Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Maryša

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,37 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Název knížky:Maryša Žánr: divadelní hra, román, sociální drama Autor:Alois a Vilém Mrštíkové Alois Mrštík (1861-1925) - publicista, prozaik a dramatik, autor žánrových obrázků a rozsáhlé kroniky, realisticky zaznamenávající sociální a etické konflikty a lidové tradice moravského venkova, byl o 2 roky starší, působil jako učitel, žil v Divákách a Brně, zemřel v Brně, oba jsou pochováni v Divákách Vilém Mrštík (1863-1912) - mladší z bratrů se narodil v Divákách (vesnice nedaleko Brna), prosadil se jako spisovatel, dramatik, literární kritik, prozaik, autor impresionisticky laděných románů, lyrických obrázků z přírody a realistických povídek, spolutvůrce českého realistického dramatu, publicista, esejista, jeden z představitelů kritické generace 90. let, jenž prosazoval ruské realisty (zvláště Dostojevského a Tolstého) a dílo Emila Zoly, překladatel hlavně z ruštiny. Další jeho aktivitou byla obrana pražských historických památek před bezohledným bouráním. Přispíval do mnoha časopisů (Rozhledy, Světozor (zde 1892 Pohádka máje), Ruch, Lumír, Národní listy, Česká revue) spáchal sebevraždu v rodinném domě (ve sklepě se podřezal) Současníci: Karel Václav Rais (Horské kořeny, Výminkáři), Tereza Nováková (Maloměstský román, Jan Jílek), Josef Holeček (Naši), Jan Herben (Moravské obrazy) Další díla: Alois Mrštík - Rok na vsi (1904 – moravská románová kronika); Vilém Mrštík - Paní Urbanová, Santa Lucia (1893 - román), Pohádka máje (1897 – román, idylický příběh lásky a pokušení dvou mladých lidí v lůně jarní přírody) Místo a doba děje:Malá moravská vesnice z okolí Brna, rok 1886 Téma:Vrcholné dílo české realistické dramatiky. Sociální drama ze soudobého vesnického života. Střet milostného citu, peněz a předsudků v tragickém osudu dívky ze slovácké vesnice, donucené rodiči ke sňatku s mužem, kterého nemiluje. Obsah: I. jednání: EXPOZICE – Lízal se domlouvá se sedlákem Vávrou, že se za něho Maryša provdá. Je zřejmé, že se bude jednat o sňatek bez lásky, jehož jediným důvodem jsou peníze. Z vesnice odjíždějí vojáci, mezi kterými se nachází Francek, kterého Maryša miluje. Dvojice se spolu rozloučí a slíbí si písemný kontakt. II. jednání: KOLIZE – Maryša bojuje proti tomu, aby byla provdána za Vávru, ale u nikoho nenachází podporu. Její matka Lízalka se spíše těší, až odejde z domu a ani v Lízalovi nepřeváží cit touhu po majetku. Když dívka vidí, že je odpor marný, vzdorovitě souhlasí. III. jednání: KRIZE – Francek se vrátí z vojny a zjistí, že Maryša, o kterou stále stojí, je v manželství nešťastná. Hádá se v hospodě s Lízalem a Vávrou a obhajuje svou sociální vrstvu - uznává, že nemá mnoho majetku, ale zato je schopen dobra a citu. Vávra žaluje Lízala, protože mu nezaplatil to, co slíbil. IV. jednání: PERIPETIE – Lízal nabízí Maryše, aby se vrátila domů, ale dcera ho odmítá. Přijde za ní Francek a přemlouvá ji, aby s ním odešla do Brna. Maryša ho miluje, ale kvůli morálním a náboženským zásadám nemůže opustit svého muže. Vávra se ho pokusí zastřelit. V. jednání (závěrečné): KATASTROFA – Maryša již nemůže vydržet Vávrovo chování a bojí se, že zastřelí Francka. Proto ho otráví (dá mu do kávy jed - koupila ho u žida) a vzápětí se k tomu přizná. Tato silná tragédie chce odsoudit jak peníze, majetek a předsudky (bohatý x chudý), ničí charaktery lidí. Hlavní postavy: Postavy z dramatu jsou z různých sociálních vrstev. Předsudky a bezcitná moc peněz jsou personifikovány především v jednání Maryšiných rodičů. Jednotlivé postavy nejsou vykresleny schematicky a černobíle. Lízal, stejně jako Vávra, nejsou jen záporné postavy, lze u nich najít také kladné rysy, když si uvědomí své chyby. Stejně tak Francek je sice odvážný a věrný, zároveň ale jeho paličatost jen zhoršuje Maryšino postavení. Lízal – otec Maryši, asi šedesátiletý sedlák, budí dojem zchytralého a lakomého člověka Vávra – Maryšin manžel, statný čtyřicetiletý mlynář, má vysoké sebevědomí a nechvalnou pověst, je to vdovec a má děti Maryša - Lízalova dcera, mladá a tvrdohlavá žena Lízalka - Maryšina matka, je umíněná a tvrdá Francek - statný rekrut, který miluje Maryšu Kompozice:Chronologická kompozice, er-forma. Hra je psána formou antické tragédie (5 částí – dějství, jednání):expozice (úvod) – seznámení s postavami a místem děje,kolize (zápletka) – rozvíjení děje,krize (vyvrcholení) – vyvrcholení zápletky,peripetie (obrat) – obrat ve vývoji děje,katastrofa (závěr) – ukončení děje. o 1. Expozice – láska Maryši a Francka o 2. Kolize – odchod Francka na vojnu o 3. Krize – svatba a život Maryši s Vávrou o 4. Peripetie – návrat Francka a slib odchodu o 5. Katastrofa – otrávení Vávry Jazykové prostředky: •synonyma, antonyma, homonyma, archaismy, historismy •řeč přímá, nepřímá •spisovná slova, hovorová slova, slovní spojení, slova neutrální, slova citově zabarvená •věty jednoduché i souvětí •metafora (hromech líháme, na hromech vstáváme), personifikace (Co si tvý srdce jenom žádá) • u postav – dialogy, monology • realistický popis prostředí moravské vesnice a venkovského života – do děje začleněny lidové písně s živou muzi

Témata, do kterých materiál patří