Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
John Steinbeck - O myších a lidech

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (121 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

literární druh epika literární žánr sociální román literární forma próza typ vypravěče er-forma dominantní slohový postup vyprávěcí vysvětlení názvu díla Celý příběh vypráví o chlapci (sirotkovi) jménem Oliver Twist. posouzení aktuálnosti díla S přihlédnutím na sociální zaměření díla (poukazování na rozdíly mezi chudou a bohatou sférou) můžeme říci, že dílo je stále aktuální. určení místa a času textu místo: Anglie – Londýn čas: 40. léta 19. století stručné nastínění děje Příběh začíná v jedné nejmenované anglické vesničce, kde se narodí chlapec, kterému po narození zemřela matka. Chlapci přiděluje jméno místní radní pan Bumple. Je mu přiděleno jméno Oliver Twist. Matka těsně před svou smrtí svěří své šperky a cennosti porodní bábě, aby je předala později Oliverovi, ta si je však ponechá. Oliver tedy vyrůstá v sirotčinci, kde se o něj a ostatní chlapce stará paní Mannová. Nedělá to však kvůli lásce k nim, ale kvůli finančnímu obnosu. Sirotci dostávají malý příděl jídla (prapodivné kaše) a mají neustále hlad. Když Oliver jednou požádá o přidání ovesné kaše, je potrestán. Na sirotka je vypsána odměna, kdo si ho vezme do učení, obdrží finanční odměnu. Olivera si přebírá do učení hrobník Sowerberry. Tam se ale nemůže vystát s učedníkem Claypolem a služebnou, a tak se chlapec rozhodne, že uteče do Londýna. Cesta do Londýna trvá několik dní a Oliver se na cestě fyzicky zhroutí. Omdlí uprostřed pustiny, tam ho naštěstí nalezne starší dáma, která ho odvleče do postele a nakrmí. Po kratším odpočinku se Oliver vydává na zbytek cesty. V Londýně se potká s Ferinou Lišákem, který ho zavede ke starému Faginovi. Oliver se s ostatními chlapci a dvěma dívkami spřátelí, ale později zjistí, že jsou to zloději. Starý a prohnaný Fagin u sebe nechává chlapce nocovat, krmí je a dává jim rady koho a jak okrást odplatou za to, že mu vždy dají lup za celý den. Po dlouhou dobu je Oliver uvězněn uvnitř domu a učí se kdejaké fígle lapků a jak nejlépe odpárat monogramy z kapesníčků. Když je Oliver poprvé vypuštěn, spolu s Lišákem a mladým panem Batesem, na svůj první lup, tak zpočátku nechápe, co vlastně mají za práci, ale po chvíli bloumání mu je vše řádně ukázáno. Lišák s Batesem okradou staršího pána (Brownlow) u knihkupectví a okamžitě utíkají. Jeden z přítomných si toho všimne, a protože je Oliver zrovna u starého pána, tak ho označí za lupiče. Oliver se dá na útěk, ale po nedlouhé honičce ho lapí a nechají předvést před soud. Okradený pan Brownlow se ho však u soudu zastane (odpřísáhne, že to není ten lupič) a ujme se ho. Vezme si ho k sobě domů. Oliver zde žije poklidným životem až do chvíle, kdy ve městě narazí na Faginovu společnici Nancy, která ho odvleče zpět do lupičského doupěte. Je rozhodnuto, že Oliver se Siksem (přítel Fagina) půjdou vykrást dům pana Brownlouva. Při krádeži je však sirotek postřelen. Sikes ho odvleče do pole a nechá ho svému osudu v příkopu u cesty, tam ho nalézá paní Maylieová s adoptovanou dcerou Rózou. Ty se ho ujmou a zahrnují ho láskou. Chlapec jim jejich náklonnost vrací. Monks, Oliverův nevlastní bratr (který zmizí stejně rychle, jako se objeví), se šikovně vetře k Faginovi a s jeho pomocí se chce Olivera zbavit, aby získal otcovo dědictví. Díky Nancy, která se spojí s panem Browlowem, se postupně dostalo na povrch vše, co slyšela v rozhovorech svých kumpánů. Když Sikes zjistí (přes špeha Lišáka), co dívka provedla, chladnokrevně ji zavraždí a dá se na útěk. Při úprku chce utopit svého psa a sám při útěku také umírá. Fagin byl za své skutky, s pomocí Olivera, chycen a oběšen. Faginovi pomocníci se rozprchnou. Zjistilo se, že Róza je mladší sestrou Oliverovy matky. Monks, díky Oliverově dobrosrdečnosti, dostal polovinu otcova majetku a odstěhoval se. Po prohýřeném životě brzy zemřel. Pan Brownlow Olivera adoptuje a poskytne mu vzdělání - knihy, které Oliver miluje, a rodinu. K chlapci se také navrací matčiny cenné věci, které zanechala po své smrti. určení smyslu díla Zobrazení několika světů: svět chudých (odkázáni na podporu), svět zlodějů a svět vyšší vrstvy. První dva světy mají společnou bezvýchodnost a morální i fyzickou špínu. Upozorňuje na sociální problémy Anglie, řešení problémů je idealistické. pravděpodobný adresát Široká veřejnost. zařazení knihy do kontextu celého autorova díla Počátek tvorby, jedná se o autorův druhý román z roku 1838. Zároveň je to první viktoriánský román s dětským protagonistou. porovnání s filmovou verzí nebo dramatizací Román je předlohou mnoha divadelních představení a filmů. Nejnovější filmové zpracování je z roku 2005, na vzniku se podílela i produkce ČR. Film natočil Roman Polanski a je hodnocen 73 %. Úryvek k rozboru: Tro

Témata, do kterých materiál patří