Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Moliére

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (30,23 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Moliére: Lakomec Doba: Zařazení do doby:Absolutistická Francie – vláda ,,krále Slunce“ Ludvíka XIV - absolutismus => úřednictvo zodpovědno králi vytvářel si rady odborníků - státní rada, finanční rada V době vzniku Lakomce byl autor – Moliér dobře příjmán u dvora i veřejnosti, nicméně konkrétně toto dílo bylo přijato negativně protože hra byla napsána prózou ( neveršovaná) což nebylo v této době zvykem, obsahovala všeobecnou kritiku společnosti a zkaženosti světa naopak dnes je to jedna z nejhranějších francouzských her u násvznik klasicismu je spojen s vládou krále Slunce, Ludvíka XIV. a s rozvojem absolutistických monarchií v Evropěs pokrokem vědy došlo k rozvoji zájmu o vesmír a přírodní děnípro další světový vývoj měly zásadní význam 2 velké události 18. stol. – vyhlášení Deklarace nezávislosti Spojených států amerických a Velká francouzská revoluce (1789) 2.Rysy směru Klasicismus - vznikl ve Francii v 17.století - navazuje na antiku -vyznačuje se symetrií, přesností , pravidelností,jednod -pevný řád umělecké tvorby: stejné dělení literatury jako společnostivysoká: óda, epos, tragédie – vznešené náměty, poezienízká:komedie, bajky, satira – námětem měšťanský život, próza Aristotelova zásada tří jednot ( jedno místo,čas, děj )Klasicismus spjat s Osvícenstvím :myšlenkový proud, víra v rozum (racio) a smyslové poznání člověka proti barokní víře v Bohasvobodný život a rovnoprávnost. Vzniká ve Francii – tzv. encyklopedisté ( Diderot –encyklopedie)racionalismus–Cogito ergo sum (Myslím, tedy jsem -René Descartes) osvícenství– intelektuální hnutí, které kladlo důraz na rozum a prosazovalo toleranci i společenské a politické změny ve jménu pokrokuempír = vrcholná forma klasicismu (začátek 19. století), převažující sloh za Napoleonova císařstvíLiteraturav tragédiích převládají dlouhé monology a objevuje se i tzv. rezonér, tj. postava, která stojí mimo děj, komentuje ho, a tak vyjadřuje autorovy názorytypický verš pro tragédie představuje alexandrín (rýmovaný 12 slabičný jambický verš s cézurou po 6. slabice)hl. hrdinové pocházeli z neurozených vrstev a cílem těchto děl bylo především pobavitčastou formou literatury v tomto období je román v dopisech Autor – Moliére ( Jean Baptiste Poquelin)(15. ledna 1622 – 17. února 1673) 1.Zařazení do autobiografie - použil pseudonym , aby nepoškodil jméno jeho dobré rodiny a vznešené rodiny, když on se rozhodl stát se dramatikem, hercem a divadelníkem – založil Ilustre Théatre - žil kočovný život, setkával se s různorodými lidmi = charaktery a ty často použil a kritizoval ve svých dílech , pro všechna díla jako např.: Nemocný a Zdravý, Škola žen, Tartuffe - režisér a herec u kočovné společnosti pronikl až ke královskému dvoru zabýval se tzv. nízkým dramatem (frašky, veselohry, satiry) kritizoval tehdejší chování francouzské vyšší společnosti (lakota, pokrytectví, postavení žen ve společnosti) - Zemřel 17. února 1673 na jevišti při čtvrté repríze své hry Zdravý nemocný, kde hrál titulní roli. 2. rysy autorovi tvorby - typickým rysem jeho tvorby jsou demokratické a kritizující projevy což se úplně tak neslučuje s klasicismem neboť kritizuje společnost což odporuje absolutismu, ale naštěstí je u dvoru oblíbený a proto mu tyto prohřešky procházejí Dílo Název : formálně : jedno substantivum ( podstatné jméno) obsahově: název se odvíjí od hlavní povahové vlastnosti hlavního hrdiny Literární druh: dramaLiterární žánr: tragikomická komedie ( komedie je literární žánr, který vždy končí šťastně a máhumorný nadhlednad lidskými slabostmi a lidskou nedostatečnostíTématika :Celkové téma: autor se snaží vylíčit náruživost své vlastní třídy, prahnoucí po mamonu, líčí důsledky buržoazního shonu po jmění a zlatě, lidská chamtivost, zobrazuje společnost v 17. Stoletím Hlavní téma: lakomost a chamtivost Harpagona a jeho život, milostný příběh Elišky a Valéra, milostný příběh Mariany a Kleanta, tupé poddanství dětí svým rodičůmDěj: I. dějství Kleant se svěřuje své sestře Elišce, že miluje Marianu, chudou dívku ze sousedství. Rád by jí pomohl, protože je synem bohatého kupce a jeho otec je proslulý lakomec – Harpagon. Stejně nešťastná je i Eliška, která miluje Valéra a je si jistá, že jí otec sňatek nepovolí. Oba jsou velmi překvapení když se dozví, že si chce Harpagon vzít Marianu a Elišku provdat za starého kupce Anselma. Kleant se má oženit se stárnoucí vdovou. II. dějství Harpagon se domlouvá s dohazovačkou Frosinou, která má zprostředkovat jeho sňatek s Marianou. Večer má Fosina dovést Marianu na večeři, kde má být svatba Elišky a Anselma. Mariana nemá žádné věno a Harpagona nechce. Froasina nedostane slíbenou odměnu a rozhořčena odchází. III. dějství Harpagon rozděluje sluřebníkům práci. Dává pozor na to, aby se nic nerozbilo a aby se zbytečně nevyhazovali peníze. Kleant se má starat o Marianu, která je Harpagonem zklamaná a zjišťuje, že Kleant je Harpagonův syn. IV. dějství Frosina se dovídá o lásce Kleanta a Mariany. Totéž se dovídá Harpagon a vzdává se svatby. Kleant se mu se svou láskou přizná a chce aby otec svolil k jeho sňatku. Ten však o tom nechce ani slyšet. Čiperovi Kleantovu sluhovi se podaří ukrást Harpagonovi jeho pokladnu. V. dějství Harpagon volá četníka, aby kráděž vyšetřil. Harpagon – lakomec zuří a obviňuje všechny kolem sebe. V této chvíli se dovídá, že Mariana a Valér jsou děti Anselma, pravým jménem knížete Tomase de Alpacci. Když se Harpagon doví, že mu budou navráceny peníze, dobrovolně se zříká Mariany a žehná svým dětem. 6.Srovnání : autor nalezl pro tuto tématiku inspiraci v antickém díle Komedie o hrnci (Aulularia) od Plauta ( kdy se lakomému muži neztratí penízky ale hrnec -Euklio - lakomý stařec; vlastník hrnce se zlatem) 7.postavy: jsou barevné a vyvíjí se, charakteristika přímá i nepřímá - výrazná je psychologická kresba postav, jejich rysy se utvářejí především ve vztahu k hlavnímu charakteru „lakomce“ Harpagon - hlavní postava; jeho jméno vychází z latinského slova harpago=loupit,lakomý vdovec, který se zajímá jen o své peníze; je velmi ch

Témata, do kterých materiál patří