Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Mezopotámie - Epos o Gilgamešovi

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22,25 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Lišková Petra, 3B Mezopotámie „kolébka lidské civilizace“doba cca3 000 – 300 př. n. l. (zač. helenismu)nacházel se mezi řekamiEufrat a Tigrid (území dnešního Iráku)zde žili kdysi Babyloňané, Asyřané a ještě před nimi Sumerové Epos o Gilgamešovi Zamarovský, Vojtěch, Gilgameš (EdiceObnovené obrazy), Albatros, Praha, 1976 O knize: neznáme přesnou dobu vznikuodhadovaná doba vzniku:12. století př. n. l.první zmínka: 12 hliněných tabulek – asi polovina 7. stol. př. n. l.asyrské tabulky, které nás s eposem seznámili: Ninive – Aššurbanipalova knihovnanemáme jen v úplném a souvislém zpracovánípůvodně měl epos asi3600 – 3800 veršů – dodnes objeveno jen něco přes 2 000originál: básnické dílo, nikoli prozaický text! Postavy: Enkidu –Gilgamešův druh původně stvořen bohyní Aruru, stvořitelkou lidí,z hlíny, jako Gilgamešův protivník, na Anovu (bůh, pán uruckého města) žádostžil nastepi Gilgameš –5. král města Uruku, v jižní Mezopotámii (mohutná hradba kolem Uruku) ze dvou třetin bůh – matka, bohyně Ninsun;z jedné třetiny člověk – otec Lugalbandpodle sumerské „Listiny králů“ vládl 126 let Chumbaba –mýtický obr, ztělesnění všeho zla žilv cedrovém lese(asi dnešní Libanon)zabit Enkiduem a Gilgamešem (Enkidu mu sekerou uťal hlavu, za urážku)babylónská forma jména: Chuvava Siduri – babylónská a asyrská nižší bohyně krčmářka(šenkýřka) bohů na konci světa Uršanabi –Utanapištimův převozník přes moře smrti (kamenný had, hole, kamenné sošky) Utanapištim – syn šuruppackého krále Ubaratutua hrdina babylónsko-asyrské potopy světa– král bohů Anu, bůh země Enlil, bůh války Ninurta, bůh podsvětí Ennugi – Utanapištima „varoval“ bůh moudrosti Eav překladu: „(Ten, kdo) našel život“ Obsah: Gilgamešovi, nejmoudřejšímu, nejsilnějšímu a největšímu ze všech lidí jeho božské přednosti nestačili, chtěl se stát totižnesmrtelným. Rozhodl tedy, že nechá vystavětnejvětší hradbu kolem Uruku, jakou kdy kdo spatřil, tím si zajistí svou nesmrtelnost. Svému lidu vládl krutou rukou, nutil je velice tvrdě pracovat. Lidé proto začaliprosit bohy o pomoc. Bůh Anu, pán uruckého města, se nad svým lidem, jehož miloval, slitoval a poručilbohyni Aruru, aby stvořila Gilgamešovi protivníka stejně silného, jako je on sám. Odřizla tedykousek hlíny a stvořilaEnkidua, kterého shodila do světa lidí, nastepi. Zde Enkidu vyrůstal s divokou zvěří, zatímco Gilgameš dále utlačoval své poddané. Jako první z lidí spatřil Enkidua lovec. Ten se jej zalekl a spěchal to oznámit Gilgamešovi. Gilgameš mu řekl, ať jde do chrámu bohyně lásky Ištar, položí tam dar a vybere některou z chrámových služebnic a odvede ji k napajedlu, kde prvně spatřil Enkidua. Enkidu se střetl seslužebnicí, ta jej pozvala, aby si k ní přisedl. 