Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Karel Poláček - Bylo nás pět

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (20.76 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ČESKÁ PRÓZA V LETECH 1918-1945

Historické souvislosti

- na počátku 20. století na ekonomickém i kulturním vzestupu

- byla stále součástí Rakouska-Uherska

- 28. 6. 1914 v Sarajevu zastřelen František Ferdinand D´Este a jeho žena Žofie srbským atentátníkem Gavrilo Principem

- 28. 7. 1914 vyhlásilo Rakousko- Uhersko válku, a tak začala 1. Světová válka

- stály proti sobě státy: DOHODY- Francie, Velká Británie, Rusko

ÚSTŘEDNÍ MOCNOSTI- Rakousko- Uhersko, Německo

- válka skončila vítězstvím Dohody

- jako konec války ve světě označován 11. listopad 1918

- 28. 10. 1918- vznik Samostatného Československého státu=> mnohonárodnostní stát, žila zde i řada menšin, první prezident: T. G. Masaryk, tzv. první republika

- ve 20. letech se ČSR stala jednou z nejvyspělejší zemí Evropy, rozvíjí se školství

- 30. léta vypukla velká hospodářská krize- vysoká nezaměstnanost, chudoba, vznik radikální strany- Sudetoněmecká strana

- rostly obavy z rozpínavosti Německa, naplnily se 30. 9. 1938 podepsáním Mnichovské dohody, po ní byly postoupeny Sudety Německu se souhlasem VB, Francie, Itálie

- mnichovská dohoda byla důsledkem politiky ústupků evropských velmocí, demokratické ČS bylo rozbito a vznikla tzv. druhá republika, abdikoval prezident Edvard Beneš, novým se stal Emil Hácha

- 15. 3. 1939 vznikl Protektorát Čechy a Morava- zbytek naší země byl okupován nacistickým Německem

- 1. 9. 1939 vypukla 2. světová válka, skončila v Evropě 8. 5. 1945

- literatura byla ovlivněna rychlými změnami společnosti a událostmi

- próza se dělila na:

  • legionářská literatura- zobrazuje události 1. světové války, legionář= český či slovenský voják, který odmítl bojovat za RU, zběhl nebo se nechal zajmout, aby mohl bojovat na straně států Dohody, autoři se války účastnili, popisovala hrůzy války, hrdinství vojáků

- charakter: dokumentární- zachycuje reálné historické události

reportážní- přijímá účast autora, objektivní popis

memoárový- vlastní vzpomínky autora

- Josef Kopta, Jaroslav Hašek

  • Expresionismus- rozmach po 1. světové válce, vznikl v Německu, popisuje negativní projevy lidské psychiky, strach, odcizení, je důsledkem poválečných traumat, rozpadu původních hodnot a úpadků společnosti

- Ladislav Klím, Josef Váchal, Jan Weiss

  • Ruralismus- venkovská próza, venkov není zobrazován idylicky (industrializace, vztahy mezi lidmi, těžká práce), motivy: důraz na tradice, víra v Boha, rozpor města a venkova

- Josef Knap, František Křelina

  • Spisovatelé demokratického proudu- propagovali ve svém díle demokratické a humanistické myšlenky, postavili se proti totalitě, všichni pracovali jako novináři v Lidových novinách

-Karel Čapek, Josef Čapek, Karel Poláček

  • Karel Čapek

- prozaik, dramatik, překladatel, novinář

- redaktor Lidových novin, dramaturg Vinohradského divadla

- jako jeden z prvních navázal vztahy se zahraničními autory, snažil se informovat o situaci v Čechách, přítel TGM

Témata, do kterých materiál patří