajímá se hlavně o ženyArnošt z Pardubic - arcibiskup pražskýJešek z Vartenberka - purkrabí (=správce) na KarlštejněAlena - jeho neteř – odvážná, bláznivě zamilovaná do Peška→ pro lásku je ochotná riskovatPešek Hlavně - číšník císařův – miluje Alenu a touží po ní, ale lásku staví až za své povinnosti (chce získat rytířské ostruhy)Hlásník na KarlštejněPanoši a zbrojnošiSbor Role vypravěče:Vypravěč v této knize nemluví za žádnou postavu ani není samostatnou postavou. Děj: dějství: Celý příběh se odehrává na Karlštejně, hradě, na který je ženám vstup zakázán a který je určený pro Karla IV. k odpočinku od povinností. Začíná příjezdem Štěpána, vévody Bavorského, na Karlštejn, kde se Štěpán setká s Petrem, králem kyperským a jeruzalémským, který je unaven z dlouhého prohlížení mistrovských děl v kaplích a kostelech na Karlštejně, ve kterých ho provází arcibiskup Arnošt, a tak má ze setkání s vévodou radost. Petr zahlédne blízko Karlštejna ženu a domluví se se Štěpánem, že ji najdou. Tou ženou je císařovna Alžběta, která se nepozorovaně vplížila na Karlštejn, protože se jí stýskalo po jejím manželovi, který se jí kvůli všem vladařským povinnostem tak málo věnoval, že ze žárlivosti uprchla z průvodu, se kterým měla jít na svůj hrádek Karlík, na Karlštejn. Alžběta se domluví s arcibiskupem, kterému je jí líto, a tak jí dá přestrojení pážete v barvách purkrabího a paruku, aby si nikdo na hradě nevšiml, že je žena. V tu samou dobu dostane jiná dívka podobný nápad, tedy přesněji řečeno, chce se pokusit vyhrát sázku, kterou uzavřel její otec, bratr Ješka z Vartenberka. Vsadili se v hospodě, když byli oba trochu opilí o tom, že žádná žena by nebyla schopná porušit císařův zákaz na Karlštejně. Její otec si myslel, že by to nějaká žena mohla dokázat a když mu jeho dcera Alena řekne, že to zkusí, tak ji v tom podpoří a ona s ním uzavře sázku, že když to dokáže, aniž by ji někdo poznal, strávit noc na Karlštejně, dostane Peška, císařova číšníka, za muže, aniž by musel být rytířem. Alena se tedy sebere, a plná odhodlání si vypůjčí převlek pážete, stejný jako má císařovna, a ohromenému Peškovi předá dopis, ve kterém je podepsaná sázka. Pešek si myslí, že je Alena nerozumná a chce jí to vymluvit, ale Alena je tvrdohlavá a stojí si za tím, že to dokáže, a řekne Peškovi, ať za ní přijde večer pod lípu. Petr a Štěpán začnou tušit, že ten panoš v šatech barev purkrabího není panoš a chtějí se o tom na vlastní oči přesvědčit. Někdy v tu dobu přijede na hrad císař. Když se ho Štěpán zeptá, jestli by nemohl mít večer slyšení, Karlovi IV. se to moc nelíbí, protože se na Karlštejně nerad zabývá politickými záležitostmi, ale nakonec mu řekne, ať přijde. Pešek se zatím snaží vymyslet, jak se „ulít“ z večerního hlídání císařovy ložnice, aby mohl jít za Alenou pod lípu, když vtom potká arcibiskupa, který mu sám řekne, že dnes večer musí stonat, což se Peškovi zrovna hodí. A důvod, který arcibiskup Peškovi neprozradil, je ten, že místo něj má hlídat a nalévat císařovi víno Alžběta, převlečená v pážecích šatech. dějství: Začíná ložnicí na Karlštejně. Arcibiskup s Alžbětou po boku řekne Karlovi IV., že Pešek je nemocný, a tak má za něj službu mladý Olbramovic, což je převlečená císařovna. Karel IV. mluví s Arnoštem o tom, jak se mu stýská po císařovně, a že pro ni má dárek. Alžběta, schovaná za plentou, vzdychá. Až odejde Arnošt, přijde kvůli politické záležitosti Štěpán. Karel IV. jeho žádost zamítne a Štěpán odejde. Před císařovou ložnicí se zatím snaží Petr políbit císařovnu, protože ví, že je to žena, a ona na něj tasí meč, ten jeho zlomí vejpůl, a hodí na zem. Potom začne volat Alžběta o pomoc, což Karel IV. uslyší, tak přijde se podívat, co se děje, a když uvidí na zemi zlomený meč, uvědomí si, kdo je ten „mladý Olbramovic“ ve skutečnosti zač. A než si stačí vymyslet Petr vysvětlení, proč se bil s panošem, přijde k nim arcibiskup a řekne císaři, že se král Petr chtěl podívat na osvětlenou kapli a že páže nevědělo o příchodu Petra, a tak ho nechtělo pustit dovnitř. Potom Petr a Arnošt odejdou a císař vyzve „páže“, aby šlo dál a nalilo mu víno. Císařovna se po celou dobu modlí, aby ji císař nepoznal, a on taky hraje, že o tom ještě neví, ale při debatě u vína se nakonec nevědomky oba prozradí. Císař se na císařovnu nezlobí, že porušila jeho zákaz, protože on sám po ní taky touží, a tak jí navrhne, že spolu uprchnou na její hrad Karlík, aby se nikdo nedozvěděl, že zákaz porušila. Vtom přijde za nimi Arnošt a řekne císaři pravdu, i to, že Štěpán a Petr o ženě na Karlštejně ví, takže uprchnout nemohou… 3. dějství: Pešek jde za purkrabím, aby mu řekl, že je jeho neteř na hradě, protože potřebuje svědka, že tam Alena o

Témata, do kterých materiál patří