6 dní a 7 nocí jí stačilo, aby z divochaudělala člověka. Chtěl se utkat s Gilgamešem, aby mu překazil jeho krutovládu. Gilgameš měl té nocidivný sen; Z Anova nebe spadla do Uruku hvězda. Při souboji bylo patrné, že mají Enkidu s Gilgamešem stejnou sílu. Pochválili si ji navzájem, objali se a jakobratři odešli do paláce. Gilgameš, šťasten, že má druha a bratra zároveň rozhodl se, že společně přemůžou a zabijíChumbabu, jenž je příčinou všeho zla a který žije v cedrovém lese, kam se nikdo neodváží. Vzali se tedy za ruce a ke kovářům vyrazili, aby jimbrnění a zbraně připravili.Chráněni bohem slunce Šamašem vyrazili na cestu. Když dorazili do cedrového lesa, nikde Chumbabu neviděli, začali tedy sekat cedry. V tom Chumbaba zařval a rozběhl se proti nim, byl však probuzen ze spánku a neměl na sobě svých7 košil, které neprosekne žádná zbraň, ale pouzejednu. Přemohliho a Chumbaba prosil o slitování, Enkidu byl proti, Chumbaba jej urazil a pokusil zahubit, Gilgameš se jal druha bránit, Enkidu také vytasil meč a třemi ranami jejusmrtili. Enkidu ve vzteku z urážky Chumbabovisekerou usekl hlavu. Bohyně lásky Ištar sestoupila z nebes, aby se poklonila Gilgamešovi anabídla se mu za manželku. Ten ji všakodmítl, jelikož věděl, jak je její láska prchlivá. Uražena odešla zpět na nebesa a rozhodla se, že se Gilgamešovi musípomstít. Šla tedy za svou božskoumatkou Antua božskýmotcem Anema prosila, aby Gilgameše za uřázku potrestal, ten zprvu nechtěl, avšak na úkor výhružek své dcery svolil a půjčil jinebeského býka, jenž vše ničí. I toho ale Enkidu s Gilgamešempřemohli. Bohyně Ištar zuřila a vyhrožovala Gilgamešovi, v tom se mu vrhl Enkidu na pomoc, křikl na ni, vytrhl z mrtvého nebeského býkastehno a hodil jej Ištar do tváře. Bohové, na popud Ištar, rozhodli se učinit nad Enkiduem rozsudek – konečný rozsudek. Sdělili jej Gilgamešovi vesnu. Enkidu onemocněl a dvanáctého dnezemřel. Gilgameš velice truchlil… Poté, co Enkidua pohřbili, rozhodl se Gilgameš dostat svého druha zpátky ze spárůboha podsvětí Nergala. Vzal tedy Ištařiny dary, které dostal při nástupu na trůn – obruč a hůl z posvátného dubu, který srazila bouře do vod Eufratu. Usedl u brány do Nergalova podsvětního domu a volal Enkidua. Brána se otevřela a spadli mu do ní obruč s hůlkou. Objevil se Enkidu, že mu je zpátky přinese, avšak se za ním brána zavřela. Šel prosit bohy o pomoc, aby s Enkiduem alespoň ještě jednou pomohl, až bůh modrosti Ea se nad ním slitoval, promluvil s Nergalem a ten otevřel bránu avypustil na okamžik Enkidua. Enkidu řekl, jak to v podsvětí vypadá, Gilgameš se zhrozil a Enkidua si opět vzal bůh Nergal. Uruk mezitím navštívil bůh moru Erra. Gilgameš se rozhodl, že najde věčný život, že najde Utanapištima. Po dlouhém hledání došel kdvojklanné hoře Mašu, za kterou začínal svět bohů. Průhod mezi ní střežilmuž – škorpion a žena – škorpion. Strážci jej pustili a on se vydal na strtastiplnou cestu, jenž by ždáný smrtelník nepřežil. Došel dozahrady bohů – stromy z drahokamů, chodníky pokryté perlami apod. – Gilgameš však pokračoval dál. Došel na samý konec země, za nímž se lesklo nehybnémrtvé moře, kde měla důmkrčmářka Siduri, která podávala nápoje bohům. Poradila mu, aťnajde Utanapištimova převozníka Uršanabiho, který měl člun přes moře s proudem vod smrti. Dlouho jej nemohl nalézt. Najednou vša

Témata, do kterých materiál patří