Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Moderní básnické směry na přelomu 19. a 20. století

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (87,26 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Moderní básnické směry na přelomu 19. a 20. století - fin de siécle (tak je označována tato doba) = soumrak století - revoluční názory - moderní civilizace zrychluje životní tempo - rysy: únava, pesimizmus, smutek - spousta umělců utíká do minulých kultur - zdůrazňovali význam tajemství a intuice jako náhradu za neuspokojivé rozumové poznání - symbolismus, impresionismus, expresionismus, dekadence Arthur Schopenhauer (1788-1860) - napsal hodně filozofických spisů -> Svět jako vůle a představa Fridrich Nietzsche (1844-1900) - německý filozof - snažil se přehodnotit všechny hodnoty - vyzdvihl instinkt -> Soumrak Bohů - zastánce Nihilizmus (= nic) - myšlenkový směr který říká že nic na světě nemá absolutní hodnotu nebo platnost -> Tak pravil Zarathoustra Henri Bergson (1859-1941) - postavil se proti pozitivismu - rozum znehodnocuje poznání světa - skutečnost lépe poznáváme intuicí Théophile Gautier (1811-1872) - l‘art pour l’art (umění pro umění) - odmítl jakoukoli politickou, filozofickou a nebo mravní angažovanost literatury - parnasisté usilovali o formální vybroušení poezie Symbolismus - ve Francii v 19. století - básnické a umělecké hnutí - reakce na popisnost naturalismu - symbol se měl stát prostředníkem mezi skutečným světem a světem duše - měl v náznaku odkrývat tajemství ukryté v nitru a vsugerovat je vnímateli - rozvinul básnickou obraznost a kladl důraz na hudebnost poezie - osobní prožití není možno rozumově vyjádřit, ale zle je pouze vyvolat prostřednictvím symbolů - umělecké dílo má vyslovovat věčné a tajemné problémy vnitřního života - předchůdci: Edgar Alan Poe Charles Baidelaire (1821-1867) - jeden z nejznámějších básníků světa - nebyl přijímán ani pochopen - nejvýznamnější dílo - Květy zla - má 6 dílů - 1. díl - Spleen a ideál - 2. díl - Pařížské obrazy - 3. díl - Víno - 4. díl - Květy zla - 5. díl - Revolta - 6. díl - Smrt Prokletí Básníci - nevytvořili žádné hnutí - ovlivnili - protestovali proti společnosti - žili bohémský život - cestování Dekadenti Joris Karl Huyamans (1848-1907) - vstoupil nejdříve naturalistickými romány Alfred Jarry (1873-1907) - vynálezce patafyziky = měl to být podle něj, vědní obor, který se pídí po rozboru dekonstrukce reality a její znovu spojení v absurdity - Ubu králem - film který měl skandální premiéru Oscar Wilde (1854-1900) - umělecky nejvýraznější osobnost - Anglický spisovatel a dramatik Irského původu -

Témata, do kterých materiál patří