Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Petr a Lucie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22,62 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

PETR A LUCIE Romain Rolland TÉMA: nesmyslnost a zbytečnost válek, příběh o dvou mladých lidech, kteří k sobě vzpláli láskou, avšak v nesprávnou dobu MOTIV: společenské rozdíly, milenci, válka, vlastenectví, obětavost, Časté jsou kontrasty ( Láskyplné okouzlení x hrozba války Láska mezi Petrem a Lucií x válka Petr a Lucie si vytvořili vlastní svět, plný pochopení a přátelství x nemilosrdný svět zabíjení a nenávisti Život x smrt) ČASOPROSTOR: 30.leden – 29.březen 1918 (1.sv.v.) v době bombardování v Paříži KOMPOZICE: chronologická, kapitoly LITERÁRNÍ DRUH: epika LITERÁRNÍ ŽÁNR: lyricko-epická protiválečná novela se shakespearovským námětem ( milenci končí tragicky, důvodem je válka) VYPRAVĚČ: vševědoucí vypravěč – vystupuje v er- formě, rozebírá a sleduje jednání všech postav, stojí „nad“ příběhem (je jím sám autor R. Rolland) POSTAVY: Petr- mladík z bohatší pařížské rodiny, který je z počátku díla bezstarostný chlapec. Baví se s přáteli a těší se, že brzy nastoupí do války, kde bude bránit svou zem tak, jako jeho bratr, kterého tolik obdivuje. Po setkání s Lucií se však začne vyvíjet v ustaraného milence, který začne válku nechápat, odmítat a nenávidět.Lucie- je mladá dívka vroucně milující Petra. Je živá, v nitru bezstarostná. Musí pracovat, aby pomáhala živit a šatit sebe a svou matku (jsou chudí).Filip- je Petrův bratr, který je nadšen z toho, jak jej Petr obdivuje, dělá to dobře jeho ješitnosti. Když jej však Petr přestane tak okatě uctívat, zjišťuje proč je tomu tak. Nevynadá mu, rozumí jeho touze po lásce a tomu že již má něco jiného, lepšího pro co žít. Je však docela zklamán. VYPRÁVĚCÍ ZPŮSOBY: přímá, nepřímá, polopřímá a nevlastní přímá řeč TYPY PROMLUV: Romain Rolland se snaží prostřednictvím nejrůznějších monologů a dialogů Patra a Lucie vysvětlit jak beznadějně a pesimisticky se člověk cítí ve válce, jak je válka špatná a kromě lidských životů bere i chuť dále žít. VERŠOVÁ VÝSTAVBA: JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY: -jazyk je spisovný (s francouzskými výrazy, přechodníky) -archaismy, dialogy, kontrasty -úvahové pasáže -rozhovory, popisy -přirovnání, personifikace, vsuvky, krátké věty, cizí slova - metafory, epizeuxis DĚJ: Po dvou měsících, když má jejich láska vyvrcholit, navštíví na Velký pátek varhanní koncert. Kostel se však ocitne pod náletem, konstrukce kostela dostane zásah, celá stavba se počne hroutit. Lucie se vrhne k Petrovi, aby se oba dva ochránili. Na oba dva se svalí mohutný pilíř a pohřbí je pod svými sutinami. Je to smutný konec, však symbolický pro svou dobu. KONTEXT AUTOROVI TVORBY: Novela z roku 1920, vyšla po skončení 1. světové války Romain Rolland (29.01.1866-30.12.1944)Francouzský prozaik, dramatik, esejista, hudební historik a literární kritik, nositel Nobelovy ceny za literaturu (1915)Vystudoval v Paříži historii a pokračoval ve studiu v ŘíměByl autorem několika životopisůKritizoval fašismus, Mnichovskou dohodu, StalinaStavěl se proti válce Další díla: Jan Kryštof, Dobrý člověk ještě žije, Okouzlená duše OBECNĚ- KULTURNÍ KONTEXT: Světová meziválečná próza, 1.pol. 20. století, realismus - 1. sv. válka se významným způsobem odrazila v tvorbě světových autorů - převažují realistické často autobiografické prožitky hrůz z válečných bojišť - zachycení psychických proměn hrdinů - vlastenecké prvky, sílící nenávist k jakýmkoliv projevům války - přesný, objektivní obraz skutečnosti - ubývá dějovosti - využívá tzv. podtextu – předpokládá spolupráci čtenáře (domýšlení, hodnocení) Další autoři: Antoine de Saint-Exupéry (Malý princ)James Joyce (Odysseus)Ernest Hemingway (Stařec a moře)George Bernard Shaw (Pygmalion)Heinrich a Thomas Mann

Témata, do kterých materiál patří