Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Maryša

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,48 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

MARYŠA Literární druh a žánr Druh:drama Žánr:tragédie (realistická, sociální,…) Téma a motiv Téma:Tragédie Maryši, ženy, která je donucena vdát se kvůli penězům Motivy: Dohodnutýsňatek Neštěstí abezmoc ženy v manželství Poměry navesnici konce 19. století – síla náboženství a společenskýchkonvencí Peníze Nešťastná láska (Maryša a Francek) Tehdejší síla manželského svazku (spíše negativní) Zmaření života sňatkem Zasazení výňatku do kontextu Časoprostor Čas Začíná v neděli po mši První dvějednání v roce 1886 Další tři o dva roky později Každé z jednání se odehrává v poměrněkrátkém časovém úseku, celkem v úseku dvou let Prostor Moravská selská vesnička Kompoziční výstavba Kompozice je chronologická Rozděleno dopěti jednání, kter á sledují: Kompoziční výstavbuklasického dramatu: Expozice Maryša miluje Francka, její rodiče se ale rozhodli ji provdat za Vávru. Maryša vzdoruje Kolize Okolí nutí Maryšu do sňatku. Ta vzdoruje, ale nakonec podléhá, obleče se na svatbu a Vávru si bere. Krize O dva roky později, než první jednání Francek se vrátil z vojny, Maryšu pořád miluje, ta je už ale vdaná za Vávru. Francek s Vávrou se porvou a pohádají Peripetie Lízalovi došlo, že se Maryša hrozně trápí a chce ji přesvědčit, ať se vrátí. Ta ale odmítá. Francek ji navštěvuje doma, Vávra se to dozví a rozzloben střílí po Franckovi Maryšino dilema: odejde s Franckem do Brna? Katastrofa Maryša otráví Vávru. Ten jí těsně před smrtí slibuje, že se polepší a napraví. Tomu již ale Maryša nevěří. Nakonec se ke svému činu doznává. Vypravěč/lyrický subjekt Vypravěči jsou samotné postavy, napomáhají také scénické poznámky Vyprávěcí způsoby Převážně pomocípřímé řeči – promluvy postav, občas inepřímá, či nevlastní přímá Typy promluv Dialogy Monology – delšímyšlenkové úseky (Lízal, Vávra, Maryša) Veršová výstavba Dílo není veršované Postavy Obecně můžeme o postavách říci, že jsourealistické. Žádná z nichnení „jen černá nebo bílá“. U většiny pozorujeme jak kladné, tak i záporné povahové rysy. Některé také v průběhu dílaprojdou jistou proměnou – v podobě pochopení, či nápravy Maryša Citlivá mladá žena – cca 20 let z vesnice Inteligentní –dle mluvy, z lepších poměrů Miluje Francka, musí se však vdát za Vávru Prodána svými sobeckými rodiči Trvá na společenských konvencích, či spíš je jimi svázána „neščastná su, ale špatná nebudu“ – odkaz nabohem posvěcený svazek, odmítá utéct s Franckem,rozvod nepřichází v úvahu Rozvod a společenské pošpinění vnímá jako horší, než vraždu manžela Nevěří Vávrové nápravě, kterou jí slibuje (střílel po Franckovi Vávra 40+sedlák a vdovec Choval sesurově ke své zemřelé ženě S tou měl3 děti „Koupil“ si sňatek s Maryšou – spíš kvůli penězům, než kvůli ní Prodělá na konci děje změnu – snaží se s Maryšou vyjít, slibuje jí nápravu, už je ale stejně pozdě a navíc mu nevěří Francek Syn chudé venkovanky –kvůli svému původusi Maryšu nemůže vzít Miluje Maryšu i po návratu z vojny Velmi odhodlaný, ažtvrdohlavý Právě svojí tvrdohlavostí Maryše také uškodí Chce s ní utéct do Brna Lízal Otec Maryši Na začátku ji prodá, nemilostně Majetnický, chamtivý sedlák Také se v průběhu dílazmění – začne činu litovat poté, co jej Vávra zažaluje za neplacení věna, chce Maryšu zpět, možná zpytuje svědomí Lízalka Maryšina matka Tvrdohlavá, krutá, sobecká Citově ještě tvrdší, než Lízal Necítíme ji jako hodnou maminku, ale jakonegativní postavu Rozára Babička Maryši Hodnější, než matka Horalka Hospodský Jazykové prostředky (a funkce ve výňatku) Jazyk použitý v knize odpovídá prostoru děje =hanácký, slovácký a brněnský dialekt Používáníscénických poznámek, které děj dokreslují Každá z postavpromlouvá trochu jinak – z toho cítíme jejichpostavení Tropy a figury (a funkce ve výňatku) Kontext autorovy tvorby S námětem „Maryši“ přišel starší z bratrů Mrštíkových –Alois a zamýšlel jej zpracovat jako vesnický román. Vilém jej ale přemluvil, aby dílo zpracovali v divadelní hru. Nakonechlavní podíl na tvorbě díla měl mladší bratr– Vilém. Vilém Mrštík Mladší (o dva roky) Studiumna Jarošce a pak v Praze Nedokončil práva Se svou manželkou Boženou napsal hru Anežka Překladatel, kritik PropagátorDostojevského, Gogola, Tolstého Zasebevraždil se (následek stihomamu) Díla: Santa Lucia Pohádka Máje Maryša (drama) Bavlnkovy ženy a jiné povídky (s bratrem) Moje sny Paní Urbanová (drama) Anežka (drama)AloisMrštík Starší Učitelem z povolání Publikace v časopise Vesna a v Národních novinách, Světozoru, Máji,… Díla: Dobré duše (sbírka povídek) Maryša (drama) (s bratrem) Bavlnkovy ženy a jiné povídky (s bratrem) Rok na vsi Povídky a obrázky Nit stříbrná Literární/obecně kulturní kontextKritický realismus Střed pozornosti = člověk v konkrétní jeho podobě a se souvislostmi, obyčejný, často z nejnižších vrstev společnosti Zesílenákritika nedostatků člověka Lidovost, historická věrnost, pravdivý obraz světa Autoři čeští: AloisJirásek (Staré pověsti české, F. L. Věk) GabrielPreissová– drama (Gazdina roba, Její pastorkyňa) Karel VáclavRais (Zapadlí vlastenci) Antal Stašek (Brouznivci našich hor) TerézaNováková (Jan Jílek) LadislavStroupežnický– drama (Naši furianti) Autoři světoví: Sendhal (Červený a černý) Honoré deBalzacromantismus a realismus(Lidská komedie) N. V.Gogolromantismus a realismus (Revizor) Tolstoj (Vojna a mír) Charles Dickens (David Copperfield) Dostojevskij (Zločin a trest) Dílo bylo poprvé uvedeno devátého května 1894 v Národním divadle v Praze. V Brně mělo premiéru 27. října téhož roku. Maryša je výsledkem sporu o charakter Národního divadla mezi skupinou realistů a romantistů. Jedná se o jedno z klíčových her na české dramatické scéně. Bratři Mrštíkové tímto dílem otevřelidříve zapovězené téma – poměry na českém venkově v jejich době. A myslím, že to provedli velmi dobře. Co se týče čtení díla samotného, větší překážkou při čtení pro mě ze začátku byla scénářová forma, nikoliv nářečí. Přeci jen jsem z oblasti, odkud dílo pochází a jeho jazyk mi není tak vzdálený. Co mi vzdálenější je, je Maryšino chování. Pro člověka z dnešní doby, konkrétně

Témata, do kterých materiál patří