Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Kroměříž-původ místního jména

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,79 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Veronika Steinocherová 24. března 2018 1.VGPůvod jména Kroměříž Kroměříž, přezdívaná Hanácké Athény, je jedno z okresních měst ve Zlínském kraji.Prvopočátkyjsou přisuzovány trhové vsi, která vznikla při brodu na důležité křižovatce velkých evropských obchodních cest. V Kroměříži se protínala jantarová a solná cesta. Osada se tak stala důležitou obchodní křižovatkou. První historicky zjištěná zpráva o Kroměříži pochází z roku 1107, kdy olomoucký kníže Ota II., zvaný Černý, prodal Kroměříž za 300 hřiven moravskému biskupovi Janovi II. Břichatému. Tím se Kroměříž stala součástí majetku olomouckých biskupů. V roce 1207 potvrdil král Přemysl Otakar II. držení Kroměříže biskupstvím a zároveň osadě povolil právo trhu. Město Kroměříž bylo oficiálně založeno roku 1260 olomouckým biskupem Brunem ze Schauenburka. Důvodem, proč jsem ke své práci zvolila právě toto město, byly zámek a zahrady, které mě svou krásou zaujaly. Od roku 1998 jsou zapsány na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. K objasnění původu místního jména Kroměříž byly jako hlavní prameny použity publikaceZeměpisná jména Československa aMístní jména Moravě a ve Slezsku. Se sháněním pramenů nebyl problém. Jedná se o místní jméno rodu ženského, ale v hanáckém nářečí se užívá nespisovného maskulina: ten Kroměříž, do teho Kroměřiža, v Kroměřižu/-i. Spisovně se skloňuje podle vzoru růže, 2. pád: Kroměříže. Místní jménoCromesir (nutno číst jako „kroměžiř“) je poprvé doloženo roku 1131; vzniklo přivlastňovací příponou –jъ od středočeského osobního jména Kroměžir složeného z předložkykromě a základužir, který znamená život nebo pokrm (z toho pravděpodobně básnický výraz žírný ve významu úrodný, životodárný). Místní jména vznikala ze jmen osobních velmi často. Například z osobních jmen končících na –žir: Mečežir, Nedažir, Vrtěžir později vznikly názvy dnešních obcí Mečeříž, Nedaříž a Vrtěříž. Původní podobaKroměžiřznamenala „Kroměžirův (majetek)“. Místní jméno bylo tedy mužského rodu. Ve vývoji názvu došlo ke dvěma důležitým změnám. Jednak se změnil rod jména na ženský, což se stalo u všech místních jmen odvozených příponou –jъ. Zadruhé téměř u všech místních jmen končících na –žir došlo ve 14. století k přesmyknutí na –říž (Mečeřiž>Mečeříž, Nedažir>Nedaříž, Vrtěžir> Vrtěříž). Mezi samotnými obyvateli Kroměříže kolují dvě teorie o vzniku názvu města: „Jedna mluví o Kroměžírovi, to byl představitel trhové vsi. Druhá varianta je jednoduše překlad z německého pojmenování Kremsier.“ popsal někdejší kroměřížský místostarosta Miloš Malý. Podle publikace od Rudolfa Šrámka a Ladislava Hosáka bylo místní jméno Kroměříž přejato do němčiny již roku 1235 jakoCrimsir, pozdějiChremsier, po roce 1676 vloženo b→Crembsir. V dnešní němčině je užíváno podobyKremsier. Varianta o původu slova Kroměříž z německéhoKremsier není uváděna v žádných publikacích. Navíc Němci začali Čechy a Moravu osidlovat až na konci 12. století, přitom první písemný doklad, v němž je obsaženo slovoCromesir pochází z roku 1131. Tímto je tedy varianta o převzetí slova z němčiny vyloučena. Písemné prameny shodně uvádějí, že místní jméno vzniklo z osobního jména, jako tomu bylo ve vícero případech pojmenování měst. Nejde tedy o neobvyklý způsob vzniku názvu obce. Zdroje: HOSÁK, Ladislav a Rudolf ŠRÁMEK.Místní jména na Moravě a ve Slezsku. 1, A-L. 1. vyd. Praha: Academia, 1970. 573 s. + 1. ČERNÝ, František a Pavel VÁŠA.Moravská jména místní: výklady filologické. V Brně: Matice Moravská, 1907. ISBN 80-7311-025-3. LUTTERER, Ivan, Milan MAJTÁN a Rudolf ŠRÁMEK.Zeměpisná jména Československa: slovník vybraných zeměpisných jmen s výklady jejich původu a historického vývoje. Praha: Mladá fronta, 1982. Malé encyklopedie (Mladá fronta). ISBN 23-042-82 02/69. Hůl nebo stromy, názvy obcí vznikaly všelijak.Kroměřížský deník.cz [online]. 18.12.2010 [cit. 2018-04-02]. Dostupné z:https://kromerizsky.denik.cz/zpravy_region/hul-nebo-stromy-nazvy-obci-vznikaly-vselijak.html

Témata, do kterých materiál patří