Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Moliér - Lakomec

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (105,3 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

☞ Vybrané a zakoupené materiály není povoleno dále šířit prostřednictvím sítě Internet ☜ MOLIERE - LAKOMEC LITERÁRNÍ TEORIE Literární druh a žánr: divadelní hra (drama); klasická komedie Literární směr: vydáno r. 1668 – vrcholné období autorovy tvorby; klasicismus Slovní zásoba: převažuje spisovný jazyk; jasné a stručné věty; převažuje použití jednoduchých souvětí; občas proloženo hovorovými výrazy; zdrobněliny Stylistická charakteristika textu: detailní (dějová) charakteristika postav; komediální a důvtipné zápletky; úsměvná nedorozumění Text: komediální a hovorové prvky; text je velice jednoduchý a srozumitelný; v určitých momentech velice emotivní jazyk hlavní postavy Harpagona Postavy: HARPAGON (latinsky harpago =loupit): 60-ti letý vdovec; lichvář; necitelný lakomec, ochotný pro peníze udělat cokoli, ztráta peněz je pro něj tragédií a znamená pro něj ztrátu smyslu života; je zde vyobrazen jako tragikomická postava; KLEANTES: Harpagonův syn; je jeho pravým opakem; miluje chudou Marianu; MARIANA: krásná, ale chudá dívka; má starost o nemocnou matku; doopravdy (ne kvůli penězům) miluje Kleanta; ČIPERA: věrný Kleantův sluha; ukradne Harpagonovi truhlu s penězi v dobrém úmyslu; ELIŠKA: dcera Harpagona; miluje Valéra; VALÉR: sluha Harpagona; miluje Elišku; ANSELM: bohatý šlechtic; má si vzít Elišku proti její vůli; je otcem Valéra a Mariany; FROSINA: dohazovačka Děj: Harpagon omezuje své děti, manipuluje s jejich životy pro svůj osobní zisk; jeho syn Kleantes si dokonce musí půjčovat, protože žádné peníze nedostává; Kleantes se zamiluje do chudé Mariany → chce požádat otce o svolení ke svatbě → Harpagon ji chce pro sebe a syna plánuje oženit s bohatou vdovou; dceru Elišku chce navíc provdat za starého šlechtice Anselma (Eliška ale miluje Valéra → Kleantův sluha Čipera objeví ukrytou Harpagonovu truhlu s penězi → Harpagon ji nemůže najít → šílenství, zběsilé pátrání a podezírání všech ostatních → výměnou za peníze se nakonec vzdává Mariany → Valér prozrazuje šlechtický původ sebe a Mariany (jejich otcem je Anselm) → Harpagon ví, že ho to nic nebude stát a že ani své dceři nebude muset dávat žádné věno, takže proti oběma svatbám nic nenamítá → svatba Kleanta s Marianou a Valéra s Eliškou Kompozice: hra je rozdělena na 5 dějství; děj je časově navazující (chronologický postup vyprávění) Prostor: Paříž (převážně Harpagonův dům) Čas: děj se odehrává během jediného dne v roce 1670 Inscenace: Lakomec se dodnes objevuje jak v divadelním, tak v televizním provedení po celém světě Význam sdělení (hlavní myšlenky díla): peníze deformují charakter, ničí rodinné vztahy a citové vazby; zesměšnění maloměšťáctví – zobrazení zvráceného chování šlechty a měšťanů LITERÁRNÍ HISTORIE - společensko-historické pozadí vzniku Politická situace (mocenské konflikty, aj.): války mezi evropskými křesťany a Osmanskou říší (17.stol.); probíhá Třicetiletá válka – nábožensko-politický konflikt evropských velmocí (1618-1648); ve Francii vládne Ludvík XIV. (1643-1715); podepsán Vestfálský mír – konec Třicetileté války (1648); popraven anglický král Karel I. - z Anglie se stává republika pod vedením Olivera Cromwel a (1649) Základní principy fungování společnosti v dané době: Konec feudalistické společnosti, charakteristické tvrdou prací nevolníků (většinou 1492-1789) Kontext dalších druhů umění: Rozvoj barokního umění (17.století – 1600-1750); MALBA: Rembrandt van Rijn (1606-1669) – nizozemský malíř Kontext literárního vývoje: Jean de la Fontaine (1621-1695) – franc. bajkař a básník; probíhá období klasicismu AUTOR Život autora: Moliere (1622-1673) – vl.jménem Jean-Baptiste Poquelin; francouzský spisovatel období klasicismu, herec a jeden z nejslavnějších dramatiků všech dob; je považován za zakladatele moderní francouzské komedie; narodil se jako syn měšťana → brzy se stal (proti vůli rodiny) komediantem a hercem → založil vlastní divadelní společnost (uváděla hlavně satirické komedie a frašky) + spolupráce s hudebním skladatelem Jeanem-Baptistem Lul ym → odvážná kritika a zesměšňování společenských poměrů (např. pokrytectví a snobská morálka šlechty a církve) → časté spory s královským dvorem → r. 1673 zemřel přímo na jevišti při 4. repríze své hry Zdravý nemocný (mezi diváky byl tehdy i franc. král Ludvík XIV.); Moliere se proslavil zejména mezi chudinou Vlivy na dané dílo: měšťanská rodina – znalost prostředí a odpor k tomuto stylu života; Titus Plautus – Komedie o hrnci Vlivy na jeho tvorbu: Italská commedia del ´arte; měšťanský původ (znalost prostředí) Další autorova tvorba: jeho prvotiny nebyly příliš úspěšné; psal především dramata (frašky, komedie, veselohry, satiry, parodie, atd.) na téma šlechtického života - celkem jich napsal 33; např. Tartuffe (1664, 2x zakázána); Don Juan aneb Kamenná hostina (1665); Misantrop (1666); Chudák manžel (1668); Zdravý nemocný (1673) Inspirace daným literárním dílem (film, dramatizace, aj.): DIVADLO: dílo je dodnes divadelně inscenováno po celém světě; FILM: Lakomec (fr.komedie zasazená do moderní doby; 1980) - hraje: Louis de Funes; Lakomec (it./fr./šp.komedie; 1990) - hrají: Laura Antonel i, Christopher Lee, aj.; Lakomec (česká TV inscenace; 2002) – hrají: Viktor Preiss, Jiřina Bohdalová, aj.; PŘEKLADY DO ČJ: Erich Adolf Saudek, Jaroslav Vrchlický, aj. Jak dílo inspirovalo další vývoj literatury: dílo pravděpodobně inspirovalo mnohé moderní dramatiky LITERÁRNÍ KRITIKA Dobové vnímání díla a jeho proměny: autor tímto dílem navázal na předchozí úspěchy (Tartuffe, apod.) a ještě jím zvýšil svou popularitu; dílo bylo populární zejména u chudinských vrstev, některá Molierova představení však navštěvoval i tehdejší francouzský král Ludvík XIV. Dobová kritika díla a její proměny: na odbornou kritiku (ze zámožnějších řad obyvatelstva) působilo dílo poměrně provokativně Aktuálnost tématu a zpracování díla: téma vlivu peněz na chování a vztahy člověka je zcela nadčasové a i dnes aktuální SROVNÁNÍ Srovnání s vybraným literárním dílem: Titus Plautus – Komedie o hrnci (podobné téma); ostatn

Témata, do kterých materiál patří