Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Viewegh_Bajecna leta pod psa

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (39 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Michal Viewegh: Báječná léta pod psa Druhová a žánrová charakteristika: Próza, společenský - do jisté míry - autobiografický román z doby totality Celková charakteristika: Autor zachycuje pomocí vlastních zkušeností obraz dětství a dospívání v rodině, která se pokoušela čelit totalitnímu diktátu. Vykresluje atmosféru 60. let přes dobu tzv. normalizace až po pád komunismu. Čtenář sleduje postavy knihy, jak s nimi "doba" střídavě smýká od úspěchu k pádu a neohlíží se na jejich city, potřeby, vzdělání, schopnosti. Stáváme se svědky toho, jak málo stačilo, aby se z vysoce vzdělaných lidí (právníků, lékařů) stali hlídači, uvaděči…Zarazí nás absurdita obsazování důležitých pracovních míst lidmi, jejichž jedinou předností je okamžitá přizpůsobivost režimu a dobré kádrové vysvědčení. Postavy: Hlavní postavou je Kvído - je vypravěčem příběhu, zvídavé, inteligentní, trochu přemoudřelé dítě vyroste v mladého muže s literárními vlohami a snahou stát se spisovatelem. Quido je dobrým pozorovatelem a ironickým glosátorem nejrůznějších událostí, které prožíval on a jeho rodina. Kvídůvotec - vzdělaný, jazykově nadaný inženýr ekonomie, nečlen strany, demokrat - ne však komunista je obětí své doby, jeho pracovní kariéra a události s ní spojené silně ovlivní jeho osobní a rodinný život Šperk - typický komunistický funkcionář, nemorální člověk bez vzdělání a přílišné inteligence, jeho postavení mu dává moc a on ji využívá ve svůj prospěch a negativně se podepisuje na osudech Kvídovy rodiny Děj a kompozice: Vypravěčem je Kvído, postupně - chronologicky začíná svým neobvyklým narozením - přišel na svět na jevišti Divadla Na Vinohradech, kde jeho matka (právnička) hrála od studentských let v komparsu divadla. Kvído vyrůstá v malého, otylého, velmi zvídavého chlapce (umí ve 4 letech číst), je obletován babičkami a dědečky. Poklidný život rodiny změní rok 1968. Otec musí opustit díky svým politickým názorům místo v Praze a odchází do sklárny do malého městečka Sázava. Podmínky bydlení jsou dost nepříjemné a provizorní, to otce přinutí se politicky angažovat - přes odpor Kvídovy matky (ta je proti režimu silně nepřátelsky naladěna). Otec studuje VUML - instituce pro další politické vzdělávání komunistů a jeho kariéra roste, rodina získá krásné bydlení, otec podniká cesty dozahraničí. Opět přichází pád - rodiče se setkali s Pavlem Kohoutem - režimem zakázaným autorem - a to stálo Kvídova otce místo a kariéru (podle komunistické etiky se velmi závažně zpronevěřil stranickým ideálům). Otec přijímá místo podnikového vrátného a stává se psychicky nemocným, zlomeným člověkem - zavírá se v dílně a připravuje si rakev. Kvído odchází studovat ekonomii do Prahy, líčí své sexuální nezdar a velkou lásku ke spolužačce Jarušce. Otcův stav se horší - nepomůže příliš ani vnučka - Kvído se na naléhání matky s Jaruškou ožení a cíleně založí rodinu. Přichází politický zvrat - rok 1989. Zdá se, že otec se konečně dočká rehabilitace a slušného místa - přichází však nová rána - paradoxně je pozitivně lustrován jako spolupracovník STB. Opět rezignuje na kariéru a stává se cenovým referentem. Vedle otcova osudu sledujeme další epizody - Šperkovy nemorální praktiky, matčiny snahy udržet rodinu, charakterové podivnůstky prarodičů, svérázný životní styl Kvídova bratra Paca - velký vyznavač trampství. Příběh končí momentem, kdy Kvído odevzdává v nakladatelství rukopis knihy Báječná léta pod psa. Jazyk a styl díla: Autorův jazyk a styl je plný ironie, nadsázky. Role vypravěče je dvojí - prvním vypravěčem je autor - er forma, druhým Kvído - pak se text mění v ich-formu.. Převládá hovorový, živý jazyk, nechybí ani vulgarismy (kterých později ve V. díle přibývá a za což je kritizován). Dialogové pasáže jsou svižné, plynulé, objevují se anglická slova. Autor používá i další formu humoristických jazykových prostředků - mimo ironie i parodii a grotesku. Komický efekt spočívá také v nepoměru mezi věkem zapisovatele a vybroušenou literární formou deníku. Okolnosti vzniku díla: Autor se inspiroval při psaní svého prvního úspěšného románu vlastními zkušenostmi, dětstvím a názory. Román vydal v roce 1992 v době, kdy krátkou dobu působil jako učitel na ZŠ. Úspěch románu ho přivedl k redaktorské práci v nakladatelství Český spisovatel a pak k dráze spisovatele z povolání - čemuž se věnuje dodnes. Vliv díla: Je považován za jednoho z nejpopulárnějších současných českých autorů, odborná kritika mu však není příliš nakloněna - bývá mu vyčítána schematičnost a plytkost jeho děl, komerčnost a tzv. nízký styl. Jeho děl se však prodává až 50 000 výtisků - jasný důkaz čtenářské obliby. Mnoho jeho děl bylo zfilmováno - Viewegh si píše i scénáře - viz výčet filmů níže. .Má své webové stránky a jJe prvním českým spisovatelem, který si vyzkoušel psaní románu spolu se čtenáři internetu - viz blogový román Srdce domova, který je zároveň otevřenou školou tvůrčího psaní, vznikající mezi srpnem a prosincem roku 2009. Literárněhistorický kontext: velmi úspěšný český prozaik (píše romány ze současnosti) a filmový scénárista po roce 1989 v roce 1993 získal Cenu Jiřího Ortena jeho romány se týkají současnosti či nedávné minulosti používá velmi často ich - formu a autobiografické prvky - učitelská dráha, práce redaktorská píše sám nebo spolupracuje na filmových scénářích svých knih (Báječná léta pod psa, Výchova dívek v Čechách, Román pro ženy, Účastnící zájezdu, Nestyda, Román pro muže, Svatá čtveřice) píše i fejetony, publikuje články v časopisech literárních i jiných - sbírku fejetonů obsahuje např. knihy Švédské stoly, Na dvou židlích napsal i jedno drama Růže pro Markétu je autorem dvou literárních parodií - Nápady laskavého čtenáře, Nové nápady laskavého čtenáře další známé prózy - Báječná léta s Klausem, Případ nevěrné Kláry, Tři v háji - spolu s Pawlovskou a Hercíkovou, Román pro ženy, Román pro muže, Biomanželka

Témata, do kterých materiál patří