Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Karel Poláček - Bylo nás pět

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (20,76 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Karel Poláček- Bylo nás pět 1. část zasazení výňatkutéma a motiv -tématem jsou nezbednosti a příhody party kluků na malém městě - motivem je zobrazení světa dětí v kontrastu dospělých časoprostor - Rychnov nad Kněžnou, odehrává se za první republiky Kompoziční výstavba - psáno chronologicky - kompozice je epizodická, 41 krátkých kapitol, které jsou občas spojeny jedním příběhem - první dvě kapitoly nás seznámí s hlavními postavami, krátce retrospektivní, kdy Péťa vzpomíná na své dětství - zhruba v posledních dvou kapitolách rámcová kompozice, když jsou sny o Indii prokládány výjevy ze skutečnosti literární druh a žánr -druh- epika žánr- román 2. část hlavní postavy -Petr Bajza- ústřední postava, syn drobného obchodníka, velká představivost, nechá se zlákat k nepravostem -Antonín Bejval- syn majitele povoznictví, Petrův spolužák, lakomý, namyšlený -Zdeněk Jirsák- syn řemeslníka, silně nábožensky založená rodina, zapisuje si své hříchy do notesu - Eduard Kemlink- syn bohatého úředníka, svého původu občas využívá, inteligentní, poslušný - Josef Zilvar- syn válečného veterána, žije v chudobinci, o rok starší než ostatní, kouří, nadává - tatínek Bajza – Typický tatínek, jeví se přísný, ale je vlastně hodný a svého syna má nadevše rád - maminka – opět typická postava hodné maminky pro níž je syn nejdůležitější na světě - Kristýna – Pomocná služka v rodině Bajzů, pro Petra (a vlastně i pro jeho rodiče) je však spíše jako vlastní sestra. Říká ji Rampepurda, neboť pochází z vesnice s podobným jménem - Evička Svobodová – je dcera místního cukráře, do níž je Petr dětsky zamilován (a ona do něj) Vyprávěcí forma - ich-forma, Petr Bajza Typy promluv -hovorový i spisovná jazyk, často přímá řeč, jednoduché věty i souvětí 3. část Jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku - dialogy, opakování a stereotyp ve způsobu řeči - spisovný jazyk se mísí s germanismy, obecnou češtinou, dialektem, chlapecký slang - odpozorovaná řeč dospělých Tropy a figury a jejich funkce ve výňatku -výčet- „Ono to ustavičně piští, běduje, kvičí, mumlá, bručí, chechtá se a chrochtá, zpívá a brečí“ - metonymie- „Národ se procházel“ - personifikace- „Nemravný zápach“ - archaismus- milostpaní kontext autorovy tvorby Karel Poláček - spisovatel, novinář - psal do Lidových novin - byl žid, odmítl emigraci, zemřel v koncentračním táboře Gleiwitz v zimě v lednu 1945 - kritizoval maloměšťanství a pokrytectví - patřil k tzv. pátečníkům- skupiny kulturních a politických osobností první republiky z okruhu spisovatele Karla Čapka, kteří se u něj v pátek odpoledne scházeli- např. Josef Kopta, Eduard Bass, T.G.M. - další dílo: Muži v ofsajdu, Hostinec U kamenného stolu Kulturní literární kontext ČESKÁ PRÓZA V LETECH 1918-1945 Historické souvislosti - na počátku 20. století na ekonomickém i kulturním vzestupu - byla stále součástí Rakouska-Uherska - 28. 6. 1914 v Sarajevu zastřelen František Ferdinand D´Este a jeho žena Žofie srbským atentátníkem Gavrilo Principem - 28. 7. 1914 vyhlásilo Rakousko- Uhersko válku, a tak začala 1. Světová válka - stály proti sobě státy: DOHODY- Francie, Velká Británie, Rusko ÚSTŘEDNÍ MOCNOSTI- Rakousko- Uhersko, Německo - válka skončila vítězstvím Dohody - jako konec války ve světě označován 11. listopad 1918 - 28. 10. 1918- vznik Samostatného Československého státu=> mnohonárodnostní stát, žila zde i řada menšin, první prezident: T. G. Masaryk, tzv. první republika - ve 20. letech se ČSR stala jednou z nejvyspělejší zemí Evropy, rozvíjí se školství - 30. léta vypukla velká hospodářská krize- vysoká nezaměstnanost, chudoba, vznik radikální strany- Sudetoněmecká strana - rostly obavy z rozpínavosti Německa, naplnily se 30. 9. 1938 podepsáním Mnichovské dohody, po ní byly postoupeny Sudety Německu se souhlasem VB, Francie, Itálie - mnichovská dohoda byla důsledkem politiky ústupků evropských velmocí, demokratické ČS bylo rozbito a vznikla tzv. druhá republika, abdikoval prezident Edvard Beneš, novým se stal Emil Hácha - 15. 3. 1939 vznikl Protektorát Čechy a Morava- zbytek naší země byl okupován nacistickým Německem - 1. 9. 1939 vypukla 2. světová válka, skončila v Evropě 8. 5. 1945 - literatura byla ovlivněna rychlými změnami společnosti a událostmi - próza se dělila na: legionářská literatura- zobrazuje události 1. světové války, legionář= český či slovenský voják, který odmítl bojovat za RU, zběhl nebo se nechal zajmout, aby mohl bojovat na stra

Témata, do kterých materiál patří