Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
17.Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou - Arnošt Lustig

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (27,3 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou - Arnošt Lustig Charakteristika uměleckého textu Literárněhistorický kontext Literární / obecně kulturní kontext Zařazení autora do uměleckého směru Česká próza 2. pol. 20. Století,Válečná próza - židovská tématika - 60. - 70. léta 20. stol. I. Válečná tématika vlna próz s válečnou tématikouvlna próz s válečnou tématikou II. Historická próza v 50. – 60. letech III. Literatura socialistického realismu I. Válečná tématika 1. vlna válečné literatury Jan Drda, Julius Fučík, Edvard Valenta, Jiří Weil, Adolf Branald, Marie Pujmanová - vznik během nebo těsně po 2. SV - jako první reakce poezie na válku - heroizace válečných hrdinů - autentické svědectví(gestapo, koncentrační tábor) - většina autorů smutný, krátký život Světová literatura po 2. SV Společensko-historický kontext: - rozdělení Evropy na 2 bloky – SSSR x ZÁPAD - protichůdné ideologie - Studená válka - konkurence – technologie(vesmír),zbraně(atomovky) - osobnosti: Stalin(po roce 1953 Chruščov), Churchil, Eisenhower - Válka v Koreji, Vietnamu, Laosu, Kuba(Fidel Castro) - ztráta víry - skepse z toho, co bude - rozdíly společenských vrstev - rozvoj techniky, vědy Rysy: - beatníci - experimenty – forma, nový román - mýty(magický realismus) - krize v mezilidských vztazích(existencionalismus) Zobrazení války: ZÁPAD –realisticky, naturalisticky - popis bitev, autobiografie, ironie - Joseph Heller – Hlava XXII.; Norman Mailer – Nazí mrtví VÝCHOD - poetická oslava hrdinů(statečnost) - idealizace - funkce výchovná, propagační, ideologická - Boris Polevoj – Příběh opravdového člověka HOLOCAUST - Anna Franková - William Styron – Sophiina volba NEOREALISMUS - prostředí Itálie, vesnice - Alberto Moravia – Římanka, Horalka 2. vlna válečné literatury Arnošt Lustig, Ladislav Fuks, Bohumil Hrabal, Jan Otčenášek, Norbert Frýd Rozdíly oproti první: - povídky/romány psané s odstupem času(60. léta) - málo emotivní - jedna hlavní postava -psychologie postavy II. Historická próza v 50. – 60. letech Vladimír Neff, Václav Kaplický - obraz historie v literatuře v 50. – 60. letech - rozsáhlé románové cykly - důvod psaní historických románů: klíč k pochopení současnosti, paralela k současnosti, svoboda vyjadřování III. Literatura socialistického realismu Marie Majerová, Marie Pujmanová, Václav Řezáč – romány se odehrávají v proletářském prostředí – hrdina – proletář – boj proti kapitalismu Kontext autorovy tvorby Autor: Arnošt Lustig (1926–2011) - prozaik, publicista, scénárista - 2. vlna - byl poslán do koncentračního tábora Terezín, později do Osvětimi a Buchenwaldu -uprchl z transportu smrti, kvůli holocaustu přišel téměř o celou rodinu - zpravodajLidových novin v izraelsko-arabské válce - 1968 - emigrace(Jugoslávie – Izrael –USA) - po listopadu 1989 se vrátil do vlasti, na čas byl šéfredaktorem českého vydání časopisu Playboy -zemřel v Praze (2011) na rakovinu BEAT GENERATION - lit. hnutí mladých básníků v 50.-60. letech v USA - bez programu, manifestu - sdružují je životní osudy - beat: zbitý společností x blažený alkohol, drogy -chaotický nihilismus - nestavěli proti světu vlastní ideový program, pouze ho odmítali - Allan Ginsberg – Kvílení; Jack Keruac – Na cestě; Lawrence Rerlinghetti, Charles Bukowski, William Boroughs – Nahý oběd ROZHNĚVANÍ MLADÍ MUŽI - Anglie, proti anglickému pořádku, konvencím - hlavní hrdina: absolvent univerzity, který nakonec splyne se společností díky sňatku - Kingsley Amis, John Braine, John Osborne POSTMODERNA - proti moderním směrům - klasické romány, mnohovrstevnatost - Umberto Eco – Jméno růže; Vladimir Nabokov MAGICKÝ REALISMUS - prolínání prvků reality a magie - Michail Bulgakov, George Orwell Rysy děl: - hlavní hrdinka: žena(Lustig si myslí, že ženy jsou psychicky odolnější než muži) - židovská tématika, osobní zpověď - větší důraz na napětí než na dějovou linku(jak se člověk chová v mezních situacích) - svá díla stále přepisoval(věčně nespokojený autor) - všechny události představujevěcně, tak jako by byly každodenní - příběhy jsou buďpovídky, nebonovely Díla: 50. léta Démanty noci -sbírka povídek a novel, o dětech vystavených válce, zfilmováno v r. 1964 Noc a naděje -7 povídek z prostředí terezínského ghetta 60. léta Dita Saxová(román) - příběh dívky, která jako jediná z rodiny přežila pobyt v koncentračním táboře Exil Miláček(román) - příběh z izraelsko-arabské války z pohledu novináře Nemilovaná, Collete Autorovi soudobí autoři: Ladislav Fuks (1923 - 1994) Ota Pavel (1930–1973) - prozaik, autor románů, novel a povídek - díla ovlivněna vztahem k autoritativnímu otci - nebyl Žid - homosexuál(byl také ohrožen na životě jako Židé) - vzdělaný, podivín - z bytu si udělal panoptikum – kosti, zvířecí kostry, …. - fascinace smrtí - prozaik a novinář - reportáže ze sportovního prostředí - autobiografické povídky - mládí prožil v Buštěhradu, kam se rodina z existenčních a rasových důvodů přestěhovala Pan Theodor Mundstock Spalovač mrtvol Mí černovlasí bratři Návrat z žitného pole Vévodkyně a kuchařka Smrt morčete Díla: Jak jsem potkal ryby - vydáno posmrtně - většina děje se týká rybaření - vypovídá o autorově vztahu k rybám, řekám a přírodě Smrt krásných srnců - zachycuje soubor příběhů z autorova rodinného prostředí Bohumil Hrabal (1914 – 1997) Jan Otčenášek (1924 – 1979) - narozen v Brně - dětství strávil v Nymburku - vystudoval práva - velmi vzdělaný - samostudium - profese: výpravčí, dělník, kulisák - samizdatové/exilové vydávání - autobiografie - Nymburk, vlakové dráhy - proud vědomí(bez čárek, věta přes dvě stránky) - do literatury vstoupil až v 60. letech(uvolnění režimu, cenzury) - prozaik, scénárista Díla: 60. léta Perlička na dně– ukazuje dobré jádro lidí, které není na první pohled zřetelné Pábitelé–lit. typ: strýc Pepin – veselý člověk, užívá si života Ostře sledované vlaky 70. léta(cenzura kvůli normalizaci, samizdat, zákaz 1970-73) Postřižiny, Obsluhoval jsem anglického krále Díla: 2. vlna –Romeo, Julie a tma– odkaz na Shakespeara Sociální realismus- Občan Brych Analýza uměleck

Témata, do kterých materiál patří