Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Karel Jaromír Erben - Kytice

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,54 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

KAREL JAROMÍR ERBEN ,,Kytice „ ČESKÝ ROMANTISMUS Žánr:POEZIE Slovní zásoba:SPISOVNÝ JAZYK – ZASTARALÝ, METAFORY, ZVUKOMALBA, CITOSLOVCE Rým, verš:RÝM – STŘÍDAVÝ, VERŠ – PŘÍZVUČNÝ Motivy: VZTAHY MEZI MATKOU A DÍTĚTEM Vypravěč:AUTOR Hlavní postavy: Kompozice: 13 BALAD Hlavní myšlenka díla:PŘIPOMENUTÍ PRADÁVNÝCH MORÁLNÍCH ZÁSAD Děj: KYTICE –Symbol mateřídoušky na hrobě zemřelé matky je útěchou pro její děti POKLAD -Matka v touze po bohatství zapomene v jeskyni dítě. Po roce se v modlitbách k dítěti vrací, už ji neláká bohatství, ale myslí pouze na záchranu dítěte. SVATEBNÍ KOŠILE -Motivem se stal návrat mrtvého milého. Dívka se v modlitbách prosí, aby se jí milí vrátil, jinak vyhrožuje sebevraždou, tím se proviní. Mrtví milí si pro nevěstu přichází v měsíční noci. Unáší ji na hřbitov. Po cestě jí vezme modlitební knížky, růženec i křížek po matce. Dívka se ukryje v umrlčí komoře a modlitbami a pokáním vykupuje svůj hřích a zachrání se. POLEDNICE –Rozhněvaná matka zavolá na své dítě polednici, když se ale polednice doopravdy objevy matka se snaží dítě zachránit, tiskne ho k sobě tak až ho zadusí. ZLATÝ KOLOVRAT - Hlavní hrdinkou je krásná Dorička, která se měla stát ženou krále, ale její nevlastní matka se sestrou jí v lese zabijí a Dory sestra se stane ženou krále. Čin však vyjde najevo. Dorička je kouzlem oživena, a její vražedkyně jsou králem potrestánystejným způsobem. ŠTĚDRÝ DEN –poučení, člověk nemá chtít znát svou budoucnost HOLOUBEK -Mladá žena zabila svého muže a znovu se vdala. Nad hrobem zemřelého manžela zpíval holoubek o její vině. Výčitky svědomí jí dovedli k sebevraždě. ZÁHOŘOVO LOŽE -Báseň o vině a odpuštění. Líčí cestu mladého poutníka do pekla (otec ho zaprodal Satanu), který se setká se zločincem Záhořem. VODNÍK –Balada pojednává o kruté pomstě nadpřirozené síly. Dcera 2x neposlechla matku a šla k jezeru, spadla do něj a vzala si vodníka. Ve stestku k matce utekla na břeh, za vodníkem se nevrátila a ten zabil jejich dítě VRBA –Mladážena byla svázána s vrbou. Když její muž vrbu pokácel, zemřela i žena. Kolébka z vrbového dřeva měla nahradit matčino náručí a píšťalka její hlas. LILIE–dokončena dodatečně. DCEŘINA KLETBA –porušení vztahu matka – dcera Balada, která pojednává o rozmluvě matky s dcerou, která zabila své dítě a chce se oběsit. Proklíná svého svůdce i matku. VĚŠTKYNĚ-věštkyně jako Libuše předpovídá dějiny českého národa KAREL JAROMÍR ERBEN (1811 – 1870): Narodil se v Miletíně, pocházel z chudé rodinySpisovatel, historik, právník, překladatelSběratel českých lidových písní, básní a pohádekZakladatel moderní české baladyStudoval filosofii a práva v PrazePracoval jako archivář města Prahy a byl pomocníkem Františka PalackéhoPřátelé – K.H. Mácha, František PalackýZemřel v Praze v 59 letech Vlivy na dílo:ZÁJEMO O LIDOVOU SLOVESNOST Vlivy na jeho tvorbu:SMRT DĚTÍ A MANŽELKY Další díla:ZLATOVLÁSKA, ŽIVÁ VODA, DLOUHÝ ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ, TŘI ZLATÉ VLASY DĚDA VŠEVĚDA, PTÁK OHNIVÁK ČESKÝ ROMANTISMUS – CHARAKTERISITKA DOBY: ROMANTIQUE= tajemný, tajúplný, dobrodružný(30 – 40. léta 19 století)Klade důraz na individualitu, subjektivnostVýrazný umělecký směr v hudbě, malířství, literatuře, architektuřeHlavní postavou je osamělý hrdina (často výjimečný) používajícíSVĚTOBOL (=nespokojenost, rozčarování) mnohdy nešťastnou láskouOsudy hlavního hrdiny často splývají s autoremV Čechách nebyli příliš příznivé podmínky pro uplatnění absolutismus, cenzura, vrcholí Národní obrození DALŠÍ AUTOŘI: GEORGE GORDON BYRON (Anglie) WALTER SCOTT (Anglie) VICTOR HUGO (Francie)

Témata, do kterých materiál patří