Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Lakomec

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,94 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

LAKOMEC Literární druh a žánr Druh:drama Žánr:komedie *Satirická výpověď Téma a motiv Téma: Vykreslení lakotného charakteru Harpagona, který se pro peníze je schopný zříct i vlastních dětí a „lásky“. / Síla peněz *Námět přejat z Plautovy Komedii o Hrnci Motivy: Lakota,chamtivost Peníze Rodina Láska (Harpagon si chce vzít Marii, kterou ale miluje i Kleant, jeho syn, mezi Eliškou a Valérem) Intriky Truhla – pokladnice Zasazení výňatku do kontextu díla (stručný děj) Časoprostor Čas: v 17. století (1670),během jednoho dne Prostor:Paříž, v a kolem Harpagonova paláce *Aristotelova zásada tří jednot (děj, místo, čas) Kompoziční výstavba Chronologickákompozice Retrospektiva ve vzpomínání Valeria a Anselma na ztroskotání lodi Děleno napět dějství, ta dělena na výstupy Můžeme vidět kompozici antického dramatu: expozice, kolize, krize, peripetie, katastrofa – zde není, je spíš závěr, jedná se o komedii, ne tragédii Vypravěč/lyrický subjekt Drama – chybí vypravěč Promlouvajípřímo postavy Vyprávěcí způsoby Přímá řeč (výstupy) Občas postavy nepromlouvají jedna ke druhé ale „(stranou)“ Typy promluv Dialogy– promluvy mezi postavami, posouvají děj vpřed – krátké Milostné - dlouhé Monology– nejznámější monolog Harpagonův, kde se otáčí přímo k divákům Veršová výstavba Postavy Charakter postav je popsán jejich chováním, v průběhu díla se moc výrazně nevyvíjí, nemění, nejvíce stejný zůstává Harpagon. Harpagon Lakotný, podezřívavý Chce si vzít o mnoho mladšíMarii A to i potom, co z Kleanta vytáhne, že se s Marií milují Nakonec si ale mezi penězi a Marií vybere peníze Dceru chce kvůli penězům provdat za Anselma Jeho charakter vykreslen nejpodrobněji – ažkarikatura Kleantes Získává peníze hraním Bystrý chlapec, nebojácný Miluje Marii, ona jeho Šarvátky s otcem Eliška Otec ji chce provdat za Anselma, o mnoho staršího muže Vzpírá se otci, ten se jí chce zříct Citlivá dívka, věří v pravou lásku La Fleche Sluha Kleanta Ukradne pro svého pána truhlu s penězi Harpagona Valerius Chlapec, jemuž se Eliška zaslíbila, milují se Správce u Harpagona, snaží se mu vlichotit Zjistí se: syn Anselma Anselm (Thomas d’Alburcy) Velmi bohatý urozený šlechtic, štědrý Ztroskotal na lodi, myslel, že přišel o celou rodinu Je nadšen, že našel svou ztracenou rodinu: Elišku, Valeria, ženu Marie Prostá milá, křehká dívka Z chudších poměrů, žije se svou matkou Zjistí se: dcera Anselma Frosina Prolhaná ženština Zprostředkuje sňatek mezi Marií a Harpagonem Jakub Kuchař a kočí Harpagona Ne úplně přímý chlapík Komisař Vyšetřuje krádež Jazykové prostředky (a jejich funkce ve výňatku) Dílo bylo psánoprózou, to byl také jeden z důvodů, proč bylo ve své době přijato tak chladně Silně satirické Kritika dobových nešvarů – lakoty, která jestále aktuální Tropy a figury a jejich funkce ve výňatku Kontext autorovy tvorby Moliére Vlastím jménem Jean-Baptiste Poquelin Vystudovalpráva, ale věnoval sekočovnému herectví (pseudonym, aby nevrhal zlé světlo na svou rodinu) Založil vlastní divadlo, to poté kvůli kritice ztratilo podporu krále Zemřel sám na jevišti při účinkování ve hře Zdravý nemocný Psal dramataprózou – neobvyklé, moderní Tehdy nechal mluvit i vznešené postavy prózou – šokující Kritizoval církev a královský dvůr pro jejich pokrytectví, zištnost a neopravdovost Vytvářelliterární typyve svých postavách Dílo: Zdravý nemocný (o hypochondrii) Tartuffe (=Pokrytec – ostrá kritika církve) Misantrop(zastánce pravdy a poctivosti se zamiluje do falešné ženy) Lakomec Měšťák šlechticem Psýché Skapinova šílenství Don Juan *inspirace Comedií dell’arte = italské barokní improvizované divadlo Literární / obecně kulturní kontext Moliére tvořil v období a duchuklasicismu (17. století), pro který je typický příklon k antice Současníci světoví: Klasicistní dramatici Pierre Corneille (Cid – tragédie s dobrým koncem) Jean Racin (Faidra – tragédie) Carlo Goldoni (Sluha dvou pánů) Prozaikové Jean de la Fontaine (Bajky)J. W. von Goethe (Utrpení mladého Werthera)

Témata, do kterých materiál patří