Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Malý princ

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,37 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Malý princ Autor: Antoine de Saint-Exupéry Datum vydání: 6. dubna 1943 TÉMA: Střet dětského světa s dospěláckým, důležitost přátelství, pravé hodnoty lidského světa MOTIVY:beznadějné opilství, samota, touha mít něco krásného (princova květina) MÍSTO, ČAS: První polovina 20. Století ("před 6 lety"), Sahara, princova planeta B612 a jiné planetky, trvá to 9 dní KOMPOZICE: Na začátku a na konci chronologicky, část retrospektivně, někdy i epizody. 27 krátkých kapitol. DRUH: próza ŽÁNR: filozofická pohádka VYPRAVĚČ: Vypravěč - autor, Ich - forma, vyprávění o malém princi v er-formě. POSTAVY: Malý princ - velmi citlivý a vnímavý; hodný, bezelstný, nezkažený, mladý, nevinný, křehký; má rád západy slunce; zpočátku pochybuje o ryzosti lásky jeho květiny, je zklamaný lidskými charaktery, později nachází skutečný smysl života (láska, přátelství); nechápal svět dospělých (zloba zášť, faleš, chamtivost, ...) Princova květina - marnivá a nafoukaná Pilot - autor díla; dospělý vypravěč příběhu, trochu samotář a snílek Král - pořád si potřebuje dokazovat svoji nadřazenost, je panovačný, ale i rozumný (nemůžeš nakázat nesplnitelné) Ješita - je samolibý a slyší jenom samou chválu na svoji osobu Pijan - osamělý; pije, aby zapomněl na to, že se stydí za to, že pije. Podnikatel - je stále velmi zaneprázdněn, zakládá si na preciznosti a přesnosti, na nic nemá čas Místopisec - sobecký, myslí si, že je nejdůležitější na světě Lampář - pracovitý, ale smutný; věrný příkazu Liška - moudrá, přátelská; pozitivně ovlivnila myšlení malého prince, pomohla mu najít skutečný smysl života (láska, přátelství); chce, aby si ji malý princ ochočil; trochu znuděná Výhybkář a obchodník s pilulkami na žízeň - reprezentují spěch a honbu za náhražkami = pro malého prince nesmyslné, zbytečné, bezcenné Had - jeho uštknutí navrací malého prince zpět na svoji planetu VYPRÁVĚCÍ ZPŮSOBY: přímá, nepřímá (když opouštěl planetky), polopřímá TYPY PROMLUV: vnitřní monology, dialogy JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY: spisovný (např. knižní) a nespisovný jazyk (citově zabarvená slova, zdrobněliny) TROPY A FIGURY: Epiteta (ozdobné pojmenování - např. růžový večer), personifikace, apoziopeze (nedokončená výpověď), metafora, přirovnání, hyperbola, oxymóron, eufemismus KONTEXT TVORBY: Byl to válečný letec, psal romány s leteckou tématikou (Válečný pilot, Země lidí, Noční let, Kurýr na jih), často autobiografické prvky a úvahové pasáže o smyslu existence. Malý princ několikrát zfilmován, je i muzikál, symfonie, seriál… Kniha také obsahuje autorovy kresby, které byly použity ve všech vydáních. Malého prince začal A. S. Exupéry psát v nejničivější době svého života, v době porážky a ztráty svobody celého světa. V době, kdy v leteckých bojích o Francii, zahynuli téměř všichni jeho kamarádi. Život (1900-1944) - Exupéry pocházel z aristokratické rodiny. Studoval ve Švýcarsku a v Paříži. Od mládí se zajímal o letectví. Leteckou způsobilost získal během vojenské služby. Letectví se věnoval celý život. Jako pilot podnikl četné cesty po celém světě. Věnoval se literární a publicistické činnosti. Za 2. světové války, do které se sám přihlásil, zahynul při průzkumném letu, pravděpodobně nad Středozemním mořem nedaleko Korsiky. OBECNĚ - KULTURNÍ KONTEXT - 1. světová válka: 1914-1918 - 2. světová válka: 1939-1945 - Příměří mezi válkami, řada revolucí, rozšiřování fašismu - Uspořádání států řešil Versaillský systém - Velká hospodářská krize Dílo se řadí do francouzské meziválečné prózy, francouzského realismu (Rolland - Petr a Lucie, France - Ostrov tučňáků, Barbusse - oheň). USA - ztracená generace, Německo - Remarque Znaky: 1ww se odrazila v tvorbě autorů, převažují realistické autobiografické zážitky z války, zachycení psychických proměn hrdinů, vlastenecké prvky, pacifismus. ● Děj: Kniha začíná příběhem malého chlapce, který se snaží zaujmout dospělé svými kresbami, ale nedaří se mu to. Dospělí pro něho nemají pochopení. Tak se chlapec rozhodne, že se nikdy nebude chovat jako dospělí. Další děj se odehrává o několik let déle, když chlapec vyroste v pilota a ztroskotá na Saharské poušti. Setká se tam s Malým princem, který chce nakreslit beránka. Malý princ se s pilotem spřátelí a vypráví mu o své planetě a o svém cestování. Nejprve popisuje svou planetu B612, na které má 3 sopky, spoustu rostlin - baobaby a jednu květinu, která byla kvůli své kráse a pocitu, že je na světě jediná, velmi pyšná. Dále vyprávěl o svých cestách po okolních planetách. Na každé planetě byla pouze jedna osoba - král, ješita, pijan, podnikatel, lampář a místopisec - a každá zastupovala určitou vlastnost. Jako poslední planetu navštívil Zemi, kde se seznámil s hadem a liškou, která mu vysvětlila důležitost přátelství. Objevil ozvěnu a květinovou zahradu. Seznámil se s výhybkářem a obchodníkem. Na závěr příběhu se nechá Malý princ uštknout hadem, aby se vrátil na svoji planetku. Když to zjistí pilot, tak je smutný, protože ztratil svého přítele. ●CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH KAPITOL: I. kapitola: Vzpomínka na dětství, jak se Exupéry pokouší kreslit (zavřené a otevřené hroznýše), ukazuje, že dospělí nechápou dětský svět, protože je plný fantazie. II. kapitola: Ztroskotání na Sahaře, setkání s princem. Malý princ chtěl nakreslit beránka (ale pořád se mu nelíbil), a tak mu nakreslil beránka v krabici (díky své dětské fantazii si mohl představit takového beránka, jakého chtěl). Dále malý princ vypráví o své planetce, sopkách, růžích a baobabech... S kým se malý princ na svých cestách setkal: X. kapitola: Na této planetě se setkal s králem oblečeným v purpuru a hermelínu. Král sice neměl komu nakazovat, ale nedával nesmyslné rozkazy, které nemohly být splněny. A když malý princ opouštěl jeho planetu, jmenoval ho král svým velvyslancem. XI. kapitola: Na této planetě bydlel domýšlivec, který slyšel pouze chválu (chtěl slyšet pouze chválu). XII. kapitola: Na této planetě bydlel pijan. Byla to krátká návštěva, která prince velmi rozesmutnila. Byl to totiž pijan, který pil, aby zapomněl, že se stydí, že pije. XII

Témata, do kterých materiál patří