Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
O myších a lidech - John Steinbeck

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (23,41 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

O myších a lidech- John Steinbeck Zasazení výňatku do kontextu díla Později se svým nápadem seznámili starého uklízeče jménem Candy, který přišel o část ruky. Ten měl naspořené nějaké peníze, a tak se domluvili, že si časem společně koupí domek se zahradou. George tušil, že by Lennie mohl způsobit nějaké problémy. Už jednou totiž museli utéct z města, protože si Lennie chtěl pohladit šaty jedné dívky a ona ho obvinila ze znásilnění. Řekl mu proto, že kdyby se něco stalo, má se schovat ve vrbách poblíž řeky a on pak pro něj zajde... Když viděl, co provedl, utekl se schovat k řece, jak mu to poradil George... Když Curley zjistil, co se stalo, rozhodl se Lennieho najít a zastřelit. George chtěl svého přítele ušetřit bolesti, a proto za ním šel k řece, kde mu vyprávěl o jejich společném snu, a když byl Lennie otočený zády, střelil ho do týla... Téma a motiv -sociální kritika spojená s naturalismem -kritika maloměšťáctví – maloměšťáctví = hrají si na něco, na co nemají -zážitky z 1. světové války (Hemingway) -problematika amerického Západu (Steinbeck) -problematika amerického Jihu (Faulkner) - hlavním tématem příběhu je přátelství mezi Georgem a duševně zaostalým Lenniem -autor se snaží zachytit důležitost onoho přátelství a důležitost lásky -ukazuje, jak se může lidský sen v mžiku rozpadnout Motiv -autor se snaží poukázat na to, jak těžký byl život když musel člověk vandrovat z ranče na ranč, neměl žádný stálý domov, žil v bídě, prázdnotě, byl opuštěn -ukazuje také na hodnotu přátelství, na vztah mezi člověkem a přírodou -sociální motivy se vracejí i v průběhu děje např. v podobě stesků černocha Crookse či napětí Curleyho -kritizuje hospodářskou krizi a touhu po majetku a v neposlední řadě také rasismus Časoprostor Děj se odehrává ve 30. letech 20. století v době hospodářské krize. V Kalifornii, farma u obce Soledad. Kompozice -převážně chronologická, ze začátku retrospektivní (vypráví, proč utekli) -dílo má 6 kapitol, které nejsou pojmenovány, ale navazují na sebe chronologicky Literární druh a žánr Literární druh: epika Literární žánr: novela Vyprávěč/lyrický subjekt Er-forma . Vypravěč se staví do role nezaujatého pozorovatele, tzn. že autor komentuje, popisuje, nezasahuje do děje, má tedy větší odstup vůči příběhu a prožitkům postav. Použití přímé a nepřímé řeči. Monology a dialogy. Hlavní postavy George MiltonLennie SmallCurleyova ženaje půbavná, vyzývavá žena, toužila se stát herečkou, ale místo toho žije na ranči s manželem, kterého nemiluje. Je osamělá, možná proto často koketuje s dělníky, chybí jí láska a žije život, o jaký nestojí. Vyprávěcí způsob Vyprávěcí slohový postup Typy promluv příběh je postavený na dialozích; autor zde užívá hovorového jazyka, slangu; dílo má formu vyprávění Veršová výstavba Není Jazykové prostředky (aplikovat na výňatek) Spisovný i hovorový jazyk, nepoužívá cizí slova, přímá řeč, jednoduché věty i souvětí. V popředí je syntaktické členění promluvy, logická stavba vět, obvyklá intonace, gramatická pravidla Připomíná přirozenou formu běžné řeči Základní stavební jednotka je věta zapisovaná do řádek Typické pro vyprávění nebo v dramatu, pro vypravěče a postavy, text je členěn do odstavců, kapitol Prózu nelze ztotožňovat s epikou (epika může být prozaická i veršovaná) Tropy a figury (aplikovat na výňatek) Eufemismy: hospodářstvíčko Další tvorba autora Hrozny hněvu, Plán Tortilla, Na plechárně Vliv doby na tvorbu, ostatní autoři ZTRACENÁ GENERACE (LOST GENERATION) Označení generačně blízké skupiny amerických básníků a prozaiků, kteří začali tvořit ve 20. letech 20. století a jejichž vidění bylo ovlivněno zážitkem 1. světové války a pocitem kulturní vykořeněnosti Američana v Evropě, též pocitem neschopnosti zařadit se po válce do života; základním tématem děl příslušníků této generace je zklamání a skepse, rozklad lidských a společenských hodnot a hledání východiska v útěku do přírody nebo kultury; hrdiny jejích próz jsou jednotlivci ztracení v nepřehledném labyrintu světa, jsou to obvykle rozvrácení, silně citově založení lidé, kteří nenacházejí nikde zakotvení Francis Scott Fitzgerald-Velký Gatsby William Faulkner-Divoké palmy Upton Sinclair-Džungle Sinclair Lewis-Babbitt Autor -americký prozaik a dramatik -nositel Nobelovy ceny za literaturu z roku 1962 -pocházel z Kalifornie, kde strávil i většinu svého života -studoval biologii, prošel řadou zaměstnání, než se mohl plně věnovat literatuře -se ztracenou generací souvisí volně vlivem evropanství -je spisovatelem velkého porozumění pro psychologii člověka z okraje lidské společnosti -polemizuje s tradičními náboženskými normami, zabývá se konfliktem dobra a zla v člověku a možnostmi svobodné lidské vůle -ve svých prózách zachycoval hlavně osudy a pocity chudáků, společenských vyděděnců a zemědělských dělníků -zemřel v roce 1968

Témata, do kterých materiál patří