Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
12.Ostře sledované vlaky - Bohumil Hrabal

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (27,14 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Ostře sledované vlaky – Bohumil Hrabal Charakteristika uměleckého textu Literárněhistorický kontext Literární / obecně kulturní kontext Zařazení autora do uměleckého směru Česká próza 2. pol. 20. stol., oficiálně vydávaná i zakázaná I. Válečná tématika I. Válečná tématika vlna próz s válečnou tématikouvlna próz s válečnou tématikou II. Historická próza v 50. – 60. letech III. Literatura socialistického realismu 1. vlna válečné literatury Jan Drda, Julius Fučík, Edvard Valenta, Jiří Weil, Adolf Branald, Marie Pujmanová - vznik během nebo těsně po 2. SV - jako první reakce poezie na válku - heroizace válečných hrdinů - autentické svědectví(gestapo, koncentrační tábor) Světová literatura po 2. SV Společensko-historický kontext: - rozdělení Evropy na 2 bloky – SSSR x ZÁPAD - protichůdné ideologie - Studená válka - konkurence – technologie(vesmír),zbraně(atomovky) - osobnosti: Stalin(po roce 1953 Chruščov), Churchil, Eisenhower - Válka v Koreji, Vietnamu, Laosu, Kuba(Fidel Castro) - ztráta víry - skepse z toho, co bude - rozdíly společenských vrstev - rozvoj techniky, vědy Rysy: - beatníci - experimenty – forma, nový román - mýty(magický realismus) - krize v mezilidských vztazích(existencionalismus) Zobrazení války: ZÁPAD –realisticky, naturalisticky - popis bitev, autobiografie, ironie - Joseph Heller – Hlava XXII.; Norman Mailer – Nazí mrtví VÝCHOD - poetická oslava hrdinů(statečnost) - idealizace - funkce výchovná, propagační, ideologická - Boris Polevoj – Příběh opravdového člověka HOLOCAUST - Anna Franková - William Styron – Sophiina volba NEOREALISMUS - prostředí Itálie, vesnice - Alberto Moravia – Římanka, Horalka - většina autorů smutný, krátký život 2. vlna válečné literatury Arnošt Lustig, Ladislav Fuks, Bohumil Hrabal, Jan Otčenášek, Norbert Frýd Rozdíly oproti první: - povídky/romány psané s odstupem času(60. léta) - málo emotivní - jedna hlavní postava -psychologie postavy II. Historická próza v 50. – 60. letech Vladimír Neff, Václav Kaplický - obraz historie v literatuře v 50. – 60. letech - rozsáhlé románové cykly - důvod psaní historických románů: klíč k pochopení současnosti, paralela k současnosti, svoboda vyjadřování III. Literatura socialistického realismu Marie Majerová, Marie Pujmanová, Václav Řezáč – romány se odehrávají v proletářském prostředí – hrdina – proletář – boj proti kapitalismu Kontext autorovy tvorby Autor: Bohumil Hrabal (1914-1997) - narozen v Brně - dětství strávil v Nymburku - vystudoval práva - velmi vzdělaný - samostudium - profese: výpravčí, dělník, kulisák - samizdatové/exilové vydávání BEAT GENERATION - lit. hnutí mladých básníků v 50.-60. letech v USA - bez programu, manifestu - sdružují je životní osudy - beat: zbitý společností x blažený alkohol, drogy -chaotický nihilismus - nestavěli proti světu vlastní ideový program, pouze ho odmítali - Allan Ginsberg – Kvílení; Jack Keruac – Na cestě; Lawrence Rerlinghetti, Charles Bukowski, William Boroughs – Nahý oběd ROZHNĚVANÍ MLADÍ MUŽI - Anglie, proti anglickému pořádku, konvencím - hlavní hrdina: absolvent univerzity, který nakonec splyne se společností díky sňatku - Kingsley Amis, John Braine, John Osborne POSTMODERNA - proti moderním směrům - klasické romány, mnohovrstevnatost - Umberto Eco – Jméno růže; Vladimir Nabokov MAGICKÝ REALISMUS - prolínání prvků reality a magie - Michail Bulgakov, George Orwell - do literatury vstoupil až v 60. letech(uvolnění režimu, cenzury) SAMIZDATOVÁ (INEDITNÍ) LITERATURA - texty rozšiřované v neoficiálním oběhu - opisy - v omezeném počtu exemplářů Edice – Petlice(Ludvík Vaculík),Expedice(Václav Havel) Pábitelé - Jsou posedlí životem, dělají všechno špatně. - vše konají zamilovaně, touží po poznání, jsou posedlí vyprávěním, určitou činnost dělá se vší vervou Metoda koláže - umožňuje postavit vedle sebe v jednom textu několik časových rovin, které spolu vzájemně nesouvisejí, a přesto tvoří jeden celek -tok více nesouvisejících příběhů najednou „perlička na dně“ - dobré jádro člověka(moudrost, upřímnost,…);v každém člověku je něco krásného Rysy děl: -autobiografie - Nymburk, vlakové dráhy -proud vědomí(bez čárek, věta přes dvě stránky) - do svých děl si vybírá postavyobyčejné, nemocné, smolaře, ztroskotance, na první pohled velice nezajímavé lidi, kteří v životě nic nezažili, ale o životě velmi rádi mluví - malá psychologická propracovanost postav – záměrně - většina próznemá souvislý děj (výjimka: Ostře sledované vlaky) - výrazné kontrasty -lidé z okrajových oblastí měst -erotické motivy, černý humor, groteskní scény - údajně vše podle skutečnosti (inspirace vyprávěním v hospodách) -hovorový jazyk Další díla: 60. léta Perlička na dně – ukazuje dobré jádro lidí, které není na první pohled zřetelné Pábitelé –lit. typ: strýc Pepin – veselý člověk, užívá si života; autobiografie 70. léta cenzura kvůli normalizaci, samizdat, zákaz 1970-73 Postřižiny Obsluhoval jsem anglického krále– Jan Dítě; retrospektivní vývojový román Autorovi soudobí autoři: Arnošt Lustig (1926–2011) Ota Pavel (1930–1973) - prozaik, publicista, scénárista - 2. vlna - židovská tématika - prošel si koncentračními tábory - 1968 – emigrace - hlavní hrdinka: žena - prozaik a novinář - reportáže ze sportovního prostředí - autobiografické povídky - mládí prožil v Buštěhradu, kam se rodina z existenčních a rasových důvodů přestěhovala Díla: 50. léta –Démanty noci, Noc a naděje 60. léta –Modlitba pro Kateřinu Horovtzovou(novela),Dita Saxová Díla: Jak jsem potkal ryby - vydáno posmrtně - většina děje se týká rybaření - vypovídá o autorově vztahu k rybám, řekám a přírodě Smrt krásných srnců - zachycuje soubor příběhů z autorova rodinného prostředí Ladislav Fuks (1923 - 1994) Jan Otčenášek (1924 – 1979) - prozaik, autor románů, novel a povídek - 2. vlna válečné literatury - díla ovlivněna vztahem k autoritativnímu otci - zaměstnání: správa statků, dělník v papírnách, průvodce po hradech(vystudoval filozofii, psychologii, dějiny umění) - nebyl Žid - homosexuál(byl také ohrožen na životě jako Židé) - vzdělaný, pod

Témata, do kterých materiál patří