Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Stařec a moře

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (100,71 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

ERNEST HEMINGWAY - STAŘEC A MOŘE LITERÁRNÍ TEORIE Literární druh a žánr: dobrodružná novela (próza, epika) Literární směr: vydáno r. 1952 (pozdní období autorovy tvorby); dílo i autor se řadí do období tzv. ztracené generace; obecně jde o období světové poválečné prózy Slovní zásoba: převažuje spisovný jazyk; občas nalezneme výrazy z profesní mluvy (rybářské); bohatá slovní zásoba; časté a precizní vyjadřování tělesných a duševních pocitů a rozpoložení hl. postavy Stylistická charakteristika textu: velice úsporný jazykový styl (typický pro Hemingwaye) = až novinářská strohost, preciznost a jednoduchost textu; krátká souvětí; občas delší monology hl. postavy; rychlý spád děje Vypravěč: vypravěčem je autor - nezávislý vnější pozorovatel děje; vyprávění probíhá v -er formě (vypravěč nic nevysvětluje, jen konstatuje) Postavy: SANTIAGO: starý kubánský rybář; zkušený, nezlomný, statečný, skromný a tvrdě pracující (typický hemingwayovský hrdina); MANOLIN: mladý chlapec a Santiagův oddaný přítel, vzhlížející k jeho charakteru a osobnosti Děj: starý kubánský rybář Santiago a jeho mladý přítel (chlapec Manolin) loví bez úspěchu → Manolin je na nátlak okolí nucen se Santiagem přestat lovit → Santiago se jednoho dne rozhodne vyjet na moře brzy ráno → brzy se vzdaluje od ostatních na otevřené moře → chytí jen malého tuňáka → pomalu ztrácí naději → najednou ucítí velkou rybu, která málem převrhne jeho loďku → rybu je složité zabít, navíc ho táhne směrem na širé moře → Santiagovi rychle docházejí síly (sní tuňáka a doplní síly vodou) → souboj s rybou trvá až do rána a po celý další den → konečně se mu ji podaří zabít – zjišťuje, že jde o největší rybu jeho života – musí ji nechat ve vodě a táhnout ji přivázanou k loďce → zabije 2 žraloky přivábené rybou, ale ztrácí harpunu i poslední zbytky sil → brání zbytky ryby před dalšími žraloky → zcela vyčerpaný doráží v noci na pláž s ohlodanou rybí kostrou → odejde do své chatrče a usne → probudí ho chlapec Manolin a Santiago mu vypráví, co zažil → venku na pláži se mezitím schází dav lidí, kteří obdivují kostru obrovské ryby (merlin – česky mečoun obecný) Kompozice: pointa příběhu je až v závěru; lineární (chronologická) kompozice vyprávění Prostor: kubánské pobřeží blízko Havany (rybářská vesnice, pláž) + přilehlé moře Čas: během 3 dnů Význam sdělení (hlavní myšlenky díla): nezdolnost a nezlomnost; víra v psychickou i fyzickou sílu člověka LITERÁRNÍ HISTORIE - společensko-historické pozadí vzniku Politická situace (mocenské konflikty, aj.): 2.světová válka (1939-1945); založení OSN (1945); tzv. studená válka – napjatý stav mezi socialistickými a demokratickými mocnostmi (1947-1991); Korejská válka (1950-1953) Základní principy fungování společnosti v dané době: strach obyvatel z ozbrojeného konfliktu mezi USA a SSSR Kontext dalších druhů umění: HUDBA: Louis Armstrong (1901-1971); Frank Sinatra (1915-1998); Elvis Presley (1935-1977); Johnny Cash (1932-2003); Igor Stravinski (1882-1971); MALBA: Jackson Pol ock (1912-1956); Andy Warhol (1928-1987); FILM: Charlie Chaplin (1889-1977); James Dean (1931-1955); Elizabeth Taylorová (1932-2011); Marilyn Monroe (1926-1962) Kontext literárního vývoje: období ztracené generace AUTOR Život autora: Ernest M. Hemingway (1899-1961) – jeden z nejslavnějších spisovatelů všech dob, americký prozaik, nositel Nobelovy ceny za lit. a člen tzv. ztracené generace; nar. se v Il inois (USA) v rodině lékaře, odmalička miloval sporty, přírodu, lov a dobrodružství – jako mladý hrál na violoncel o a boxoval – po SŠ začal psát pro kansaský list Star – poté byl dobrovolníkem v 1. svět. válce (zdravotníkem na italské frontě) – těžce raněn a později silně ovlivněn válečnými hrůzami – po válce se stal zahraničním zpravodajem a začal lit. tvořit – skupina amer. intelektuálů kolem Gertrudy Steinové v Paříži (ztracená generace) – odpor proti nástupu fašistů – v letech r. 1953 a 1954 získává Pulitzerovu a Nobelovu cenu za lit. - dlouho žil na Kubě a jezdil do Afriky na lov, kde šťastně přežil leteckou nehodu – r. 1961 pravděpodobně spáchal sebevraždu (v Idahu, na zahradě svého domu); ZAJÍMAVOSTI: účastnil se mimo jiné španělské občanské války; byl vyhlášeným gurmánem a miloval whisky; byl čtyřikrát ženatý a měl 3 děti; je známý zejména svým úsporným jazykem (tzv. novinářská próza), který je typický strohostí a jasně danou výstižnou pointou; hrdinové jeho děl jsou většinou dobrodružně žijící stateční muži; jeho díla se vyznačují častými autobiografickými prvky Vlivy na dané dílo: dlouhý pobyt na Kubě; láska k moři a rybaření; přítel a kapitán jeho kubánské jachty Gregorio Fuentes (údajný vzor pro postavu rybáře Santiaga) Vlivy na jeho tvorbu: účast v 1. svět. válce; schůzky s ostatními členy ztracené generace; vášeň pro cestování a dobrodružné činnosti (lov, sport, moře, safari, atd.) Další autorova tvorba: tvořil romány, novely a povídky, napsal i jednu divadelní hru; PRÓZA: Fiesta; Sbohem armádo; Komu zvoní hrana; DIVADELNÍ HRA: Pátá kolona Inspirace daným literárním dílem (film, dramatizace, aj.): FILM: Stařec a moře (film USA; 1958) – režie: Fred Zinnemann (Šakal) a John Sturges (7 statečných); hraje: Spencer Tracy LITERÁRNÍ KRITIKA Dobové vnímání díla a jeho proměny: u veřejnosti bylo dílo velice úspěšné, během 2 dnů po prvním vydání se prodalo cca 5,2 mil. výtisků; dnes je dílo vnímáno jako jedno z nejlepších amerických literárních děl všech dob Dobová kritika díla a její proměny: odborná kritika ocenila dílo r. 1954 Nobelovou cenou za lit. ☞ Vybrané a zakoupené materiály není povoleno dále šířit prostřednictvím sítě Internet ☜ novela - próza spíše kratšího rozsahu; většinou se zaměřuje na jeden zcela jasný, ale i přesto poutavý příběh; typická je závěrečná pointa ztracená generace - skupina amerických prozaiků, kteří se většinou přímo účastnili 1.svět.války (ta většinou zničila jejich ideály a silně ovlivnila jejich tvorbu po tematické stránce, včetně jejich života a psychiky); patří sem zejména John Steinbeck, Ernest Hemigway, Francis Scot

Témata, do kterých materiál patří