Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Máj

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,14 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Název knížky:Máj Žánr: lyricko-epická básnická skladba Autor:Karel Hynek Mácha (1810 – 1836), jeden z největších představitelů českého romantismu. Zakladatel moderní české poezie, životopisci bývá popisován jako samotářský zamlklý melancholik. Vystudoval gymnázium, filosofii a práva. Pracoval jako advokátní praktikant. Rád cestoval po hradních zříceninách (z Čech až do Itálie). Měl snoubenku Eleonoru Šomkovou a syna Ludvíka. V roce 1836 umírá na tyfus nebo choleru, kterou pravděpodobně dostal z kontaminované vody při hašení požáru. V jeho díle je symbolika v postavách. Poutník, kat, cikán utíkají od společnosti, protože nejsou pochopeni a jsou nespokojení. Touží po volnosti. Poutník vyjadřuje romantickou touhu po svobodném putování (= pasivní postoj). Loupežník se svými činy vzpírá a protestuje proti společnosti (= aktivní postoj). Současníci: Josef Dobrovský, Josef Jungmann, Antonín Jaroslav Puchmajer, František Palacký, Pavel Josef Šafařík, Ján Kollár, F.L.Čelakovský, J.K.Tyl Další díla:Obrazy ze života mého (1834 – soubor autobiografických povídek),Cikáni (1835 - román),Pouť krkonošská (1835 – básnická próza),Křivoklad (1834 – básnická próza),Kat(nedokončená čtyřdílná skladba čerpající z české historie) Místo a doba děje:18. století, okolí města Doksy a na hradě Bezděz Téma: romantická láska, která skončí tragédiíDílo řeší vnitřní rozervanost člověka, který nemůže uskutečnit své sny a zůstává na okraji společnosti, která jej pro jeho odlišnost nechce přijmout. Kritizuje tehdejší společnost, v kontrastu k ní obdivuje krásy přírody. Obsah:Básnická skladba pojednává o milostném trojúhelníku zapříčiněném nerozhodností Jarmily. Dík žárlivosti jednoho se soků, Viléma, skončí druhý sok mrtvý. Druhý sok Hynek je však naneštěstí otcem Viléma, kterého v dětství vyhnal z domu a zapříčinil tak jeho současné postavení vůči společnosti, to že byl loupežníkem a také velkou část jeho povahy. Otcovražda je však již pro společnost příliš a tak, když je Vilém chycen, je odsouzen ke smrti lámáním v kole. Na počátku díla spáchá Jarmila, která neunese to, co svým jednáním způsobila sebevraždu. V průběhu díla pak Vilém odsuzuje společnost a vede úvahy o smrti. V průběhu celého díla je jeho pochmurnost vyrovnávána krásami májové přírody. Skladba končí tak že do kraje přijíždí poutník, dozvídá se o příběhu, jež se zde udál a ztotožňuje se s postavou Viléma. Hlavní postavy: Jarmila - milenka Viléma, potom spáchá sebevraždu Vilém - loupežník, nechtěně zabije svého otce, popraven Hynek - poutník, který navštěvuje pořád místo popraviště Viléma Kompozice:V díle je postupováno jak chronologicky, tak retrospektivně (ve vzpomínkových pasážích). Rozdělení do 4 zpěvů a dvou intermezz. I. zpěv: Obraz Májové přírody, sebevražda Jarmily skokem do jezera. Motiv lásky a nevěry.II. zpěv: Vilém ve vězení, úvahy o vině. Kontrast v čase – věčnost přírody a omezenost jeho zbývajícího času do popravy. Pocit křivdy a vzdoru.I. intermezzo: Půlnoční popraviště v přípravě na popravu Viléma.III. zpěv: Vrchol, poprava Viléma. Vilémovo vyznání lásky k přírodě a rodné zemi. Obžaloba společnosti.II. intermezzo: Nářek Vilémových druhů.IV. zpěv (epilog): Po čase přichází poutník, autor se ztotožňuje, zamyšlení nad tragikou lidského osudu. Závěr tragický. Jazykové prostředky:Dílo je psáno er formou (pouze v posledním zpěvu přechází autor do vyprávění v 1. osobě) a chronologicky, dějové pasáže na sebe navazují. Naopak pasáže se vzpomínkami jsou retrospektivní a je mezi nimi paralelní vztah. Styl textu je vyprávěcí a popisný, objevují se zde dialogy i monology v přímé řeči. Dílo psáno jambickým veršem (verš začíná nepřízvučnou dobou - jednoslabičnými slovy). metafory(co jiskry plynou)metonymie(hrdliččin zval ku lásce hlas)personifikace(olásce šeptal tichý mech; břeh je objímal kol a kol)oxymoróny(zbortěné harfy tón; umřelé hvězdy svit)apostrofy(země, poslední pozdrav vězňův)inverze(jak holoubátko sněhobílé; bolestný srdcem bije cit)zvukomalba(řetězů řinčí hřmot)gradace(rychlý to člunek, blíže a blíž; temná noc, temnější mně nastává)všechna slova sladěna v eufonii(libozvuk –Ach zemi krásnou, zemi milovanou, kolébku mou i hrob můj, matku mou, vlast jedinou i v dědictví mi danou, šírou tu zemi, zemi jedinou!)či kakofonii (strážného vzbudil strašný hřmot)báseň málo dějová, převažují rozsáhlé lyrické pasážescény prostoupeny náladově zbarvenými popisy přírody, vnitřními úvahami postav i samotného básníkahlavním kompozičním principem je kontrast(jarní příroda X poprava, život X smrt) Aktuálnost díla:Dílo Máchy nebylo pochopeno jeho současníky. Přesahovalo normy tehdejší vlastenecky zaměřené literatury, bylo buřičské a zdálo se nebezpečné. Ovlivnilo však pozdější autory, jako jsou Nezval, Hora, Seifert.Dílo bylo zfilmováno režisérem F. A. Brabec v roce 2008. Filmová verze však není kritiky příliš oblíbená. Samotná skladba Máj však patří k nejvíce ceněným českým literárním dílům. Můj názor:Hlavní myšlenka je obsažena v úvaháchzda smrtí končí život, co je po smrti? Mácha se domnívá, že po smrti je nekonečné nic („Kdy dopadne konce svého? Nikdy – nikde – žádný cíl“), čímž se dostává do rozporu s křesťanským názorem a s cyklickým vnímáním života a smrti.

Témata, do kterých materiál patří