Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Kulička - Guy De Maupassant

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,89 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

KULIČKA část ●literární druh Epika (děj, příčinné a časové souvislosti) ●literární žánr Povídka (kratší vypravování s malým počtem postav) ●literární forma Próza ●posouzení aktuálnosti díla I dnes si myslím, že je dílo stále aktuální, protože poukazuje na předsudky o lidech a na fakt, že se všichni starají jen sami o sebe. Kompozice Chronologická, objektivní přístup, dlouhé souvětí ●určení místa a času textu Povídka se odehrává roku 1870 v Normandii, během Prusko-francouzské války. ● pravděpodobný adresát široká veřejnost ●zařazení knihy do kontextu celého autorova díla Toto dílo napsal během svého nejplodnějšího období, kdy žil v Paříži a pracoval jako redaktor několika novin. určení smyslu díla být lakomý se nevyplácí, lakomý člověk se stále užírá hrůzou a nikdo ho nemá rád Hlavní téma Prusko-francouzké války, zachycuje tehdejší dobu, špatné vlastnosti lidí na pozadí zajímavého poučného děje Část Vypravěč:er-forma, častá přirovnání, objektivní a kritický, autor nikde nevystupuje Postavy: 1. Alžběta Roussetová - kulička, prostitutka, kyprá, sličná, má svůj žebříček hodnot, zásadová, cestující jí opovrhují 2. Pan Loiseau - majitel obchodu s vínem, vychytralý podvodník, humorný 3. Paní Loiseauová - statná, rázná, vnášela do manželova obchodu řád a počtářského ducha 4. Pan Carré-Lamadon - vážený člověk, s pevným postavením v bavlnářském průmyslu (majitel 3 přádelen), člen městské rady 5. Paní Carré-Lamadonová - mladší, drobná, hezká 6. Hrabě Hubert de Bréville - člen městské rady, majetný, vedoucí představitel strany orleanistů 7. Hraběnka de Bréville - výtečné vystupování, skvělá hostitelka 8. Jeptišky - stará -> s jizvami na tváři od neštovic, mladá -> hezká, křehká 9. Cornudet - demokrat, hodný, ochotný, alkoholik, zrzavý plnovous 10. Follenvie - majitel hostince, tlustý ●dominantní slohový postup vyprávěcí a popisný Vyprávěcí způsob Typy promluv –přímá řeč Část Vypravěč je téměř vždy spisovný, jen občas v něm jsou hovorové výrazy Rozhovory jednotlivých postav bývají velmi citově zabarvené, mluví hovorově (s vodpuštěním; execírujou; chudej člověk) a vulgárně ("Vyřiďte tomu dobytku, tomu praseti nestydatému, té mrše prušácké…“). Barvité realistické popisy, hovorový až nespisovný jazyk pouze v případě Kuličky, aby vyšel najevo její nízký původ, 2. Literárněhistorický kontext Autor: GUY DE MAUPASSANT ●zařazení autora do uměleckého směru Představitel realismu a naturalismu: ●určení století, v němž autor tvořil 2. polovina 19. století ●určení dalších autorů stejného um. směru realismus: Stendhal (1783-1842) Honoré de Balzac L. N. Tolstoj Fjodor Michajlovič Dostojevskij (1821-1881) naturalismus: Émile Zola Alphonse Daudet Gustave Flaubert (1821–1880) ●názvy (případně obsahy) dalších autorových děl Miláček, Petr a Jan, Domácí mír, Příběh jednoho života Děj: Kniha popisuje Francii okupovanou německými vojáky. Tři bohaté manželské páry se setkávají před dostavníkem Le Havra, který by je měl bezpečně odvézt pryč z malého městečka, aniž by přitom narazili na nějaké vojáky. S nimi cestují ještě dvě jeptišky, demokrat Cornudet a prostitutka známa jako Kulička, kterou již od začátku všichni opovrhují. Cestou všem vyhládne, ale nemohou najít žádný hostinec, a když si Kulička vytáhne jídlo, které si vzala na cestu, její spolucestující se na ni závistivě dívají. Ona se s nimi však laskavě rozdělí. Dostavník zastaví skupina pruských vojáku a umístí je do hotýlku, kde Kuličku stále obtěžuje pruský důstojník. Ta mu však nechce dopřát své služby, protože se cítí být vlastenka. Pod nátlakem svých spolucestujících nakonec povolí důstojníkovi a další den může dostavník pokračovat v cestě. Prostitutka si však zapomněla všechno jídlo v hotelu, ale nikdo ji její dřívější laskavost neoplatí. Zase jí všichni opovrhují.

Témata, do kterých materiál patří