Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


nemcova-babicka

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (55 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Božena Němcová – Babička Dílo Babička je typickým realistickým románem s prvky idealismu. Kniha představuje lidovou moudrost, lidovou fantazii, ukazuje typické zvyklosti tehdejších lidí, a také představuje život na vesnici v 19. století. Dílo nese podtitul Obrazy z venkovského života. CHARAKTERISTIKA HLAVNÍCH POSTAV: Babička (Magdaléna Novotná) = typ ideálního laskavého člověka, vesnická žena, velice pracovitá, představitelka lidové moudrosti a životních zkušeností, prostá a vlídná, je velmi věřící, stává se vzoremBarunkaTerezkaJan,Vilém,AdélkakněžnaHortensie - schovanka kněžny, velice se spřátelila s vnoučaty babičky, šťastně se zamilovala, zemřela po porodu Viktorka - romantický charakter, nejtajemnější postava celé knihy, straní se společnosti, odmítá babiččinu pomoc, nakonec umírá pan Prošek - manžel Terezky, dobrý otec, milující manžel, pracoval u kněžny, hodný pan BeyerKristlaJakub Míla - upřímný, věrný, čestný OBSAH: I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII.IX.X. MYŠLENKA DÍLA: Ukázat láskyplnost, prostost a "dokonalost" venkovských lidí. Důraz na češství (babička se nikdy nenaučila německy) a lidový folklór (pouť, štědrovečerní zvyky, masopust, vynášení smrtky, zvyky jara i léta, dožínky).Dílo zachycuje autorčiny vzpomínky na dětství, prožité v Ratibořickém údolí na Náchodsku. Kompoziční a jazykové prostředky: Dílo obsahuje širokou slovní zásobu i slova, která se v naší době nepoužívají ("babička šukala po sednici" - babička uklízela). Kniha márealistické rysy - je vystavěna převážně na popisech přírody, prostředí, venkovského života (obrazy). Je zde kontrast mezi mladou generací (představovanou dcerou se zetěm, ale hlavně Barunkou) a babičkou; a kontrast mezi prostým vesnickým životem a zámeckým životem (ovšem autorka se vyhýbá konfliktu, pouze staví tyto dva odlišné způsoby života vedle sebe). dlouhá souvětí, přímá řeč, velké množství přívlastků a přirovnání, občas se zde vyskytují metafory (pod stromy nastlané měkounké podušky), jinak ovšem užívá převážně přímých pojmenování, užívá iodborné výrazy (lilium martagon...) vyskytují se zde četné archaismy (omšelý, děvečka, kury, veznat se) ahistorismy(fěrtoch, mezulánka), velmi dobré a podrobné popisy prolog - přímé oslovení,epilog Postup:Vztah dějových linií: rámcový Napětí: gradace Druh: epika Žánr:Vyprávěč:Dějiště: Babiččino údolí, Ratibořice, Staré Bělidlo AUTOR: Božena Němcová se narodila ve Vídni jako dcera panského kočího a české služky. Dětství prožila převážně v Ratibořicích u České Skalice. Její otec v letních měsících pracoval na ratibořickém zámku vévodkyně Zoháňské (na zimu s ní odjížděl do Vídně). Velký vliv na malou Barunku (dívčí jméno Boženy Němcové znělo Barbora Panklová) měla její babička Magdalena Novotná, která u Panklových pobývala pět let. Už jako sedmnáctiletou ji rodiče provdali za úředníka finanční stráže Josefa Němce, manželství však nebylo šťastné. Němec, o řadu let starší, byl výbušný, drsný muž a neměl pochopení pro sny a přání své krásné ženy. Navíc byl kvůli svým politickým názorům překládán z místa na místo a rodina, která se brzy rozrostla o čtyři děti, trpěla nouzí. Přes všechny potíže se Němcová s pomocí přátel vzdělávala, zejména četbou, a své naděje upínala čím dál více především k vlastním literárním pokusům. Hmotná situace rodiny a vztahy mezi manžely se však dále zhoršovaly. K problémům přibyla spisovatelčina nemoc a dovršením neštěstí byla smrt milovaného syna Hynka. Němcová, tehdy pod stálým dohledem tajné policie, byla často nucena doprošovat se pomoci u přátel, mnozí se ale od ní odvrátili. V této době vzniká její nejvýznamnější a nejrozsáhlejší dílo -Babička. Ani její vydání neznamenalo obrat v autorčiných osudech; zemřela, zcela vyčerpaná, roku 1862. Další díla:Pohorská vesnice, V zámku a podzámčí, Divá Bára, Chudí lidé, Chýše pod horami, Dobrý člověk, Pan učitel CITÁT Z KNIHY:Třetí den ráno, když se pohřební průvod, zaléžející z velikého množství lidstva, neboť každý, kdo babičku znal, chtěl ji doprovodit ke hrobu, ubíral okolo zámku, rozhrnula bílá ruka těžké záclony u okna a paní kněžna se mezi nimi objevila. Jak dlouho bylo průvod vidět, tak dlouho smutný zrak její ho provázel, až pak záclonu spustíc a hluboce si vzdechnouc zašeptala: "Šťastná to žena!" Ostatní: Filmové zpracování - Antonín Moskaly, hl. role - Jarmila Kurandová, Barunka - Libuše Šafránková

Témata, do kterých materiál patří