Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Bohumil Hrabal - Ostře sledované vlaky

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (98,25 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

BOHUMIL HRABAL - OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY LITERÁRNÍ TEORIE Literární druh a žánr: tragikomická novela (próza, epika) Literární směr: poprvé vydáno r. 1965 – první větší autorův úspěch; 2. vlna poválečné prózy – prvky surrealismu Slovní zásoba: převažuje spisovný jazyk; občas také hovorové až vulgární výrazy; slova z němčiny; častá přirovnání Stylistická charakteristika textu: časté absurdní scény; erotické prvky; podrobné popisy (až naturalistické) a dlouhá souvětí; volné asociace (proudy) myšlenek (surrealismus) Vypravěč: vyprávění probíhá v -ich formě; vypravěčem je hl. hrdina Miloš Hrma, přímý účastník děje Postavy: MILOŠ HRMA: hodný, ale nezkušený mladík – mění se v muže; později získává sebevědomí, ale naivně se pouští do nebezpečí; HUBIČKA: svérázný výpravčí; nenávidí Němce; PŘEDNOSTA STANICE: zbožňuje holuby; je ambiciózní, ale také hodný; MÁŠA: výpravčí; prožívá nezdařený vztah s Milošem; VIKTORIE; KOLABORANT ZEDNÍČEK; ZDENIČKA SVATÁ: telegrafistka; aj. postavy Děj: hl. hrdina příběhu Miloš Hrma prožívá první sexuální neúspěch ve vztahu s průvodčí Mášou → pokusí se o sebevraždu, ale je zachráněn → později se Miloš učí na výpravčího na nádraží, kudy projíždějí německé zásobovací vlaky mezi válečnými frontami → ve službě pracuje se svérázným výpravčím, panem Hubičkou a přednostou stanice → přednostova manželka pomáhá Milošovi s jeho nedostatečným sebevědomím (i v oblasti erotiky) → Miloš prožije první milostný úspěch s Viktorií → poté se zapojuje do sabotážní akce → na jeden z vlaků shazuje bombu, je však postřelen a umírá Prostor: malá železniční stanice v Protektorátu Čechy a Morava Čas: 2. světová válka – r. 1945 Význam sdělení (hlavní myšlenky díla): tragikomický přechod chlapce v muže na pozadí 2. světové války LITERÁRNÍ HISTORIE - společensko-historické pozadí vzniku Politická situace (mocenské konflikty, aj.): 2. světová válka (1939-1945); tzv. studená válka – napjatý stav mezi socialistickými a demokratickými mocnostmi (1947-1991); komunistický převrat v Československu – tzv. Vítězný únor (1948); vznik Varšavské smlouvy – vojenský pakt socialistických zemí (1955); potlačeno Maďarské povstání (1956); vzniklo EHS (Evropské hospodářské společenství), předchůdce Evropské unie (1957); zahájení stavby Berlínské zdi (1961) Základní principy fungování společnosti v dané době: po r. 1948 začínající nesvoboda projevu a potlačování politických odpůrců komunistickým režimem Kontext dalších druhů umění: FILM: Miloš Forman (1932) – český režisér žijící v USA; Rudolf Hrušínský (1920-1994); HUDBA: Karel Gott (1939); Václav Neckář (1943); ARCHITEKTURA: Jan Kaplický (1937-2009) – český architekt žijící v Angli Kontext literárního vývoje: probíhala 2. vlna poválečné prózy; tvořil například Arnošt Lustig AUTOR Život autora: Bohumil Hrabal (1914-1997) – významný český spisovatel, nejpřekládanější český autor 20. stol.; nar. se v Brně → r. 1919 stěhování do Nymburka → práva na UK v Praze + literatura, umění a filozofie → za 2. svět. války pracoval jako železniční dělník a výpravčí → dostudoval až po válce v r. 1946 → od r. 1949 pracoval v kladenských ocelárnách → r. 1956 se oženil → r. 1963 se začal věnovat pouze psaní → r. 1965 se stal členem Svazu čs. spisovatelů a redakční rady Literárních novin → po r. 1970 měl zakázáno publikovat → samizdatové a exilové vydávání → r. 1975 mu bylo dovoleno opět (cenzurovaně) vydávat → r. 1994 se setkal s Václavem Havlem a Bil em Clintonem (prezidentem USA) → r. 1996 obdržel čestný doktorát na univerzitě v italské Padově a získal medaili Za zásluhy od prezidenta Václava Havla → zemřel r. 1997 v Praze (po pádu z okna nemocnice na Bulovce); ZAJÍMAVOSTI: některé jeho knihy byly velice úspěšně zfilmovány; za svou tvorbu obdržel mnoho českých i zahraničních ocenění Vlivy na dané dílo: práce na železnici za 2. svět. války (autobiografické prvky); skutečná historická událost (odpálení německého muničního vlaku) Vlivy na jeho tvorbu: nevlastní otec; Franz Kafka; autobiografické prvky (autentické životní zkušenosti) Další autorova tvorba: Hrabalova tvorba je velice specifická (mísí se zde určitá grotesknost a komičnost s tragikou a pesimismem); PRÓZA: Pábitelé (sbírka povídek); Inzerát na dům, ve kterém už nechci bydlet; Postřižiny; Slavnosti sněženek; Obsluhoval jsem anglického krále; aj. Inspirace daným literárním dílem (film, dramatizace, aj.): FILM: Ostře sledované vlaky (čs. film; 1966) – režie: Jiří Menzel; hrají: Václav Neckář, Josef Somr, Vlastimil Brodský, Jiří Menzel, aj.; ZAJÍMAVOST: film byl oceněn Oscarem za nejlepší cizojazyčný film a byl časopisem Time zařazen do stovky nejlepších filmů všech dob LITERÁRNÍ KRITIKA Dobové vnímání díla a jeho proměny: toto dílo, stejně jako některé další autorovy knihy, bylo (i vzhledem k brzkému zfilmování) velice úspěšné → pozitivní ohlas zaznamenalo i v zahraničí Dobová kritika díla a její proměny: podle odborníků jde o jedno z nejlepších autorových děl ☞ Vybrané a zakoupené materiály není povoleno dále šířit prostřednictvím sítě Internet ☜ novela - próza spíše kratšího rozsahu; většinou se zaměřuje na jeden zcela jasný, ale i přesto poutavý příběh; typická je závěrečná pointa 2.vlna poválečné prózy - pozdější období od konce 2.svět.války; důraz na psychiku jedince; události jsou brané v širších souvislostech = odlišnost od precizněji zaměřených autorů 1.vlny poválečné prózy; např. Arnošt Lustig nebo Wil iam Styron surrealismus - evropský umělecký směr, který zdůrazňuje lidské podvědomí (sur-realismus = nad realitou), osvobození mysli, zachycení různých myšlenek a pocitů; začal se rozvíjet ve 20.letech 20.století; např. Guil aume Apol inaire, André Breton, Vítězslav Nezval, Louis Aragon, Ludvík Kundera (bratr Milana Kundery); MALBA: Salvador Dalí, Pablo Picasso, Jindřich Štýrský, aj.

Témata, do kterých materiál patří