Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Lakomec

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,44 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Moliere: Lakomec Kompoziční rovina Literární druh: drama Literární forma: próza Literární žánr: komedie Struktura:5 dějství scény (5,5,9,7,6) repliky --------- Čas a prostor:Paříž ( Dům Harpagonovo rodin), druhá polovina 17.st TÉMATICKÁ ROVINA Hlavní téma:peníze , lakota Vedlejší téma:osobní spory, lži, láska, krádež, vztahy Motivy:Vztahy – půjčka – hostina – plán zrušení sňatku – krádež - téma svatby CHARAKTERISTIKA POSTAV Harpagon Lakomý –shromažďuje si věciMrzutý –když mu někdo bral penízeZlý –nutil Elišku aby se provdala za někho koho nechtělaLichvář –půjčuje lidem za velké úrokyBláznivý –podezírá obrazy, že mu ukradli pokladnici Kleant Nebojácný –postavil se svému otci, když mu zakázal vzít si MarianuVypočítavý – půjčoval si peníze aby mohl odejitMazaný –využil krádež k tomu aby mu Harpagon povolil sňatekOdhodlaný –je odhodlaný utéct spolu s Marianou pryč Valér Tajnůstkář - nikomu až do konce neřekl že je z NeapoleDůvěryhodný –Harpagon mu věřil a vždy na něj dalZamilovaný –miluje EliškuPodlízavý –dává Harpagonovi za pravdu, aby se mu zalíbil Eliška Zamilovaná –miluje ValéraOdvážná –nebojí se utéct s Kleantem od otceDůvěřivá –svěřila se Kleantovi že je také zamilovanáMilá –vyslechla kleanta Mariana Frosina JAZYKOVÁ ROVINA: Próza V popředí je syntaktické členění promluvy, logická stavba vět, obvyklá intonace gramatická pravidla - Připomíná přirozenou formu běžné řeči - Základní stavební jednotka je věta zapisovaná do řádek - Typické pro vyprávěni nebo v dramatu, pro vypravěče a postavy, text je členěn do odstavců, kapitol - Prózu nelze ztotožňovat s epikou (epika může být prozaická i veršovaná) Slovní zásoba: • Spisovná čeština, hovorový jazyk, zvláštní slovosled, zvláštní vyjadřování (bratr a sestra si vykají) • Archaismy i slova zastaralá • Sarkasmus — označuje kousavou, zraňující řeč, obvykle vyjadřující i jisté pohrdání • Metafora — přenesení významu na základě podobnosti (jdi mi z očí) • Ve své době byla nedoceněna kvůli pokrokovým názorům na dobu • Často se v této divadelní hře dá použít satirický tón (vysmívajici se tón) KONTEXT DÍLA A AUTORA Autora zařazujeme doKLASICISMU Klasicismus umělecký směr, který vznikl ve Francii za absolutistické vlády Ludvíka XIV. („Stát jsem já.“) 2. polovina 17. století – konec 18. století - smysl umění je v napodobení přírody – v tom, co je v přírodě podstatné a neměnné - vzorem je antika - ve filozofii racionalismus (racio = rozum) → harmonie, uměřenost, řád - podle antického vzoru stanovena jasná pravidla: vysoké (óda, epos, tragédie) a nízké (bajka, satira, komedie) žánry - vysoké žánry: zpracovávání vznešených námětů, urození hrdinové - nižší žánry: náměty ze života měšťanstva, směšné pojetí Autoři Pierre Corneille autor tzv. hrdinských tragédií, celkem 22 her inspirovaných antikou - vytvořil pravidla tragédie - tragédieCid: don Rodrigo AUTOR Moliére (1622-1673) - vlastním jménem Jean-Baptiste Poquelin [žán batyst poklen] - z rodiny dvorního čalouníka a truhláře - výborné vzdělání – studoval práva, měl být notářem - největší francouzský autor komedií - život zasvětil divadlu – autor, herec, režisér, ředitel divadelní společnosti - r. 1643 založil s dalšími 9 lidmi divadlo Illustre Théatre, úspěch po pozvání králova bratra ke dvoru - zemřel krátce po odehrání hry Zdravý nemocný vzor: fraška, commedia dell´arte - autor 33 komedií - útoky proti společenským předsudkům, odhaloval přetvářku – potíže - postavy se nevyvíjejí, mají stejný charakter jako na začátku - dodržuje ideál tří jednot a pěti aktů - hry napsané prózou i veršem OBSAH: Dějství Na začátku Valér mluví s Eliškou a prokáže jí svojí lasku. Kleant se vyzpovídá Elišce, že je zamilovaný do Mariany. Harpagon podezírá Štiku z krádeže a rozmlouvá s Kleantem a Eliškou. Harpagon oznámí dětem, že si chce vzít Marianu a že jim domluvil sňatky. Dějství Štika s Kleantem domlouvají půjčku, se kterou jim pomáhá Mistr Šimon. Zjistí však, že poskytovatelem půjčky je Harpagon a pohádají se. Frosina přijde k Harpagonovi dohodit Marianu Dějství Harpagon svolá služebnictvo a nařídí jim připravit hostinu. Mistr Jakub sepisuje večeři, ale Harpagonovi se zdá moc drahá. Když přichází Mariana, Klement ji uvítá a dává jí Harpagonův prsten. Tomu se tomoc nelíbí. Dějství Eliška přiznává Marianě, že ví že je do ní Kleant zamilovaný (její bratr). Harpagon zjišťuje, že je Kleant zamilovaný do Mariany a pohádají se o ni. Štika ukradne Harpagonovi peníze. Harpagon se to dozvídá a křičí a podezřívá každého. Dějství Harpagon kvůli loupeži zavolá komisaře. Během vyšetřovaní se zjistí, že nápadník Elišky – Anselm – je Mariany a Valéra otec. Ten je schopný zaplatit obě dvě svatby a Štika s Kleantem vrací Harpagonovi peníze ale Harpagon musí požehnat Marině a Kleantovi.

Témata, do kterých materiál patří