Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Škvorecký Josef_Tankový prapor_poválečná proza

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (29,43 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Škvorecký Josef – Tankový prapor +Atmosféra doby 50. let 20.st. + 3 směry literatury (oficiální, samizdatová, exilová)v 70.letech. + Další tvorba Škvoreckého 50. - 70. léta 20.st. + Jiní autoři 50 - 70. let – připomenout díla. + Román, povídka, samizdat. (27. září1924Náchod –3. ledna2012Toronto) byl česko-kanadskýspisovatel-prozaik,esejista,překladatel aexilový nakladatel, spolu s manželkouZdenou Salivarovou zakladatelexilovéhonakladatelství'68 Publishers vTorontu. Patřil k nejvýznamnějším českým poválečným prozaikům Životopis Dětství prožil vNáchodě. Otec byl bankovní úředník, ale angažoval se i jako náčelník místnísokolské organizace a jako správce sokolského kina. Po maturitě na gymnáziu v Náchodě1943 pracoval „totálně nasazen“ jako pomocný dělník. Na univerzitu mohl nastoupit až po skončení války, kdy byly vysoké školy zase otevřeny. na filozofickou fakultu – oborangličtina afilosofie, absolvoval v roce1949. Roku1951 získal doktorát a nastoupil dvouletouvojenskou službu. Po návratu z ní1953 nastoupil jako redakceStátního nakladatelství krásné literatury a umění. Spisovatelem z povolání se stal roku1963. Po zastavení příprav vydání knihyTankový prapor v Československu se spolu s manželkou Zdenou rozhodl zůstat vexilu a usadil se vTorontu, kde mu byla nabídnuta profesura. V letech1969–1990 na tamější univerzitě vyučoval. V roce1971 společně s manželkou Zdenou založil nakladatelství'68 Publishers, které se zařadilo mezi přední československá, nejen exilová, nakladatelství. V něm do počátku 90. let vydával české exilové autory a v Československu zakázaná díla Bibliografie Zbabělci (1948 –1949, vČeskoslovensku vydáno v roce1958, román o období konce války v autorově rodném Náchodě očima „jazzového hejska“ Dannyho Smiřického, kritizuje předstírané vlastenectví místní honorace, usiluje o depatetizaci této doby; druhé vydání 1964) Konec nylonového věku (1950, vČeskoslovensku vydáno v roce1968, novela z období po únoru 1948) Tankový prapor (1954, vydáno1971 vTorontu a1990 vPraze, satirický a groteskní román o vojenské službě v 50. letech) Sedmiramenný svícen (1964, soubor povídek, primárně s židovskou tematikou) Nápady čtenáře detektivek (1965, eseje o detektivní literatuře) Farářův konec (1969, scénář stejnojmenného filmu převedený do beletristické formy) Lvíče (1969, román s detektivní zápletkou zpražského uměleckého prostředí 60. let) Mirákl (1972 vTorontu a1991 vPraze, Danny jako účastník politických událostí 50. i 60. let, včetně motivu deziluze z událostíPražského jara1968) Hříchy pro pátera Knoxe (1973 vTorontu,1991 vPraze) Prima sezóna (1975 vTorontu a1990 vPraze, Danny jako septimán, autor vzpomíná na dobu svého mládí) Tankový prapor Děj vychází ze situace na počátku 50. let. Autor popisuje s nadsázkou běžný život jednoho tankového praporu v kasárnách v Kobylci. Postupně nás seznamuje s jednotlivými postavami, s jejich pracovním i milostným životem. Dílo je složeno z 10 na sebe navazujících příběhů. Hlavní postavou tohoto díla je rotný Danny Smiřický, velitel tanku. Je to autobiografická postava, která se objevuje v mnohých dílech Josefa Škvoreckého. V této knize je o šest až sedm let starší, než v první knize Zbabělci. Dalšími postavami jsou major Borovička, zvaný Malinkatý ďábel, Janinka Pinkasová, manželka nadporučíka Pinkase, se kterou má Danny milostný poměr. Děj knihy začíná útokem na spěšně vybudovanou obranu nepřítele. Danny Smiřický je velitelem tanku T 34. Měli za úkol přes noc vykopat okop a tank zamaskovat. Ale rotný se svou posádkou zajede do starého okopu. Malinkatý ďábel je pochválí za vzorně vykopaný okop, ale nadporučík Kohn jejich lest prokoukl a chtěl se jim za to pomstít. Stoupl si na tank a jel s nimi útočit na nepřítele. Posádka tanku se ho však chtěla zbavit a to se jim podařilo. Shodili nadporučíka z tanku do bláta a ten si přitom ještě zlomil nohu. Dále je zde humorným způsobem vylíčena zkouška odznaku Julia Fučíka. Soudruh, který byl v komisi, nepochopil, že při nedostatku knih a zájmu o ně ji nikdo nebral vážně. Na tuto zkoušku byli podle Dannyho připraveni pouze dva vojíni. Zkouška přesto proběhla a její součástí byly i kolosální rozbory děl Daleko od Moskvy a básně O potraceném děcku. Při prověrce důstojníků a jejich manželek byl Danny přítomen. Zamiloval se do krásné Janinky Pinkasové, která přednášela báseň od Jiřího Wolkera Poštovní schránka. Když prověrka skončila, doprovodil Danny paní Pinkasovou domů a zdržel se tam. Když se vrátil, byl dopaden majorem Borovičkou a za tento prohřešek byl zavřen do vězení. Ze SSSR přichází na kontrolu plukovník Nikitičenko. Koná se před ním zkouška tankové střelby. Všichni důstojníci jsou málem po smrti díky dovednosti, s jakou rotný Maňas ovládá tank, protože za dobu své služby v něm nikdy neseděl. Způsob střelby a ovládání tanku znal jenom teoreticky. Na rozloučenou se koná v tamější hospodě jakýsi večírek. Při něm se nechají vojíni unést a projevují se zcela jinak, než jak by se měli projevovat přátelé pracujícího lidu. Vojáci zpívali písně proti vojenské službě a důstojníci je překřikovali písněmi o bolševismu. To se dotklo majora Borovičky, který v návalu vzteku vystřelil a nařídil vojákům vrátit se na ubikace. Jejich písně vzal jako urážku dělnické třídy, vlasti a lidově demokratické armády. Mezitím se rotný Smiřický vytratil s Janinkou. Strávili spolu noc ve skladu na tělocvičné nářadí. Když odcházeli, byli svědky tajemného zmizení majora Borovičky, který se z večírku na rozloučenou nikdy nevrátil. Když šli k jídelně, zaslechli tupý pád, a spatřili jakéhosi vojína, jak zavírá poklop odpadové žumpy. Teprve za mnoho dní přijel k otvoru žumpy před kuchyň tankového praporu speciální automobil. Řidič sundal hadici a vhodil ji do žumpy. Najednou se však pumpa zasekla. Když se podívali dovnitř, uviděli vycházkovou důstojnickou holínku nezvykle malých rozměrů. 50. léta - budování totalitního státu Padesátá léta 20. století začala v Československu vlastně již v únoru 1948, kdy se komunisté chopili moci. Pro komunistic

Témata, do kterých materiál patří