Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Literatura předhusitská a husitská

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1,71 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Obsah Literatura předhusitská a husitská2 Předhusitská doba2 Husovi předchůdci2 Jan Hus (1370 – 6. 7. 1415)4 Ovlivnění Johnem Viklefem4 Latinská díla4 Česká díla4 Literatura v době husitských bojů5 Jistebnický kancionál5 Žižkův vojenský řád5 Vavřinec z Březové5 Petr Chelčický5 Literatura předhusitská a husitská ¾ 14. stol. – 70. léta 15. stol. hlásajících návrat k původní křesťanským hodnotám Vzniká řád Františkánů – hlásají chudobu, chtějí, aby mniši pracovali Mizí žánry typické pro středověk – rytířská i církevní epika, středověké drama, světská lyrika Do popředí se dostává – satira, duchovní písně, traktáty, kroniky a kázání píše se prostou formou, aby byla literatura dostupná všem počešťování Předhusitská doba Myslitelé, kteří samostatně přemýšleli o nápravě společnosti Husovi předchůdci Obvykle kazatelé, snažící se napravit církev, pocházeli z nižších i vyšších vrstev Jan Milíč z Kroměříže Kázal v Pražské Betlémské kapli Tomáš Štítný ze Štítného Zpřístupňoval vzdělání těm nejnižším vrstvám výrazy, spoustu jich vymyslel velmi ovlivnil ČJ Knížky šestery o obecných věcech křesťanských Jan Hus (1370 – 6. 7. 1415) Byl pozván do Kostnice, aby obhájil své myšlenky, císař Zikmund mu vystavil průvodní list na cestu tam (ale ne zpět), volný pohyb po Kostnici, ale ne na ochranu před církevním soudem Ovlivnění Johnem Viklefem Kritizoval prodej odpustků a provádění obřadů za úplatu Latinská díla De ecclesia (O církvi) Tvrdil, že hlavou církve není papež, ale Kristus a že většina kněží nejsou správní křesťané Výklad Viery, Desatera a Páteře Úvahové texty o tom, jak by měl žít správný křesťan O pravopise českém latinských Česká díla Knížky o svatokupectví Velmi kritický text, ve kterém za hříšníka označil i papeže Postila Komentáře toho, co se přednášelo v kostelech Dcerka Výchovný text určený ženám a dívkám Listy z Kostnice Fiktivní dopisy z Kostnice Literatura v době husitských bojů Rozvíjí se především v lidové rovině Jistebnický kancionál Obsahuje Ktož sú boží bojovníci a Povstaň, povstaň město Pražské Žižkův vojenský řád Povinnosti, kterými se musí řídit rytíři a tresty za jejich porušení Vavřinec z Březové Autor husitské kroniky Petr Chelčický Na základě jeho myšlenek vznikla Jednota Bratrská Díla O trojím lidu – traktát kritizující rozdělení společnosti na 3 stavy

Témata, do kterých materiál patří