Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


KRYSAŘ - Viktor Dyk

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (80,98 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

Viktor Dyk – Krysař Viktor Dyk − *31. 12. 1877 – † 14. 5. 1931 − básník, prozaik, dramatik, překladatel, publicista, politik − otec správcem Mělnického panství − vystudoval gymnázium, kde ho učil A. Jirásek – ovlivnil ho − studoval práva – nevěnoval se jim − od r. 1907 redigoval časopis Lumír − spolupracoval s Vinohradským divadlem − patřil k radikálům, kteří požadovali samostatnost čs. zemí − několikrát za své postoje v době RU1 vězněn – po vzniku ČSR (1918) se stal poslancem a senátorem − období: čs. lit. 1900 – 1914 (realismus s prvky romantismu, symbolismu a dekadence) → Anarchističtí buřiči • Navazují na Macharovo satirické a kritické naladění (a českou Modernu) • Částečně přebírají symbolismus, ale v jiném pojetí – symbol není odkaz na jiný skrytý význam, ale vyjadřuje příslušnost ke skupině • Vliv anarchismu – odmítají autority, hlavně ty politické; a antimilitarismu – hnutí odmítající válku a násilí • Typickým žánrem je píseň – 3 až 4 strofy, krátké a úderné • Inspirace: městské prostředí (nepíší o venkově) – hlavně hospody, kabarety, nevěstince apod. • Typickým hrdina: tulák, bezdomovec či prostitutka (= lidé bez domova, ale svobodní) • Témata: kritika společnosti a institucí (církev, stát, armáda), manželství, ženská otázka, sociální problémy Další díla − bás. sbírka Satiry a sarkasmy – kritizuje čs. poměry v literatuře a politice − lyricko-epická báseň Milá sedmi loupežníků − drama Zmoudření Dona Quijota – inspirované M. Cervantesem, svár mezi ideálem a skutečností − 4 básnické sbírky Válečná tetralogie Další autoři této doby − František Gel ner – Po nás ať přijde potopa − Fráňa Šrámek – Modrý a rudý − Edgar Al an Poe (symbolismus, Francie) – Havran − Karel Toman – Sluneční hodiny − Stanislav Kostka Neumann – Sen o zástupu zoufajících − Arthur Rimbaud – Opilý koráb Krysař − lit. druh: epika − lit. žánr: novela − jeho nejznámější dílo − vrcholný projev neoklasicismu v čs. lit. − námět: Staroněmecká pověst − záměr autora: kritika měšťáctví − motivy: povrchnost, nelidskost, přetvářka, milostné motivy, lid.odlišnost, hamižnost, honba za vlastním prospěchem − téma: Základní lidské hodnoty; příběh krysaře, který přišel město očistit od krys − prostředí: německé město Hammeln a vrch Koppel 1 RU = Rakousko-Uhersko Viktor Dyk – Krysař Postavy − Krysař – tajemný, osamělý poutník; má jen svou píšťalu, vyhání krysy; stojí sám proti ostatním; nemá jméno; usiluje o Ágnes – smysl života, miluje ji − Ágnes – pohledná, krásná, citlivá, opětuje lásku krysaři; milenka i Kristiána; zoufalá, páchá sebevraždu − Sepp Jörgen – mladý muž, urostlý, pohledný rybář, osamocený, zaostalý – zpomalený, hodný − Dlouhý Kristián – majetnický; milenec Ágnes, chce si Ágnes získat skrze peníze, neví o krysaři a Ágnes − konšelé Strumm a Frosch – chamtiví, podlí, neschopní dodržet slib − krčmář Roger – hostinský Jazyk − spisovný, básnický, poetický − vnitřní monology – sledujeme pocity postav − archaismy, knižní výrazy, řeč. otázky, personifikace, opakování slovních spojení, převrácený slovosled, krátké odstavce − styl vyprávěcí, popisný a úvahový Kompozice − er-forma − subjektivní přístup − dílo je psáno chronologicky − symboly: • píšťala – symbol moci • krysy – přetvářka, společenská špína • sedmihradské království – symbol splněných snů • Sepp Jörgen – symbol čisté duše- dá přednost dítěti − nezřetelný popis − neurčitá doba Obsah Do města Hameln je pozván krysař. V poklidu koná svou práci - vyhání krysy zvukem zázračné píšťaly. Když město zbaví krys, radní mu odmítnou zaplatit, prý je částka příliš vysoká a Krysař se ani neprokázal jménem. Krysař se touží pomstít, vyhubit celé město Hameln, ale zatím se ho rozhodne ušetřit kvůli Agnes, dívce, se kterou se seznámil a do níž se zamiloval. Krysař se rozhoduje, zda z Hameln odejít nebo ne, ale zůstává. Navštíví Agnes. Dívka je na pokraji zhroucení, její milenec Kristián se rozhodl pojistit si Angesinu lásku. Agnes s ním čeká dítě. Na Agnesino naléhání Krysař z Hameln odchází, ale slibuje návrat. Než se stihne vrátit, rozhodne se Agnes "odejít" do Sedmihradské země, do níž údajně vede cesta skrz propast v hoře Koppel, ale o níž nikdo neví, zda skutečně existuje. Kolují pověsti, že tam neexistuje bolest a trápení. Agnes uvěří a na hoře se utopí. Po návratu do města se Krysař shání po své lásce, ale její matka, která z dceřina činu zešílela, mu řekne, co se Agnes rozhodla udělat. Se zlomeným srdcem a prázdnem v duši vezme Krysař svoji píšťalu a začne hrát, ne však tím tlumeným, jemným tónem, jako když vyháněl krysy, ale plných dechem co nejhlasitěji, jak jen toho byl schopen. Místo krys začnou Krysaře následovat všichni obyvatelé Hameln a nechávají se omámení vést na horu Koupel, do země Sedmihradské. Po jednom padají do propasti. Jako poslední i Krysař. Jen jednoho člověka zvuk píšťaly nezasáhl. Byl jím rybář Sepp Jörgen, silný, pohledný, ale myslí zaostalý chlapec, jemuž všechny souvislosti docházejí až den poté. Děvčata z města se mu proto posmívala. Krysař se mu snažil pomoci, promlouval k němu o lásce, ale Seppovi slova v ten moment nedocházela. Tak tomu bylo i tenkrát - den po vylidnění města ho najednou také začnou vábit tóny píšťaly. Jde za nimi, ale cestou uslyší usedavý pláč malého dítěte. Vrátí se pro něj a bere ho s sebou na Koppel. Stojí nad propastí a chystá se následovat své spoluobčany. Ale stane se něco jiného - zvuk píšťaly je náhle přerušen pláčem dítěte! Sepp v tu chvíli nic nechápe, ale vzdá se údajného blahobytu a vrací se s dítkem v náruči z hory, aby hledal matku, ženu, která by dala malému napít...

Témata, do kterých materiál patří