Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


orwell-farma_zvirat

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (49 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

George Orwell – Farma zvířat Farma zvířat je alegorický satirický román George Orwella, poukazující formou bajky politické vztahy a děje mezi lidmi. Autor se záměrně vyhýbá uvedením věcí na pravou míru, ale v díle je patrný motiv poukázání na stalinistickou hrůzovládu v Rusku první poloviny 20. století, proto ji také dlouho nechtěli nakladatelé vydat, neboť se všichni obávali reakce tehdejšího Sovětského svazu. V příběhu se objevuje skupinka zvířat, která se vzbouří a vyžene lidi z farmy, na které žije, a vede ji sama. Jejich vláda se však postupně zvrhne v brutální tyranii. Tento román byl napsán v průběhu druhé světové války a vydán roku 1945. Ačkoliv nebyl do konce 50. let příliš úspěšným, dnes je jedním z nejznámějších děl autora, stejně jako např. román 1984. Charakteristika postav Jones- farmář Symbolizuje vykořisťovatele, kvůli kterému zvířata na farmě trpí. Major - vepř Je nositelem idey revoluce, vzájemné rovnosti a práce bez vykořisťování člověkem.(Představitel Lenina) Napoleon - vepř Symbol zneužití myšlenky ve svůj prospěch. Ve chvíli kdy spatřuje v Kulišovi rivala, se kterým by se musel dělit o moc, ho nechává vyhnat.(Představitel Stalina) Kuliš – vepř Jedna z vůdčích osobností, až do chvíle, kdy je Napoleonem vyhnán. Lze ho považovat za „toho který to myslel dobře“ a nechtěl získávat nic jen ve svůj prospěch.(Představitel Trockého) Pištík - vepř Mistrně dokáže manipulovat s ostatními zvířaty, překrucuje a mění pravdu, pozměňuje fakta, špiní nepřátele, mlží a lže.(Představitel propagandy) Napoleonovi psi Ty můžeme považovat za symbol jakési „policie“, „státní bezpečnosti“. Která nepracuje pro všechny, ale jen ve prospěch jejich velitele. Všichni z nich mají strach. Stráží vepře ve dne v noci. Ovce Tupý dav, nemají vlastní názor. Ideální loutka totalitní společnosti. Benjamin- osel Starý osel, symbol nedůvěřivosti vůči změnám. Nikdy nevyjádřil velké nadšení, nedokáže prosadit svůj názor. Boxer - kůň Symbol pracanta, dobráka, který příliš nepřemýšlí a pracuje. Pracuje pro dobro ostatních a to se mu nakonec stane osudným. Krkavec představuje víru (křesťanství), které v totalitní společnosti ztrácí své místo, přesto se nedá zahubit. Ostatní zvířata Většina zvířat symbolizuje prostý lid. Orwell podle mého názoru lidem v této knize nepřímo vytýká strach z vyslovení vlastních názorů. Podrobný obsah Na Panské farmě v Anglii, kterou vlastní nepříliš vstřícný pan Jones, žijí dosud zvířata smířená se svým osudem – sloužit lidem (v této "zvířecí alegorii" se však i zvířata chovají jako lidé a mají také jejich vlastnosti = bajka). Starý a těžce nemocný Major (prase) svolá všechna zvířata a snaží se je zburcovat, nabádá je, aby se snažila zbavit nadvlády člověka, naučí je revoluční píseň Zvířata Anglie a poté umírá. Zvířata, v nichž pomalu uzrává myšlenka revoluce, mají jednoho dne už dost špatného zacházení, a když jim navíc Jones zapomene dát žrádlo, skutečně se vzbouří a zlého a nenáviděného pána spolu s čeledníky vyženou (Jones byl zpočátku slušný muž, potom prohrál peníze v soudní při a začal pít, čeledníci ho začali šidit a pole zanedbávali). Zpočátku jde všechno podle představ zvířat. Tehdejší Panskou farmu přejmenují na Farmu zvířat a na vrata stodoly napíší sedm přikázání, která, jak se usnesou, nebudou už nikdy porušovat. Sedm přikázání: Každý, kdo chodí po dvou nohách, je nepřítel Každý, kdo chodí po čtyřech nohách nebo má křídla, je přítel Žádné zvíře nesmí chodit oblečené Žádné zvíře nesmí spát v posteli Žádné zvíře nesmí pít alkohol Žádné zvíře nesmí zabít jiné zvíře Všechna zvířata jsou si rovna Mezi zvířaty se chopí velení dvě prasata – Kuliš a Napoleon, kteří mají za úkol především zprostředkovávat kontakty s okolním světem a farmu bránit před útoky zvenčí (dojde k slavné bitvě u kravína). Každou neděli mají zvířata schůzi, kde probírají co se bude dělat a hlasují o tom, nakonec zpívají píseň Zvířata Anglie. Zvířata pracují ještě tvrději než za pana Jonese, avšak s pocitem, že všechno co dělají, dělají pro sebe a už se těší až budou sklízet plody své vlastní práce. Kuliš navrhuje různé vylepšení a snaží se naučit zvířata číst a psát. Napoleon si vezme na starost devět štěňat a začne je vychovávat podle sebe a hlavně aby mu byli oddaní. Ne všem zvířatům se ale líbí žít takhle – Molina, bílá klisna nakonec uteče a vrátí se k lidem – chybí jí hlazení, mašle do hřívy a milovaný cukr. Zvířata se dokonce chtějí pustit i do náročné stavby – chtějí si postavit mlýn, aby mohli vyrábět elektřinu. Tato idylka bohužel nevydrží navěky. Prasata si zaberou všechno mléko a jablka – tvrdí, že vedení je vyčerpávající. V hlavním velení nastávají spory, Kuliš nesouhlasí s Napoleonovými praktikami, a tak je jím nakonec vyhnán pomocí devíti teď již dospělých psů. Od té doby má Napoleon se svou smečkou (psi, které si sám vychoval) absolutní moc a pro sebe a ostatní prasata získává veškeré výhody. Dokonce začnou předělávat přikázání, protože zvířata si je nepamatují nazpaměť. Začnou se stavbou mlýna, ale po jedné bouři jim mlýn spadne Napoleon to svede na Kuliše a vynese nad ním rozsudek smrti. Začnou ho stavět nanovo. Zvířata jsou velice unavená, a když následující rok klesne produkce, dostávají ještě méně žrádla než za pana Jonese. Vina za to vše je obecně připisována vyhnanému Kulišovi. Mezi zvířaty se také povede odhalit Kulišovy spojence (většinou se jedná o jeho blízké, nebo pomatené zvířata), kteří jsou okamžitě, před zraky ostatních, nemilosrdně popraveni. Zvířatům se zdá, že to nesouhlasí s jejich pravidly, běží se proto podívat na vrata stodoly, kde jsou všechna vypsána, ale tam stojí: "Žádné zvíře nezabije jiné zvířebez důvodu". Nějak se stalo, že i Majce (koza, která jako jedna z mála uměla číst) se poslední dvě slova vytratila z paměti. Napoleon zakázal zpěv písně Zvířata Anglie, což bylo pro zvířata překvapením, byla to přece jejich vítězná píseň. Prasata si přivlastnila majetek ostatních a využívala ho jen pro sebe. Později se dokonce přestěhovala do domu, začala pít alkohol, spá

Témata, do kterých materiál patří