Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Babička

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,4 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Babička Božena Němcová Základní informace: LT druh: epikaLT žánr: povídkaDoba: střídají se 4 roční obdobíMísto: Staré Bělidlo u Ratibořic, Krkonošské horyVyprávěcí způsob: popisný, vyprávěcí Kompoziční postupy: prvních 7 kapitol líčí příjezd babičky Magdalény Novotné do Ratibořic a její zabydlení v dosud neznámém prostředídruhým dějovým pásmem je popis proměn jednotlivých ročních dobdílo je optimistické, plné lásky, harmonie a laskavostinese prvky realismu – typizace postav, pravdivé vylíčení venkovského stylu životaspisovatelka v tomto díle hledala útěchu po smrti syna Hynka (zemřel na tuberkulózu v necelých 16 letech)rozděleno na 9 kapitol označených římskými číslicemi Jazyk: u pobožných lidí spisovný lidová jazyk a u normálních lidí nespisovný lidový jazyk, občas se objevují i vulgární výrazynářečí a archaismypřirovnání a přímá řeč Myšlenka, motivy díla: Němcová zažívala při psaní krušné chvíle, žila v bídě a umřel jí její syn HynekNěmcová vzpomíná na své dětstvíHrdinou je zde lidový člověkKontrast ideálu s reálným životemNerealistické prvky: paní kněžna se baví s chudou – romantismus Hlavní postavy: Jan Prošek – otec dětí, kočí na panství Kateřiny Zaháňské Kateřina Zaháňská – kněžna, hodná, milá, starala se o svou dceru Hortensii Barunka – nejstarší z dětí, je to vlastně sama autorka, hodné a chytré děvče, pozorné a pracovité Jan, Vilém, Adélka – vnoučata babička – moudrá, věřící, zručná, milující, starostlivá žena - lidé si jí vážili, pokaždé všem ráda pomáhala Viktorka ze Žernova – zamilovala se do vojáka a otěhotněla, voják zahyne a ona se pomátne a hodí své dítě do řeky, zabije ji blesk Sultán a Tyrl - psi Děj: V první části rodina panského kočího Jana Proška očekává příjezd babičky, všichni se na svoji babičku moc těší, protože ji ještě nikdy neviděli. Babička žila sama ve vesničce na slezských hranicích ve své chaloupce a přijala pozvání své dcery Terezky, aby podzim strávila v její rodině s vnoučaty Barunkou, Janem, Vilémem a malou Adélkou a pomohla jí s hospodářstvím. Babička miluje práci, péči o hospodářství, přírodu a je výbornou vychovatelkou dětí. Babička si po svém příjezdu s dětmi velmi rozumí, rozdá dětem dárky, co jim přivezla a hned začala pomáhat s hospodářstvím, vezme si na starost drůbež, pečení chleba, předení a další domácí práce. S dětmi chodí do přírody, vypráví jim pověsti, vede je lásce k vlasti. Navštěvuje s dětmi mlýn, kde žijí dobrosrdeční lidé a mají dcerku, která se s dětmi kamarádí. Dalším přítelem byl myslivec Beyer který často chodí za babičkou a vypráví jí příběh o bláznivé Viktorce. Na Staré Bělidlo také přicházela Kristla, byla to dcera hostinského. Babička si svou moudrostí a upřímností získala úctu paní kněžny, která ji pozvala společně s dětmi k sobě na zámek. Babička se s dětmi upravila, hezky se oblékly a šly za kněžnou. A tam jí babička vypráví příběh svého života. Paní kněžna babičce přislíbila pomoc v případě potřeby. Babička nežádala pomoc pro sebe, ale pro Kristlu, aby její snoubenec Jakub Míla nemusel jít na vojnu a mohli se vzít. Přimluvila se také za rodinu Kudrnových, aby otec dostal stálé zaměstnání polesného, museli doma jíst z nouze kočky a veverky. Přimluvila se i za Hortensii, aby si nemusela brát ženicha, kterého jí kněžna zvolila, a mohla se vrátit do Itálie, kde byl její milý. Kněžna vše povolila, ale Hortensiino štěstí netrvalo dlouho, zemřela po roce a zanechala kněžně malého synka. Kněžna ho pak vychovávala. Babička byla u Prošků šťastná. Babička říkávala Adélce, že je jako stará jabloň, kterou mají před domem a jsou si rovny a odejdou spolu. Jednoho jara jabloň zůstala suchá a i babička se začala cítit špatně a věděla, že její život končí. Sešli se u babičky všichni přátelé, ale jako první přijela Barunka, která s babičkou trávila poslední dny jejího života. Když babička zemřela, plakalo celé údolíčko. Babiččinu osobnost charakterizuje v závěru knihy kněžna, sledují oknem pohřební průvod, slovy: „Šťastná to žena!“ Zvyky a tradice: Zapalování svíčky hromničky při bouřcePodávání hostům chléb a sůlNa svatojánskou noc pletení věnce a házení ho z rána přes stromPopis tradiční svatby (Karlinka a Míla)Velikonoce – sběr bylinek a květin, poutové slavnosti Autor: Když se narodila, její matce bylo 15 letExistují spekulace o nepravosti její matky a otceByla vdaná za o 15 let staršího mužeKvůli práci jejího muže se často stěhovaliManželství to nebylo dobré, hodně se hádali, nechápal ji, nedával jí peníze na domácnostSpisovatelka, sběratelka lidové slovesnosti, novinářská činnostV Praze se seznámila s národnostním smýšlenímŽila v bíděZůstala žít v Praze sama jen s dětmi, když byl její muž opět přeřazenAutorka přelomu romantismu – realismuHodně jejích přátel a obdivovatelů jí pomáhalo přežít Další díla autora: Divá Bára, Babička, V zámku a podzámčí, Princ Bajaja, Sůl nad zlato, Obrazy z okolí Domažlicka, Karla Autorova doba: Literární směr realismus, vznikl ve 40. Letech 19. StoletíS realismem začala u nás Božena Němcová Národní obrození Znaky: , konec úpadku češtiny, snaha o vzkříšení české kultury, národní uvědomování českého liduNárodní obrození bylo složitým kulturně společenským procesem, v němž spisovná čeština znovu nalezla svou podobu a skončila v Čechách germanizace, situace ale byla téměř beznadějná, češtinu používalina počátku národního obrození jen obyčejní lidé, nevzdělaní, majetnější se zasvůj rodný jazyk styděli, ve školách se českyvůbec nemluvilo, kdybychom se setkali s člověkem z doby počátků NO, vůbec bychom mu nerozuměli. Autoři té doby: Erben – Kytice, Tyl – Fidlovačka či Jan Hus

Témata, do kterých materiál patří